Brussel zoekt team voor uitwerking masterplan DWC Jonction

De Stad Brussel is op zoek naar een team voor het uitwerken van een masterplan in het kader van het Duurzame Wijkcontract (DWC) Jonction, via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Geïnteresseerden kunnen van zich laten horen tot dinsdag 12 mei. 

 

Opdracht

Het modelproject van het DWC Jonction grijpt in op de publieke ruimte rond het bovengrondse deel van de Noord-Zuidverbinding, dat het centrum van de hoofdstad in twee aparte wijken verdeelt: de Marollen aan de ene kant en de wijk Stalingrad/Lemonnier aan de andere.

Eén van de uitdagingen van dit modelproject is de stedelijke breuk die de Jonction vormt te transformeren tot een echte scharnierruimte: namelijk het spoorwegviaduct aanvaardbaar maken door de publieke ruimte aan te pakken die erlangs, erover, ernaast of eronder loopt met inbegrip van de nabijgelegen ruimten rond het sociale woningcomplex Les Brigitinnes.

Ter herinnering: deze opdracht heeft betrekking op het eerste deel van het modelproject van het DWC Jonction. Het gaat om het uitwerken van een masterplan met de bedoeling alle beschikbare informatie samen te brengen, het resultaat van het burgerparticipatieproces op te nemen (gelijklopend, door een extern studiebureau) en dit alles te vertalen in een ambitieuze stedenbouwkundige visie voor de publieke ruimte binnen de perimeter. Aangezien de opdracht deel uitmaakt van een DWC, wordt er bijzondere aandacht besteed aan de duurzaamheid, de sociale cohesie, de burgerparticipatie en de voorbeeldfunctie van het project.
 
Het tweede deel – het ontwerp en de opvolging van de uitvoering – zal later via een overheidsopdracht met bekendmaking gegund worden.

 

Competenties

Voor de uitwerking van het masterplan worden competenties gezocht op het vlak van stedenbouw, inrichting van de openbare ruimte en mobiliteit.
 

 

Budget

Het honorarium voor deze opdracht is een forfaitair bedrag van 71.000 euro incl. btw. Een vergoeding van 1.000 euro incl. btw is voorzien voor elk team dat wordt uitgenodigd en een regelmatige offerte indient maar niet wordt weerhouden op basis van de gunningscriteria.
 

 

Timing

  • eind mei 2015: uitnodiging tot indienen van een offerte
  • eind juni 2015: indiening van de offertes
  • juli 2015: toekenning van de opdracht
  • augustus – december 2015: uitwerking van het masterplan
  • januari 2016: goedkeuring van de definitieve documenten

 

 

Als u interesse voor deze opdracht heeft, kan u vóór dinsdag 12/05 om 17.00 uur een e-mail sturen naar tvannuffelen@gob.irisnet.be, met een korte beschrijving (maximaal 1 pagina A4) van uw expertise, uw visie over de samenstelling van een team en uw e-mailadres.
Na analyse van uw expertise zal de Stad Brussel u eventueel uitnodigen om een offerte in te dienen en u het bestek toesturen.

Deel dit artikel:

Onze partners