Caleffi stelt gratis installatieschema’s ter beschikking op zijn webpagina

Kennis is er om te delen. Daar gaat de ‘total-solution provider’ Caleffi mee akkoord. Met het project Caleffi Solutions stelt het bedrijf dan ook 39 installatieschema’s gratis ter beschikking op zijn website. Zo kan de HVAC-professional alle informatie die hij/zij nodig heeft in een vingerknip raadplegen. 

Duurzame ondersteuning in een snel evoluerende informatiemaatschappij

Caleffi is zich ervan bewust dat onze maatschappij zich kenmerkt door snelle veranderingen, ook op het vlak van industrie. Bijgevolg is het belangrijk de informatie in deze sector up-to-date te houden. Daarom hecht het bedrijf er belang aan duurzame ondersteuning te bieden, onder andere in de vorm van de installatieschema’s die het nu gratis ter beschikking stelt op zijn website. Mauro Manfredi, de Sales & Marketing Manager van Caleffi in de Benelux, geeft aan dat dit project, Caleffi Solutions, de expertise van het bedrijf toont en een beeld geeft van de totaaloplossingen die het bedrijf kan bieden.

 

Een praktisch instrument voor de HVAC-professional

Met Caleffi Solutions wil Caleffi informatie gemakkelijk toegankelijk maken. De 39 installatieschema’s betreffen onder andere traditionele systemen, hybride systemen, verwarming-koeling systemen en hernieuwbare energiesystemen. Deze schema’s geven gedetailleerde informatie over producten en technische oplossingen in neutrale vorm, wat handig is voor studiebureaus en ontwerpers. De gebruiker kan onder andere technische brochures, handleidingen en video’s gratis downloaden. Ook stelt Caleffi DXF-bestanden ter beschikking om te gebruiken in AutoCAD. Tot slot kan de gebruiker alle schema’s als pdf afdrukken, vergezeld van een overzicht van de producten en de Caleffi-artikelcodes.  

Bron: Caleffi

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage