BBA 2023 / 3-2-1 Façade: Van betoncentrale tot compacte woonentiteiten (Atelier Janda Vanderghote)

Op de site van een vroegere betoncentrale ontwikkelde Atelier Janda Vanderghote drie compacte woonentiteiten rond een gemeenschappelijke binnentuin. Een uitbreiding werd een inbreiding. De woningen nestelen zich tussen de oude industriële sporen.

Op de site van de betoncentrale verbouwde de architect een loods naar drie wooneenheden met een gemeenschappelijke binnentuin. Dit herbestemmings- en inbreidingsproject vindt plaats in een dichtbevolkte stadswijk. De nieuwe woonheden verwerven zich in een stedelijke structuur en nestelen zich tussen de oude industriële sporen. Het binnengebied kreeg een maximale ontharding waardoor deze nieuwe groenzone een nieuwe dimensie geeft aan het bouwblok.

De tuin schakelt verschillende private, semi-private en publieke groenzones aaneen. Het gemeenschappelijke stuk brengt de voortuin van twee woningen samen en wordt gebakend door het oude spant van de loods. De woning vormt de doorsteek van de voortuin naar de private achtertuin. Een centrale vide in de woning geeft het huis privacy, maar ook voldoende natuurlijk licht.

 

Eenvoud en kwaliteit heerst

Het project staat voor eenvoud en kwaliteit. Zowel de gevels, de structurele opbouw als de materialisatie schreeuwen niet en tonen dat kwaliteit niet bepaald wordt door de hoeveelheid materiaal, ruimte en snufjes. Bij kwaliteit denkt de architect aan rust, groen, licht en ruimte.

De compacte woningen proberen deze basiselementen te combineren en de bewoner een ruim gevoel te geven. Gesloten toch licht in de stad, maar toch groen en rustig. Licht wordt binnengetrokken via de vide waardoor het volledige huis ervan geniet, zonder directe inkijk van dichte buren. Binnen- en buitenruimtes kregen een koppeling van privaat en publiek, waardoor er nog steeds ruimte is om alleen te zien. Hierdoor blijft leven in een stad mogelijk.

De intensieve ontharding van de buitenruimtes zorgt voor groen en zuurstof. In plaats van te bouwen op een perceel, kiest de architect ervoor om de grauwe binnenruimte om te vormen tot een kleine plek in de stad waar lucht en licht centraal staat.

 

Milieubestendig

De compacte woningen beantwoorden op verschillende manieren aan het huidige woonvraagstuk. Met een helder plan en doordachte structurele ingrepen zorgde atelier Janda Vandergothe voor compacte en budgetvriendelijke woningen met een ruimtelijke kwaliteit. De architect creëerde graduele overgangen zodat er ruimte is voor samenhorigheid maar ook momenten van rust.

Dankzij het open plan en de aanpasbare indeling zorgt de architect ervoor dat bewoners zich hier levenslang kunnen thuis voelen. De materialen zijn eerlijk, robuust, circulair en vergen weinig onderhoud. Deze keuze zorgt voor een minimale impact op het milieu. Daarnaast neemt de woning weinig grondoppervlakte in gebruik, werden er bomen aangeplant en koos de ontwerper voor een betere waterhuishouding.

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage