BVA workshop EPB voor nonbelievers

Naar aanleiding van de nieuwe energieprestatiewetgeving organiseert de Bond van Vlaamse Architecten op 29 november, 6 en 11 december workshops waar architect Luc Dedeyne zal uiteenzetten hoe de problematiek best benaderd wordt.

Bij de invoering van de energieprestatieregelgeving hebben architecten op geheel verschillende wijze gereageerd. Terwijl het voor sommigen niet snel genoeg kon gaan, bleven anderen sceptisch. Terwijl de eersten de principes verwelkomden en hierin inspiratie vonden voor vernieuwende architectuur, bleef het voor anderen een noodzakelijk kwaad: een administratieve last en beperking van hun vrijheid die vooral kostenverhogend werkte en verder weinig meerwaarde bood. Voor de meesten zat de waarheid ergens tussenin.

    

"Believers" gingen al snel de grenzen aftasten: lage energie, bijna energieneutraal, passief ... "Nonbelievers" probeerden zich zo weinig mogelijk te laten beïnvloeden. De grote massa zocht naar een redelijk compromis.

Aanvankelijk konden de eisen gehaald worden met een beetje extra aandacht voor de isolatiediktes. Geleidelijk aan werden de eisen hoger: strengere grenswaarden, aandacht voor de bouwknopen, eisen betreffende stavingsdocumenten en voor te leggen berekeningsnota's ...
Stilaan wordt duidelijk dat het verbeteren van de thermische isolatie van de bouwschil niet langer volstaat om aan de wettelijke eisen te voldoen.

Ook architecten voor wie EPB geen prioriteit is, worden gedwongen om reeds vroeg in het ontwerp rekening te houden met de eisen. Zo niet riskeren zij achteraf in de problemen te komen en te moeten kiezen voor moeilijke, vaak dure oplossingen.

Voor architecten die zich niet zelf willen specialiseren in de materie, komt het er op aan zich in een vroeg stadium te laten adviseren door een bekwaam deskundige, zodat zij samen kunnen zoeken naar het beste concept.

Tijdens de sessies zal architect Luc Dedeyne, de energieconsulent voor BVA, aangeven op welke wijze de problematiek het best benaderd wordt. Daarbij maakt hij duidelijk op welke wijze het best gecommuniceerd wordt over de diverse aspecten van het ontwerp: de opbouw van de schil, de uitwerking van de bouwknopen, de luchtdichtheid, de keuze van de technieken, de hernieuwbare energie ... Hoe tijdens het bouwproces het best contact wordt gehouden met de verslaggever en hoe het correct rapporteren op basis van geldige stavingsstukken het best wordt voorbereid. Er wordt nagedacht over een stappenplan om te komen tot een concept dat het economisch optimum zo goed mogelijk benadert.

Het geheel wordt interactief opgevat zodat inzichten en bedenkingen kunnen bediscussieerd worden. Nonbelievers zijn welkom, maar vooral diegenen die beseffen dat EPB belangrijk is, doch dat architectuur nog zo veel meer is, zullen aan deze workshop een meerwaarde beleven.

    

Programma:


18u00      Ontvangst


18u30      Lezing / Workshop

Communicatie met EPB verslaggever / adviseur over de verschillende aspecten die van belang zijn voor het beheersen van de energieprestatie van het gebouw


19u30      Pauze met catering

Info-uitwisseling, netwerking, bezoek infotafels participerende bedrijven


20u15      Voorstelling gastbedrijf

Toelichting over locatie, producten en procédés ...


20u30      Workshop / Discussiemoment

Op zoek naar het economisch optimum ...


21u45      Afsluitende drink

Nabespreking, netwerking, bezoek infotafels participerende bedrijven

 

Inschrijvingen:

Inschrijven kan via onderstaand inschrijvingsformulier.

Leden van BVA nemen gratis deel.
Niet-leden schrijven het bedrag van 25 euro + BTW = 30,25 euro over op rekening 733-0328087-63 van BVA.
De inschrijving van niet-leden is pas definitief na ontvangst van de betaling.

Bij eventuele annulatie wordt er niet teruggestort, maar vervanging van de ingeschreven deelnemer is wel mogelijk.
Na verwerking van de gegevens wordt uw inschrijving per email bevestigd.

Gelieve ons minstens 3 dagen op voorhand te verwittigen indien u wegens onvoorziene omstandigheden toch niet kunt aanwezig zijn. Wegblijvers die niet tijdig verwittigen, zullen een kostennota van 25 euro ontvangen. Dit geldt ook voor de leden.

Klik hier voor het inschrijvingsformulier.

Hebt u problemen bij het inschrijven, dan helpen wij u graag verder op het nr 02 512 25 78 (druk 1).
 

     U kan nog steeds voor eerstelijnsadvies terecht bij architect Luc Dedeyne, onze energieconsulent, op werkdagen tussen 9 en 12 en tussen 14 en 16 u door:

  • rechtstreeks te bellen met de consulent op het nummer

  0498 16 96 46

  • of te mailen via deze link:

  energieconsulent@bondvlaamsearchitecten.be

     Dit advies per telefoon of mail wordt alle architecten kosteloos aangeboden.

 


Lidmaatschap BVA:

Wie lid wil worden van de Bond van Vlaamse Architecten, kan alle info hierover terugvinden op onze website
www.bondvlaamsearchitecten.be
.

Als u vandaag lid wordt voor 2013, krijgt u het lidmaatschap voor de rest van 2012 er gratis bij.

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage