Architectuurbiënnale Venetië: het Belgisch paviljoen

Wat kunnen we doen om een antwoord te bieden op de consumptie van ons landschap? Hoe kunnen we anders omgaan met het landschap? Die vragen vormden het uitgangspunt voor de Belgische inzending op de architectuurbiënnale van Venetië. Architectura sprak in Venetië met curator Joachim Declerck, wellicht de enige die de naam van het team zonder haperen kan uitspreken: AWJGGRAUaDVVTAT.
Wat kunnen we doen om een antwoord te bieden op de consumptie van ons landschap? Hoe kunnen we anders omgaan met het landschap? Die vragen vormden het uitgangspunt voor de Belgische inzending op de architectuurbiënnale van Venetië. Architectura sprak in Venetië met curator Joachim Declerck, wellicht de enige die de naam van het team zonder haperen kan uitspreken: AWJGGRAUaDVVTAT.
De compacte stad is volgens Joachim Declerck alleszins niet de goede manier is om Vlaanderen te vatten en Vlaanderen verder te ontwikkelen. In de soep van functies kunnen we onmogelijk nog terug naar de compacte stad; we zullen heel wat aspecten opnieuw moeten definiëren om van een niet duurzaam systeem tot een duurzaam systeem te komen.
 
Dat vormt in grote lijnen de boodschap die Architecture Workroom wil brengen in het Belgisch paviljoen en dat ze illustreren aan de hand van 5 schalen die concreet worden ingevuld door Studio Joost Grootens, GRAU, architecten De Vylder Vinck Tailleu en Ante Timmermans.
 'The Ambition of the Territory' is een oproep tot drastische herziening van de huidige praktijken inzake architectuur, ruimtelijke ordening en beleid in Vlaanderen en in Europa. Onze huidige welvaart en sociale voorzieningen zijn gebaseerd op de consumptie van eindige grondstoffen en spilzuchtig landverbruik. In plaats daarvan wil ‘The Ambition of the Territory’ transnationale systemen voorstellen voor het gebruik van land, voor productie en huisvesting, die geïntegreerd en complementair zijn. Door de aandacht te verleggen van consumptie naar het organisatiepotentieel van het verstedelijkte territorium dat Europa zelf is, onderzoekt dit project hoe de verschillende ruimtelijke bestemmingen deel kunnen worden van een ruimtelijk metabolisme. De toekomst van Europa wordt verbeeld op basis van haar gedeelde territorium, op de grondslagen van haar Common Ground. Vertrekkend vanuit een minutieuze lezing van de geschiedenis van ons productieve landschap onderzoekt ‘The Ambition of the Territory’ de voorwaarden voor een veerkrachtige samenleving die is gebaseerd op principes van zelfvoorziening en verantwoordelijkheid.
 Beeld: Joost Grootens


Een totaal nieuwe visie op de ontwikkeling van Europa moet gebaseerd zijn op een productieve verhouding tussen een stedelijke samenleving en haar territorium: een territoriaal metabolisme en een verschuiving van consumptie naar metabolismen, d.w.z. geïntegreerde systemen voor het  gebruik van land, voor productie en huisvesting. Zoals vele Europese regio’s wordt ook Vlaanderen gekenmerkt door een geschiedenis van horizontale bezetting, waarin stedelijke kernen en hinterland door elkaar lopen.
Gedecentraliseerde verstedelijkte gebieden als Vlaanderen, de Veneto regio, de Engelse Midlands of het noordelijke Rijnland vertonen een vorm van grootstedelijke organisatie die tegelijk met  enorme welvaart ook problemen van mobiliteit en overontwikkeling creëert.
 
‘The Ambition of the Territory’ wil de toekomst van deze stadsregio’s verbeelden door hun bestaande grondgebied achter zich te laten en een horizontaal, metabolisch principe te onderzoeken volgens hetwelk deze gebieden zich kunnen ontwikkelen als grootstedelijke systemen. Gezien haar geografische ligging en historisch vestigingspatroon wordt Vlaanderen naar voren geschoven als het ideale laboratorium voor een geïntegreerde benadering van de organisatie van de productie en distributie van energie, voedsel en water.
Ontwerp door architecten DeVylder Vinck Taullieu


De tentoonstelling in het Belgisch paviljoen stelt een reeks onderzoeksprojecten en werken voor waarin de mogelijkheid wordt onderzocht om op een grootstedelijk grondgebied een metabolisme te creëren: voedselproductie in een dichtbevolkte regio, hernieuwbare distributie- en logistieke systemen en het integreren van nieuwe types van industriële productie in onze leefomgeving. Met landkaarten, maquettes, afbeeldingen en verhalen die een polycentrische metropool gestalte geven, laat ‘The Ambition of the Territory’ ons kennismaken met een verfrissende kijk op een bestaand landschap en met toekomstperspectieven voor Vlaanderen en voor Europa.
 
Curatoren AWJGGRAUaDVVTAT (Architecture Workroom Brussels, Joost Grootens, GRAU, architecten De Vylder Vinck Taillieu, Ante Timmermans), Video Roul Van Tour, fotografie Dieuwertje Komen
 
Productie Vlaams Architectuurinstituut en team Vlaams Bouwmeester in opdracht van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege.

 

Joachim Declerck voor de camera van Architectura op de biënnale in Venetië


Deel dit artikel:

Onze partners