Architects In Motion ontwerpt nieuwe bedrijfsgebouwen vzw Amival

De ligging van de site, naast de spoorweg tussen het centrum van Turnhout en de snelweg.
Inplanting.
Visualisatie.

Architects in Motion kwam als overwinnaar uit de bus tijdens de ontwerpwedstrijd en werd aangesteld als ontwerper voor de nieuwe bedrijfsgebouwen van vzw Amival in Turnhout.

De vzw Amival (Arbeid voor mindervaliden), opgericht in 1964 geeft zinvol, aangepast en betaald werk aan personen met een beperking. Amival zet zich maximaal in voor de ontwikkelingskansen van de medewerkers zodat hij of zij, zijn of haar professionele competenties verder kan uitbouwen tijdens zijn of haar loopbaan.

In een steeds competitievere markt wenst Amival zich te specialiseren waarbij het zich in de toekomst zal richten op de farmaceutische-  en voedingsindustrie. Hiervoor zullen in het nieuwe gebouw cleanrooms worden voorzien die voldoen aan de strengste normen op vlak van hygiëne en conditionering.Tevens werd rekening gehouden met de specifieke ligging van de site, onmiddellijk naast de spoorweg.

Het bestaande voet- en fietspad naast de spoorweg, komende vanuit het centrum kan worden doorgetrokken tot aan het nieuwe gebouw zodat het ideaal en veilig kan worden benaderd door een groot gedeelte van de medewerkers.
 

Oriëntatie en duurzaamheid

Licht, lucht en transparantie zijn sleutelwoorden waaruit het gebouw is opgetrokken. Binnen- en buitenruimte lopen visueel in elkaar over. Hierdoor zijn de interne belevingswereld en de omgeving onderling met elkaar verbonden.

De mogelijkheid om vanuit de hoofdvolumes de omgeving in het zicht te houden bevordert de oriëntatie en verankert het gebouw sterk in zijn omgeving.

Door natuurlijk licht het gebouw te laten binnendringen wordt de werkomgeving op een positieve manier beïnvloed en tevens de energetische footprint verkleind.

Door gebruik te maken van hoogwaardige en duurzame materialen vergt het gebouw minder onderhoud en blijft het zijn cachet langer behouden. Uitstekende detaillering is hierbij een vereiste, daar het gebouw valt of staat bij een zorgvuldige afwerking.

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners