Betonkernactivering Hollandsch Huys Hasselt goed voor energiebesparing van 90%

Het Hollandsch Huys in Hasselt naar een ontwerp van osar architects was een van de eerste projecten waarin het betonkernactiveringsysteem van Airdeck toegepast werd. Meetresultaten geven aan dat dit systeem een energiebesparing van 90% oplevert en een terugverdientijd van 3,1 jaar.

Het Hollandsch Huys in Hasselt naar een ontwerp van osar was een van de eerste projecten waarin het betonkernactiveringsysteem van Airdeck toegepast werd. Meetresultaten geven aan dat hiermee een energiebesparing van maar liefst 90% gerealiseerd wordt, goed voor een terugverdientijd van 3,1 jaar.

Enthousiasme alom na de analyse van twee jaar energiehuishouding in het ‘Hollandsch Huys’ in Hasselt. Het innovatieve kantoorgebouw overtreft de verwachtingen en blijkt amper een tiende te verbruiken van een ‘traditioneel’ gebouw. Airdeck, bouwheer van het Hollandsch Huys, is er dan ook vast van overtuigd dat de tijd rijp is om toekomstgericht bouwen op deze leest te schoeien. Men wijst daarbij naar onze buurlanden, waar deze evolutie vandaag al volop aan de gang is.


 
Het gebouw werd ontworpen door osar architects en huisvest onder meer de Hasseltse vestiging van dit architectenbureau. Voor de studie van het betonkernactiveringsysteem en de warmtepomp werd een beroep gedaan op het Duitse bureau VIKA dat ook de studies van het nabij gelegen Hatric-gebouw van Holistic Architecture voor zijn rekening nam.

Het Hollandsch Huys haalt een E-peil van 49 en een K-peil van 22. Vertaald naar de energiefactuur spreken de cijfers volgens Veronique Houben van Airdeck voor zich: “Voor dit gebouw, oppervlakte 4000 m2, besparen we jaarlijks zo’n 45.000 euro op onze energiefactuur ten opzichte van traditionele gebouwen. De gevolgen voor de CO2-uitstoot laten zich eveneens raden: jaarlijks ruim 110 ton minder. De cijfers bewijzen dat het systeem bij uitstek geschikt is om de uitdagingen van de nabije toekomst op het vlak van duurzaam bouwen op te vangen. 2020, de Europese doelstelling, is immers helemaal niet veraf meer.”

 


Demofilmpje van Airdeck dat onder meer de plaatsing van het Airdeck-systeem laat zien en uitleg geeft bij het energieverhaal van dit project.


Airdeck in een notendop

Centraal in de bouwmethode van het Hollandsch Huys staat het systeem van Airdeck betonvloeren met ‘betonkernactivering’. Speciaal aan deze betonvloeren is hun geringe gewicht, doordat er holle ‘airboxen’ in verwerkt zitten. Daartussen kunnen dan weer zeer eenvoudig leidingen worden geweven. Hier stroomt koud of warm water door. Door met behulp van een warmtepomp op die manier het beton te ‘activeren’, kan een gebouw in zijn geheel verwarmd en gekoeld worden. “Een beetje zoals vloerverwarming, maar hier vindt het proces ook 's nachts en tijdens het weekend plaats, waardoor de binnentemperatuur vrijwel constant blijft”, zegt Houben. 

Welzijn

Dat levert naar verluidt grote voordelen in welzijn en comfort op voor wie er studeert, werkt of woont. “Een constante temperatuur van 22 à 23 °C is ideaal voor de productiviteit en het welzijn. Hoe vaak hoor je niet klachten over de airco, tochtende ramen of wispelturige verwarming, niet zelden met ziekte en absentie tot gevolg? Door complete luchtdichtheid, goede ventilatie en het permanent stromen van het water in het systeem is het zelfs mogelijk om in de ene ruimte te koelen (aan de zonzijde) en de warmte naar de andere ruimte over te brengen (aan de schaduwzijde).”

“In het begin was het even wennen dat de ramen hier niet open kunnen”, vertelt huurder Hans Wilmots, CEO van BDO (revisoren, accountants en belastingconsulenten) dat voor zijn Hasseltse vestiging voor het Hollandsch Huys koos. “Maar inmiddels is gebleken dat hier altijd een aangename temperatuur heerst, ook al is er geen klassieke airco en verwarming. Zelfs op de heetste zomerdagen wordt het niet warmer dan 24 graden, en ook als het buiten 15 graden vriest, krijgen we de binnentemperatuur gemakkelijk naar 23 graden. Als we al iets merken aan het ziekteverzuim, dan is het een daling. Onze energiekosten zijn zoals verwacht heel laag. Dat compenseert na enkele jaren zeker de iets hogere huurprijs, waarin ten dele de extra investeringen van de bouw verrekend zitten. Op langere termijn doen we hier een goede zaak aan.”

