bOb Van Reeth wint Vlaamse Cultuurprijs voor architectuur

Maandag 1 februari werden de Vlaamse cultuurprijzen uitgereikt. bOb Van Reeth, A+ en Geert Bekaert waren de drie genomineerden en het was de voormalige Vlaamse bouwmeester die met de hoogste eer ging lopen. bOb Van Reeth volgt daarmee Coussée en Goris (2007), Wim Cuyvers (2005) en Filip De Pau (2003) op.

Maandag 1 februari werden de Vlaamse cultuurprijzen uitgereikt. bOb Van Reeth, A+ en Geert Bekaert waren de drie genomineerden en het was de voormalige Vlaamse bouwmeester die met de hoogste eer ging lopen. bOb Van Reeth volgt daarmee Coussée en Goris (2007), Wim Cuyvers (2005) en Filip De Pau (2003) op.


 

Architect en voormalig Vlaams bouwmeester bOb Van Reeth

 Als eerste Vlaamse bouwmeester, van 1998 tot 2005, heeft bOb Van Reeth (Temse, 1943) de toewijzing van publieke architectuuropdrachten grondig (en hopelijk definitief) gewijzigd. Projecten worden sindsdien via de procedure van de open oproep toegewezen. De beslissing gebeurt op basis van de inhoudelijke visie (eerste concept, schetsontwerp, …) van architecten, die een antwoord biedt op de projectdefinitie van de bouwheer. Veel gebouwen die via deze procedure werden gelanceerd, zijn ondertussen gerealiseerd en in gebruik genomen. Het gaat niet noodzakelijk om architectuur met een grote A. Zoals bOb Van Reeth zelf stelt, is het ‘architectuur met een ziel’: ‘gebouwen voorbij het louter functionele, omdat ze ook aandacht besteden aan de betekenis die ze hebben voor de hele gemeenschap’.

 

Het Huis van Roosmalen. Eén van de bekendste ontwerpen van Bob van Reeth.

 

bOb Van Reeth is een vernieuwend architect, hoogleraar, pleitbezorger voor kwaliteit en soms ook luis in de pels in brede maatschappelijke dossiers. Een grote verdienste als bouwmeester was dat hij de rol van de opdrachtgever als volwaardige partner in de driehoeksrelatie bouwheer - architect - aannemer in ere heeft hersteld. Die dreigde door de opkomst van publiekprivate samenwerkingsverbanden verloren te gaan. Hij hielp de publieke bouwheren om sterke projectdefinities op te stellen en om hun wensen en noden duidelijk te omschrijven. Dat is de beste garantie om projecten te bouwen die aan de vraag beantwoorden en meer zijn dan alleen maar ‘mooi’.

Door de procedure van open oproep heeft bOb Van Reeth een generatie architecten aan het werk gezet die in de oude toewijzingscultuur wellicht uit de boot zou zijn gevallen. Daarnaast heeft hij de huidige bouwheren en architecten doordrongen van het belang van duurzaamheid en energiezuinigheid.

Deel dit artikel:
Onze partners