Bovenbouw Architectuur ontwerpt masterplan voor Middenheide Beveren

Voor de bebouwing vertrekt Bovenbouw Architectuur van een agrarisch raster van velden en bomen. Op dit raster worden nieuwe bomen aangeplant, wat leidt tot een voorsprong van het landschap op de bebouwing. Het resultaat is een robuust raster, dat op termijn ‘verstedelijkt’. Er ontstaat een evolutie van agrarische velden en bomenrijen naar landschapskamers met bebouwde randen.

De juiste maat en schaal van deze velden is heel belangrijk om landschappelijk wonen in een stedelijke dichtheid te realiseren. Een te kleine maat zorgt voor versnippering en gebrek aan landschappelijk gevoel, een te grote maat van de velden leidt tot lage woning-dichtheden.

Alternatief voor klassiek verkavelingsmodel

Het masterplan is vertrokken vanuit de ambitie om een stedelijk woonproject in een landschappelijke omgeving te realiseren, als alternatief voor het klassiek Vlaamse verkavelingsmodel van huisje, tuintje, boompje. Deze ambitie is vertaald in een ruimtelijk concept waar nieuwe woningen in symbiose gaan met een nieuw landschap.

Door het voorzien van een centrale landschappelijke ruimte langs de Beverse beek, worden landschappelijke verbindingen in Beveren behouden en versterkt. Tegelijk zorgt een nieuwe oost-west fietsverbinding voor een interessante dooradering van het woongebied. Beide ingrepen verankeren het nieuwe woonproject in de ruimere context. Het vrijwaren van een centrale landschappelijke ruimte langs de Beverse beek biedt tegelijk een oplossing voor de huidige overstromingsproblematiek in het gebied. 

Deel dit artikel:

Onze partners