Artesis-Campus: Het ontwerp door POLO Architects

Voor de nieuwe Artesis Hogeschool werd een gesloten wedstrijd uitgeschreven. Twee bouwteams kregen de kans om een voorstel uit te werken. Het bureau POLO Architects (Poponcini & Lootens) kreeg de opdracht toegewezen, in samenwerking met het architectenbureau Jaspers-Eyers (bron: FEBE).
Voor de nieuwe Artesis Hogeschool werd een gesloten wedstrijd uitgeschreven. Twee bouwteams kregen de kans om een voorstel uit te werken. Het bureau POLO Architects (Poponcini & Lootens) kreeg de opdracht toegewezen, in samenwerking met het architectenbureau Jaspers-Eyers (bron: FEBE).


De Artesis Hogeschool sluit aan bij de groene wandelboulevard van Park Spoor Noord.Het bouwterrein ligt aan het einde van de Italiëlei in de bocht naar de Noorderlaan. Aan de andere zijde van de Leien ligt het bekende gerechtsgebouw van architect Richard Roger. POLO Architects vertrok voor het concept van het BPA Park Spoor Noord, dat deze zone voorstelt als een groene wandelboulevard, uitlopend via een groene helling met gras, bomen en verlichting op de sokkel van de Artesis Hogeschool en toegang tot de Parkbrug die over de Leien zal lopen. Deze 70 m lange voetgangers- en fietsersbrug zal Park Spoor Noord met het Eilandje verbinden.


Aanpassingen

Volgens het BPA warden de gebouwen voor de Artesis Hogeschool naast en onder dit hellend vlak gelegen, met op het einde een hoogbouw. POLO Architects opteerde om de hoogbouw te beperken, en liet de bouwhoogte zakken, met het oog op een betere aansluiting op de bestaande gebouwen. Die wordt nog verder bevorderd door de materiaalkeuze van wit beton, die goed aansluit bij de minerale materialen (natuur- en kunststeen) van de andere gevels aan deze Lei.

De tweede belangrijke wijziging is een overkraging boven het hellend vlak (27 meter). Die creëert aan het einde van het park een soort poort, een overdekt plein. De wandeling over de groene boulevard krijgt hierdoor een extra dimensie. De eindgevel van deze uitkraging krijgt bovendien een hoekverdraaiing, voor de verbetering van de perspectiefwerking vanuit de Noorderlaan. De gevel wordt hierdoor beter waarneembaar vanuit deze hoek.
Ten slotte wordt ten opzichte van het oorspronkelijk voorziene volume de binnenpatio tot op niveau -1 verlaagd, zodat de er rond liggende leslokalen en auditoria ook veel daglicht vangen. Een eis in het programma was trouwens dat alle lokalen voldoende daglicht krijgen. Om de beleving van de volumes nog te versterken wordt de achterbouw een monolithisch volume, die drie auditoria huisvest. De daken zijn toegankelijk en zo geïntegreerd in het publieke park van Park Spoor Noord.


Kruis

De gevel wordt gedomineerd door kruisvormige elementen in wit architectonisch beton. Naast hun constructieve functie zijn ze ook esthetisch en functioneel. Het constructieve aspect wordt uitvoerig uitgelegd in het artikel ‘Nagespannen gevel voor nieuwe Artesis-Campus’. De elementen doen dienst als zonwering voor de glazen gordijnwand, die de eigenlijke gevel van het gebouw vormt.


Een 27 m grote overkraging boven het hellend vlak creëert een soort poort aan het einde van Park Spoor Noord.De kruisvormige elementen in architectonisch hebben een verloop in de opening van de benen. Aan de zuidkant zijn ze meer gesloten en houden ze dus meer warmte buiten. De zuidkant-elementen zijn gewoon op druk belast en er is dus meer sectie nodig om knik in de elementen te vermijden. Aan de noordkant, ter plaatse van de oversteek, zijn de kruisen belast op trek waardoor er geen gevaar voor knik is en ze een grotere openheid toelaten. De beleving van het gebouw wordt door het verloop van de beenopening ook boeiender.

Verscheen eerder in BETON, Tijdschrift van de Federatie van de Betonindustrie (FEBE).
Deel dit artikel:
Onze partners