    

 

Terugverdientijd

“Het Airdeck systeem op zich is niet alleen verantwoordelijk voor de opmerkelijke resultaten”, zegt Veronique Houben. “Heel belangrijk is dat er in de ontwerpfase een ‘dynamische thermische simulatie’ plaatsvindt, die alle parameters in kaart brengt: bodemgesteldheid, de COP van de warmtepomp, oriëntatie, isolatie, enz. Zo heeft het Hollandsch Huys een houtskeletstructuur voor optimale isolatie en werd er automatische zonwering aan de buitenzijde aangebracht. Alles samen geeft dat inderdaad een initiële meerkost van zo’n 140.000 euro, maar die is binnen 3,1 jaar terugverdiend als we de winst op onze jaarlijkse energiefactuur in rekening brengen.”


 


Veronique Houben van Airdeck licht de resultaten toe van de analyse van twee jaar energiehuishouding in het Hollandsch Huys in Hasselt.

 

Andere troeven

Volgens Airdeck staat niets de opmars van het innovatieve systeem nog in de weg. Want naast energiezuinigheid, comfort en welzijn zijn er nog ecologische en economische troeven. Zo wordt er 25 % minder grind en cement gebruikt om Airdeck vloeren te maken dan bij traditionele betonvloeren. En wordt het gebouw ooit weer afgebroken, dan is de kunststof gemakkelijk te scheiden van het beton en kan ze opnieuw gerecycleerd worden. Bovendien is de vloer dragend in twee richtingen, waardoor de muren die functie verliezen en de gevel, indien gewenst, esthetisch makkelijk kan veranderd worden. Het overbodig worden van verlaagde plafonds of verhoogde vloeren, resulteert tot slot in de winst van een complete verdieping vanaf een bouwhoogte van acht verdiepingen.

 

Academische samenwerking

Het Hollandsch Huys met Airdeck is al Valideo gecertificeerd met een A-rapport voor energiebeheersing en men werkt samen met Prof. dr. ir. Lieve Helsen van de KU Leuven om alle data in kaart te brengen en met een gefundeerd dossier naar architecten, studiebureaus en voorschrijvers te trekken. Lieve Helsen: “Binnen de EU-FP7-EraSME oproep hebben we samen met 6 andere universiteiten en hogescholen, en een 20-tal bedrijven uit 5 Europese landen (België, Nederland, Duitsland, Denemarken en Tsjechië) financiële steun gekregen voor het GEOTABS project. Het gaat om een heel groot project dat aan de hand van uitgebreide metingen ter plaatse en simulatieresultaten richtlijnen voor verbeterd ontwerp en optimale regeling zal opstellen voor de combinatie van grondgekoppelde warmtepompsystemen en betonkernactivering. Het Hollandsch Huys zal in het kader van dit project in detail worden bestudeerd. Door de integratie van deze energie-efficiënte installatie in een goed gebouwontwerp wordt het Hollandsch Huys beschouwd als een mooi voorbeeld. Het is deze globale geïntegreerde systeemaanpak die tot mooie resultaten leidt.”


De toekomst van de bouwsector

Op de persconferentie maakte ook Viceminister-president Ingrid Lieten haar opwachting. Als minister van innovatie onderstreept zij het belang van duurzaam en innovatief ondernemerschap binnen de sector: “De bouwsector staat voor een enorme uitdaging om te werken aan een groene toekomst. Duurzaamheid wordt belangrijker en belangrijker, en hiervoor moet volop ingezet worden op innovatie. De Vlaamse Confederatie Bouw maakte vorige week bekend dat er 70.000 nieuwe jobs kunnen bijkomen in de bouwsector door volop in te zetten op innovatie. Het Hollandsch Huys is een prachtig voorbeeld van bouwinnovaties gericht op duurzaamheid. Met hun Airdeck-technologie helpt men mee aan een daling van het energieverbruik en dus een daling van de energiefactuur en CO2-uitstoot, een aangenamere leefomgeving, en minder gebruik van grondstoffen.”


 


Minister Lieten gaat voor de camera van vlaamsearchitectuur.be dieper in op de noodzaak van innovatief en duurzaam ontwerpen en de rol die architecten hierin moeten vertolken.
 


Directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw Marc Dillen, beaamt dit: “De bouw staat op dit ogenblik voor twee belangrijke uitdagingen: tegen 2020 bijna energieneutrale gebouwen optrekken en tegelijk besparen op grondstoffen. Dit impliceert dat nieuwe gebouwen zodanig moeten worden ontworpen dat ze nog heel weinig energie verbruiken en dat ze de resterende energiebehoefte ter plaatse kunnen opwekken met hernieuwbare energiebronnen en tegelijk dat ze minder gebruik maken van primaire grondstoffen. Op dit ogenblik zoeken de promotoren van niet-woongebouwen naar technische en economisch haalbare oplossingen voor beide uitdagingen. De oplossing van Airdeck/Houben kon dus op geen beter ogenblik op de markt komen omdat de lichtgewichtvloer tegelijk grind bespaart en combineerbaar is met hernieuwbare energie.”


Groepsfoto genomen na de persconferentie in het Hollandsch Huys. Van links naar rechts: Hans Wilmots (BDO), Marc Dillen (Vlaamse Confederatie Bouw), Ewald Houben (Airdeck), minister Ingrid Lieten en Veronique Houben (Airdeck) 

 

Deel dit artikel:
Onze partners