Brandveilig daksysteem onder zonnepanelen

© Elevate Official Sales Rep
© Elevate Official Sales Rep
© Elevate Official Sales Rep

We tellen tegenwoordig heel wat platte daken met zonnepanelen, terwijl het ontbreekt aan wetgeving of richtlijn voor daksystemen op het vlak van brandveilig exploiteren van PV-panelen op het platte dak. Hierdoor stellen veel opdrachtgevers en verzekeraars aanvullende technische eisen, echter zijn deze vaak niet gebaseerd op het totale daksysteem, terwijl dit voor het (brandveilig) functioneren wel van belang is.

Daksysteem afgestemd op toepassing PV-panelen

Een langdurig functionerende waterdichte en brandveilige dakconstructie is de basis voor een ondergrond van de PV-installatie. Tussentijds demonteren en hermonteren om de dakbedekking te vervangen, moet voorkomen worden.
Een aantal eisen waar dit daksysteem o.a. aantoonbaar aan dient te voldoen:
• Weerstand kunnen bieden tegen brandvoortplanting over het dak en branddoorslag naar binnen;
• Weerstand tegen de tijdelijke belastingen van o.a. het loopverkeer;
• Weerstand tegen de permanente belastingen a.g.v. de PV-installatie;
• Stabiele vlakke ondergrond voor het montagesysteem van de PV-installatie.

De oplossing van Elevate

Elevate ontwikkelde een langetermijnoplossing die een perfect antwoord biedt op bovenstaande problematiek. Het is een systeem dat in de Verenigde Staten al veelvuldig wordt toegepast en voldoet aan de relevante eisen van FM Global bij toepassing van een PV-installatie. In elke situatie – zowel bij nieuwbouw als renovatie – dienen de opdrachtgever en verzekeraar betrokken te worden, om samen te bekijken wat de eisen/wensen zijn inzake o.a. brandveiligheid, isolerende werking, toelaatbaar gewicht, etc. Het is daarbij vooral belangrijk om op lange termijn te denken en niet te kiezen voor oplossingen die nu nog krap acceptabel zijn. Elevate maakt in overleg met alle betrokkenen afgestemde adviezen voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.

Voorbeeld van een nieuwbouw met Elevate EPDM en TPO-daksystemen

• Een duurzame waterdichte afdichting met RubberGard EPDM of UltraPly TPO (beiden 1,5 mm), volledig gekleefd met afgestemde Elevate Bonding Adhesive. Dit systeem zorgt voor een aantoonbaar minimale brandlast boven de onbrandbare dekplaat;
• Een dekplaat type ISOGARD HD cover board met een dikte van 12,7 mm, brandklasse conform EN13501-1 is A1, druksterkte > 800 kPa, partieel gekleefd of mechanisch bevestigd met afgestemde Elevate bevestigingsmiddelen;
• Een PIR-isolatie (bijv. fabrikant Elevate), type en dikte afgestemd in overleg met Elevate, mechanisch bevestigd aan de ondergrond;
• Een afgestemde dampremmende laag zoals bijv. Elevate V-Gard of PE-folie;
• Een onderconstructie van bijv. staaldak.

Bovenstaande Elevate daksystemen worden geadviseerd omdat hun brandveiligheid bewezen is d.m.v. FM Approval Exterior Fire class A en tevens voldoet aan de FM Global Property Loss Prevention Data Sheets 1-15 (Roof-Mounted Solar Photovoltaic panels). FM Global doet al heel wat jaren o.a. onderzoek naar de brandveiligheid van dakbedekkingsconstructies en deze methodiek wordt ook door andere verzekeraars meer en meer gerespecteerd en geaccepteerd. Uiteraard voldoen de genoemde daksystemen ook aan de geldende Nederlandse wetgeving en normeringen zoals weerstand tegen windbelasting en vliegvuurbestendig volgens NEN6063/Broof(t1). Bovendien zijn de materialen uitstekend te gebruiken in het kader van het BREEAM- en/of LEED-label, de kengetallen hiervan zijn beschikbaar en gevalideerd door een derden.

Deel dit artikel:
Onze partners