AZ Maria Middelares bouwt gloednieuw ziekenhuis

Onlangs startte een nieuwe, ingrijpende fase van het masterplan van AZ Maria Middelares: tussen 2011 en 2015 bouwt AZ Maria Middelares een gloednieuw ziekenhuis. LLOX Architecten uit Wilrijk en EGM Architecten uit Dordrecht stonden in voor het ontwerp.
Onlangs startte een nieuwe, ingrijpende fase van het masterplan van AZ Maria Middelares: tussen 2011 en 2015 bouwt AZ Maria Middelares een gloednieuw ziekenhuis. LLOX Architecten uit Wilrijk en EGM Architecten uit Dordrecht stonden in voor het ontwerp.

De uitgangspunten voor de nieuwbouw waren: de patiënt staat centraal en daarrond wordt een optimaal functionerend, flexibel en financieel verantwoord geheel geconcipieerd. Het resultaat hiervan is een ontwerp dat innoverend, hedendaags, open en luchtig is. Andere belangrijke aspecten zijn uitbreidbaarheid, optimale circulatiestromen en duurzaamheid. De kost van het masterplan tot 2015 is geraamd op 230 miljoen euro.

AZ Maria Middelares is een modern ziekenhuis met twee campussen: campus Maria Middelares in Gent en campus Sint-Jozef in Gentbrugge. Meer dan 1650 personeelsleden en 160 artsen staan dagdagelijks in voor "gezondheidszorg met een ziel". Door de expertise in medische toptechnologie groeide AZ Maria Middelares uit tot een ziekenhuis met samenwerkingsverbanden tot over de landsgrenzen.
Zo zal de achterkant van het nieuwe ziekenhuis er uit gaan zien


Geschiedenis in een notendop

AZ Maria Middelares kan terugkijken op een eeuwenlange traditie in gezondheidszorg. Al van de 13e eeuw zorgden de Cisterciënzerzusters van Gent voor zieken in het Bijlokehospitaal. In 1934 stonden ze ook aan de doopvont van AZ Maria Middelares. Ook de zusters van de Heilige Vincentius a Paulo van Waarschoot kunnen terugblikken op jarenlange ervaring in ziekenzorg. Samen met dr. Odilon Van der Linden zorgden zij voor de uitbouw van de Sint-Jozefkliniek in Gentbrugge. Op 1 januari 1999 fuseerden beide ziekenhuizen tot één ziekenhuis AZ Maria Middelares met twee campussen: campus Maria Middelares en campus Sint-Jozef.

Een jaar nadien, in 2000 geeft de Vlaamse Overheid de aanbeveling om alle acute zorg te centraliseren op één campus.


Zorgstrategisch plan

Deze aanbeveling was de aanleiding tot een nieuw zorgstrategisch plan. Om dit plan te realiseren was een nieuwbouw onvermijdelijk. Daarom kocht het ziekenhuis bijkomende, aanpalende percelen grond naast campus Maria Middelares. Voor het ontwerp van deze nieuwbouw schreef het ziekenhuis een wedstrijd uit. Op basis van de jarenlange expertise in ontwerpen voor de zorgsector viel de keuze op de internationale architectengroep LLOX uit Wilrijk en de Nederlandse groep EGM architecten uit Dordrecht.

Het definitief groen licht voor dit nieuwbouwproject vanuit Vlaamse en federale overheden kwam in mei 2009 (het principieel akkoord). Dit werd herrekend aan de nieuwe normen in november 2010.


Masterplan 2009 - 2015

Voor de realisatie van de nieuwbouw was de afbraak en verplaatsing van het kinderdagverblijf Witje Wiebel en de kraamafdeling noodzakelijk. Op deze locatie komt immers het nieuwe ziekenhuis. In een eerste fase van het masterplan (2009-2010) werden hiervoor twee nieuwe gebouwen gerealiseerd en in gebruik genomen. Om de parkeerproblemen het hoofd te bieden, startte eind 2010 de bouw van een torenparking. De ingebruikname is gepland voor midden februari 2011.

Op 24 januari 2011 startte een nieuwe ingrijpende fase: de eigenlijke bouw van het nieuwe ziekenhuis met 631 bedden (532 bedden hospitalisatie en 99 bedden dagziekenhuis) en 20 high tech operatie- en interventiezalen.

Bij de inplanting was er veel aandacht voor het groene karakter van de omgeving en een duurzame mobiliteit. Een voetgangerspromenade zal de tramhalte met de ingang van het ziekenhuis verbinden. Ook afzonderlijke fietspaden zijn voorzien. De bussen van de Lijn kunnen parkeren vóór de ingang van het ziekenhuis. Auto's zullen terecht kunnen in een boven- en ondergrondse parking.Dit is een definitieve rendering van de voorkantDe topprioriteit is een financieel verantwoord ziekenhuis met een centrale plaats voor de patiënt. Hij zal het nieuwe ziekenhuis ervaren als een helende omgeving, die rust en vertrouwen geeft, uitnodigend en toegankelijk is. Daarom is het ontwerp ook huiselijk, open en luchtig. Alle patiëntenkamers hebben kamerhoge ramen die de relatie met de buitenomgeving ondersteunen.

De toekomstgerichte visie van het ziekenhuis weerspiegelt zich ook in de innoverende architectuur. Het gebouw is zo ontworpen dat toekomstige structurele wijzigingen mogelijk zijn bijvoorbeeld wanneer een groter of kleiner operatiekwartier nodig is, nieuwe wetgeving aanpassingen vraagt, ... Naast deze flexibiliteit biedt het ontwerp ook alle mogelijkheden tot verantwoorde groei zodat AZ Maria Middelares mee kan evolueren met de medische en technologische vernieuwingen.

Het plan van de nieuwbouw is U-vormig: twee evenwijdige blokken (de polikliniek enerzijds en de medisch-technische diensten anderzijds) die een derde dwarse blok (de verblijfafdelingen) dragen. Tussen de twee dragende blokken ontstaat op die manier een groot atrium. De patiënt en bezoeker worden er verwelkomd in een multifunctionele ontvangsthal. Bij het ontwerp hield men ook rekening met de circulatiestromen en de wandelafstanden. Deze werden bewust zo kort en eenvoudig mogelijk gehouden. De gevel zal bestaan uit verlijmde bakstenen met lateien en dorpels in blauwe hardsteen, gecombineerd met grote glaspartijen. Het geheel zal een strakke en moderne uitstraling hebben.

Een belangrijk uitgangspunt was de aandacht voor ecologisch bouwen. Zo zal bijvoorbeeld het gebouw een hoge isolatiewaarde hebben. Het nieuwe ziekenhuis zal ook voorzien zijn van zonwering, een groendak, topkoeling met warmteterugwinning, boorgat-energieopslag, een warmtekrachtkoppeling en regenwaterrecuperatie.

De kostprijs van het masterplan tot 2015 wordt geraamd op 230 miljoen euro. De doorbraak kwam er met de goedkeuring van het masterplan door burgemeester Termont en het Gents schepencollege en het uitgebreide overleg met de diverse overheden. 10% van de ontvangen subsidies is voor rekening van de Vlaamse overheid (minister Jo Vandeurzen), 90% voor de federale overheid (minister Laurette Onkelinkx). Deze samenwerking leidt tot een unieke innovatie in de Gentse, Vlaamse en Belgische gezondheidszorg.
Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners