Cursus ontwerpen en uitvoeren van prefab gebouwen

Sedert enkele jaren organiseert de Federatie van de Betonindustrie (FEBE) cursussen over “Bouwen met prefab beton” voor hogescholen en universiteiten, om jonge ingenieurs en architecten te informeren over de specifieke aspecten van bouwen met prefab. Op basis van deze cursussen hebben IE-NET, BBG en FEBE de handen in elkaar geslagen om een synthese aan te bieden aan het publiek dat vandaag actief is met een brede waaier van bouwactiviteiten. De synthese wordt aangeboden onder de vorm van een vierdaagse (8-15-24-31 mei) cursusreeks “Ontwerpen en uitvoeren van prefab gebouwen”.
Sedert enkele jaren organiseert de Federatie van de Betonindustrie (FEBE) cursussen over “Bouwen met prefab beton” voor hogescholen en universiteiten, om jonge ingenieurs en architecten te informeren over de specifieke aspecten van bouwen met prefab. Op basis van deze cursussen hebben IE-NET, BBG en FEBE de handen in elkaar geslagen om een synthese aan te bieden aan het publiek dat vandaag actief is met een brede waaier van bouwactiviteiten. De synthese wordt aangeboden onder de vorm van een vierdaagse (8-15-24-31 mei) cursusreeks “Ontwerpen en uitvoeren van prefab gebouwen”.
In de bouwwereld behoort prefabricatie tot de voorlopers qua ontwikkeling op gebied van technologie en uitvoering. Een ontwerper of ingenieur die de gerechtvaardigde verlangens van de klant naar economische, efficiënte en aanpasbare gebouwen wil beantwoorden, kan niet langer om prefabricatie heen. Deze techniek heeft immers enorme troeven voor de bouwwijze van vandaag en morgen. Bouwen met prefab beton verschilt van de andere gekende bouwwijzen door grotere overspanningen, slankere doorsneden van de elementen, een geconcentreerd stabiliteitsconcept, specifieke verbindingen,... Een ingenieur die deze kennis in zich heeft, kan een betere dienstverlening verzekeren aan zijn opdrachtgevers.


De cursus bestaat uit vier modules. Elke module bestaat uit twee delen: een theoretische uiteenzetting en voor- beelden (Case Studies) uit de praktijk. De modules zijn:

• Inleiding en algemene principes
• Ontwerp en stabiliteit van prefab constructies
• Constructieve integriteit
• Uitvoeringsaspecten en architectonisch beton

Inschrijven voor de volledige cursus of per module is mogelijk.


Lesgevers

De lesgevers zijn door hun jarenlange praktijkervaring één voor één experten in het bouwen met prefab beton en doceren de lessen vanuit hun eigen specialisatie.

• ir. Arnold Van Acker, Expert FEBE
• ir. Tijs Essel, Project Ingenieur, STRUCTO
• ir. Johan Horckmans, Directeur PROBETON
• ing. Pieter van der Zee, Hoofd Studiedienst ERGON
• ing. Stef Maas, pmse, Directeur “standaardisatie en certificatie” ECHO
• Msc ir.arch. Stefaan Van Acker, Architect Jaspers, Eyers en partners.


Doelgroep

De cursus richt zich tot de ingenieurs, ingenieur-architecten en architecten die actief zijn in het ontwerp, de berekening en/of uitvoering van gebouwen.


Wetenschappelijk comite

Arch. Jef Marinus, Manager Verenigingen FEBE
ir. Arnold Van Acker, Expert FEBE
ing. Stef Maas, pmse, Directeur “standaardisatie en certificatie” ECHO
Prof. Dr. ir. John Vantomme, Koninklijke Militaire School en bestuurslid expertgroep Civiele Techniek en BBG
ir. Jan Desmyter, voorzitter expertgroep Civiele Techniek (ie-net)
ir. arch Jef Apers, voorzitter Belgische Betongroepering
dhr. Ludo Panis, voorzitter Federatie van de Betonindustrie (FEBE)


Programma

DINSDAG 8 MEI 2012 INLEIDING TOT PREFAB

13.30 - welkomstkoffie

14.00 - Les 1
Mogelijkheden en beperkingen van prefab (Stef Maas, ECHO)
Veel gebruikte prefab producten (Stef Maas, ECHO)

15.30 - koffie/thee/verfrissingen

16.00 . Les 2
Prefab systemen voor gebouwen (Tijs Essel, STRUCTO)

17.30 - broodjes

18.15 - Les 3
Case study : KBC Artevelde toren - Gent (Stefaan Van Acker, Jaspers Eyers en partners)

19.45 - einde


DINSDAG 15 MEI 2012 ONTWERP EN STABILITEIT VAN PREFAB CONSTRUCTIES

13.30 - welkomstkoffie

14.00 - Les 1
Normalisatie en Certificatie (Johan Horckmans, PROBETON)
Horizontale stabiliteit (Tijs Essel, STRUCTO)

15.30 - koffie/thee/verfrissingen

16.00 - Les 2
Constructieve verbindingen (Arnold Van Acker, FEBE)

17.30 - broodjes

18.15 - Les 3
Vervolg constructieve verbindingen (30’) (Arnold Van Acker, FEBE)
Case study : Realisatie met verbindingen ( Pieter van der Zee, ERGON)

19.45 - einde


DONDERDAG 24 MEI 2012 CONSTRUCTIEVE INTEGRITEIT

13.30 - welkomstkoffie

14.00 - Les 1
Constructieve integriteit (Pieter van der Zee, ERGON)

15.30 - koffie/thee/verfrissingen

16.00 - Les 2
Voortschrijdende instorting (Arnold Van Acker, FEBE)

17.30 - broodjes

18.15 - Les 3
Case study : Voorbeelden van goede uitvoering (Arnold Van Acker, FEBE)

19.45 - eindeDONDERDAG 31 MEI 2012 UITVOERINGSASPECTEN EN ARCHITECTONISCH BETON

13.30 - welkomstkoffie

14.00 - Les 1
Transport, montage en afwerking (Jef Marinus, FEBE en Dirk Cornille, STRUCTO)

15.30 - koffie/thee/verfrissingen

16.00 - Les 2
Architectonisch beton (Paul Desmet, DECOMO)

17.30 - broodjes

18.15 - Les 3
Case Studies : Architectonisch beton (Boudewijn De Nys, Eurobeton)

19.45 - einde


Praktisch

Datums
Dinsdagen 8 en 15 mei 2012, donderdagen 24 en 31 mei 2012

Plaats
Ingenieurshuis Desguinlei 214 2018 Antwerpen

Organisatie en inlichtingen EN INLICHTINGEN
ie-net vzw
Ingenieurshuis Christine Mortelmans, coördinator tel : 03-260 08 63 christine.mortelmans@ie-net.be

Belgische Betongroepering (BBG)
Pascale Hardy tel : 02-645 52 11 p.hardy@gbb-bbg.be

Inschrijvingen
Verplicht inschrijven uiterlijk 1 week vóór aanvang van de desbetreffende les, online via www.ie-net.be/prefab

Deelnemingsbijdragen
voor de volledige cursus van 4 dagen

€ 900 voor niet-leden
€ 720 voor leden KVIV-VIK
€ 720 voor leden BBG - FEBE
€ 720 voor bedrijfsleden € 540 voor leraars, ambtenaren, 65+, lid van KVIV-VIK
€ 90 voor studenten

Deelnemingsbijdragen per les

€ 250 voor niet-leden
€ 200 voor leden KVIV-VIK
€ 200 voor leden BBG - FEBE
€ 200 voor bedrijfsleden
€ 150 voor leraars, ambtenaren, 65+, lid van KVIV-VIK
€ 25 voor studenten

Telkens te verhogen met 21% BTW.

Deze bijdrage geeft recht op deelname aan het door u gekozen programma, hand-outs, deelnemerslijst, koffie/thee en broodjes.

Deel dit artikel:
Onze partners