Bimmende architecten op 4 jaar tijd regel in plaats van uitzondering geworden

4 jaar geleden had slechts 19% van de Nederlandstalige architecten concrete ervaring met BIM. Nu is dat gestegen tot 50%. Op 4 jaar tijd is BIM regel in plaats van uitzondering geworden bij Vlaamse architecten. Dat blijkt uit een enquête die Redactiebureau Palindroom en architectura.be gehouden hebben bij 174 Nederlandstalige architecten. 

De voorbije maanden hielden architectura.be en Redactiebureau Palindroom een uitgebreide enquête om een zicht te kijken op de manier waarop architecten communiceren en over de manieren waarop ze het liefst geïnformeerd worden door fabrikanten en andere externe partijen. Omdat BIM ook een cruciale rol speelt in die communicatie werd ook gepolst in hoeverre de architecten vertrouwd zijn met BIM.

4 jaar geleden hield Redactiebureau Palindroom een soortgelijke enquête. Door de cijfers van 2016 en 2020 met elkaar te vergelijken was het mogelijk om de evolutie van BIM na te gaan. En die evolutie is er zeker.

4 jaar geleden bevestigde de enquête dat Belgische architecten inzake BIM-kennis achterop hinken ten opzichte van andere landen. Slechts 19% van de Nederlandstalige architecten had al eens gebimd. Aan Franstalige kant lagen die cijfers nog lager.

Op vier jaar tijd hebben de architecten een serieuze inhaalbeweging gerealiseerd. De helft van de architecten in Vlaanderen heeft nu concrete BIM-ervaring. 30% beweert goed op de hoogte te zijn van BIM en heeft er al regelmatig mee gewerkt. 20% heeft dit of vorig jaar een eerste keer met BIM gewerkt.

Een enorme stijging dus, maar anderzijds is er toch nog altijd 50% dat nog niet met BIM gewerkt heeft. Nederland zat al vier jaar gelden op dat niveau. 

Het ziet er naar uit dat de positieve trend voor BIM zich nog zal het gebruik van BIM de volgende jaren nog sterk zal toenemen. 74% van de architecten geeft aan dat ze zich verder willen verdiepen in BIM de volgende jaren. In 2016 was dat nog 61%. 41% van architecten is redelijk vastbesloten wat die ambitie betreft en antwoordde vast en zeker. In 2016 was dat slechts 6%.

IN 2016 vond nog 15% het niet nodig om zich te verdiepen in BIM. Nu is dat gezakt tot 10%. In 2016 gaf nog 24% aan geen tijd te hebben om zich te verdiepen in BIM. Ook dat percentage is sterk gezakt naar 16%.

 

Sterke verschillen qua regio, leeftijd, grootte en sector

Uiteraard mogen we niet alle architecten over één kam scheren. Bij de analyse van de resultaten werd ook gekeken in hoeverre er belangrijke verschillen te noteren zijn in functie van leeftijd, regio, grootte van het bureau en de sector. Die verschillen zijn er absoluut. We gaan daar dieper op in in een volgend artikel en in de whitepaper over de enquête, maar hier alvast enkele opvallende vaststellingen. 

  • Limburgse en Antwerpse architecten hebben het bimmen het meest onder de knie. In Limburg beweert 45% van de architecten al regelmatig te bimmen, in Antwerpen 44%. Een groot verschil met Vlaams-Brabant (18%), Oost-Vlaanderen (15%) en West-Vlaanderen (29%)
  • Bij de eenmansbureaus past slechts 14% van de architecten BIM regelmatig toe. In bureaus van 50 architecten of meer loopt dat op tot 71%
  • De architecten geboren in de jaren ’60 zijn het meest vertrouwd met BIM. De jongste generatie (geboren na 1980) en de oudste generatie (geboren voor 1960) het minst.
  • Bij architecten actief in de utiliteitsbouw  heeft 40% al regelmatig gebimd, bij architecten voornamelijk actief in de woningbouw slechts 27%
  • Bij architecten die vooral voor de zorgsector werken is BIM het meest ingeburgerd. 67% beweert regelmatig te bimmen. Daarna komen architecten die vooral voor bedrijven ontwerpen (44%), projectontwikkelaars (42%) en scholen (40%). De laagste scores noteren we bij particuliere woningbouw (17%) en sociale huisvestingsmaatschappijen (26%).

In de enquête werd niet alleen gepeild naar de kennis van en ervaring met BIM maar werd ook gevraagd naar de gevolgen van BIM voor hun beroep. Werkt het schaalvergroting in de hand? Verdient BIM zich snel terug? Zorgt het voor minder of meer werk? Hoe de architecten op deze en andere vragen geantwoord hebben, vertellen we in een volgend artikel en in de whitepaper over de enquête.

 

Info over de enquête - interesse in deze publicatie?

Dit artikel is een fragment uit het whitebook dat Redactiebureau Palindroom heeft uitgebracht over de resultaten van een enquête waarin zowel de eigen communicatie van architecten (website, social media, fotografie,….) als de communicatie naar architecten (vakbladen, websites, beurzen,…) onder de loep genomen worden. Verder werden ook vragen gesteld rond de visie op en ervaring met labels, circulair bouwen en BIM. Geïnteresseerd in deze publicatie? Je kan het whitebook hier downloaden. 

Deel dit artikel:

Onze partners