De Praatstoel: Bram Vermeulen

Deze week nestelt een stedenbouwkundige zich in onze praatstoel. Bram Vermeulen, sinds drie jaar werkzaam bij NMBS-dochter Euro Immo Star, neemt ons vandaag mee op sleeptouw naar zijn huidige projecten, zijn grote nationale en internationale voorbeelden alsook zijn culturele en sportieve interesses.

Deze week nestelt een stedenbouwkundige zich in onze praatstoel. Bram Vermeulen, sinds drie jaar werkzaam bij NMBS-dochter Euro Immo Star, neemt ons vandaag mee op sleeptouw naar zijn huidige projecten, zijn grote nationale en internationale voorbeelden alsook zijn culturele en sportieve interesses.

 

Over welk eigen gerealiseerde projecten bent u het meest fier en waarom?
Als stedenbouwkundige zit ik in de beginfase van een project. De omvang van de projecten (stationsomgevingen) waar ik aan meewerk impliceert een realisatie over meerdere jaren. Omdat ik nog niet zo lang bij Euro Immo Star werk, kan ik dus nog niet spreken van een ‘eigen’ gerealiseerd project.


Van welk project in uitvoering of in voorbereiding koestert u hoge verwachtingen?
Mechelen Stationsomgeving – een multimodale oplossing voor de meest complexe mobiliteitsknoop van Vlaanderen, gekoppeld aan hoogwaardige architectuur die de stationsomgeving als centrum van een het nieuwe Mechelen gezicht zal geven. Een interdisciplinaire aanpak die voelbaar zal zijn tot in de binnenstad.Voorstellingsfilmpje project Stationsomgeving Mechelen, Euro Immo Star.

 


Welk project van een andere Belgische architect is voor u een schot in de roos?
De eigen woning van Eugeen Liebaut – een uitgepuurd object dat er op wijst dat onze wooneisen steeds verder vervreemden van de eigenheid van de onmiddellijke omgeving, maar dit erkennen geeft een nieuwe invulling aan landschappelijkheid.

    
Eigen woning Eugeen Liebaut, foto’s Saskia Vanderstichele & Tom Broekmans

 


Welke buitenlandse architecten ziet u als uw grote voorbeelden?
UN Studio – Ben Van Berkel en Carolien Bos. Toegepaste en exacte wetenschap als basis voor grootschalige bouwwerken genereert een relationele logica die rust uitstraalt.

Laboratorium te Utrecht, een van de eerste projecten waarmee UN Studio internationaal hoge toppen scheerde.

 


Wat zijn volgens u de meest geslaagde recente bouwprojecten in het buitenland?
Op stedenbouwkundige schaal: stationsomgeving Arnhem (in opbouw) en La Grande Bibliothèque (Parijs). Op architecturaal vlak verkies ik villa VPRO.

    
Nieuw spoorwegstation te Arnhem, tevens een project van UN Studio en villa VPRO te Hilversum, een project van MVRDV.

 


Welke jonge architect in Vlaanderen maakt momenteel veel indruk op u?
Ongetwijfeld de landschapsarchitect Bas Smets.

    
Winnend ontwerp voor de nieuwe BibLLLiotheek te Kortrijk, Bas Smet & REX.

 


Wat vindt u zo boeiend aan uw job als stedenbouwkundige? Zou u uw kinderen aanmoedigen om in uw voetsporen te treden?
Bij stedenbouw gaat het vaak om het abstraheren van de complexe werkelijkheid tot de essentie voor het te vertellen verhaal om daarna ontwerpend onderzoekend de scope terug te verruimen; een evenwichtsoefening tussen beheersing en volledigheid - heerlijk.
Ik zou het mijn kinderen niet expliciet aanmoedigen, maar zeker ook niet afraden.


Welke ontmoeting is bepalend geweest voor uw verdere architecturale ontplooiing ?
Tijdens de opleiding Ir.-architect aan de KUL waren de colleges van Marcel Smets een eerste kennismaking met stedenbouw pur sang en dus een openbaring: conceptvorming was niet langer een middel maar werd een doel op zich.


Herkent u zichzelf nog in de ambitieuze jonge student die u ooit zelf was ? Komen droom en werkelijkheid sterk overeen?
Ik bezit van nature een zekere graad van nuchterheid die in het professionele leven overboord wordt gegooid omdat ik als stedenbouwkundige de mogelijkheid, en dus de plicht heb om ruim te denken… in schaal maar ook in mogelijkheden.


Faits divers

1. Welke job zou u nu uitoefenen als u geen architect was? Productontwikkelaar of copywriter.
2. Waar hebt u uw architectuuropleiding gevolgd? KULeuven
3. Bij wie hebt u stage gelopen? Niet – ik werk als stedenbouwkundige.
4. Wat was de titel van uw eindwerk?
Architectuur : Woningen in Vlaanderen 1990 – 2000; vrijheidsgraden van de kavel
Stedenbouw : HIC 6 – de rol van verkaveling als buffer tussen individu en periferie
5. Favoriet architectuurboek: Jaarboeken architectuur Vlaanderen – bloemlezing van overwegende bescheidenheid
6. Favoriet ander boek: Ayn Rand – de eeuwige bron
7. Favoriete film: The Big Lebowski – Coen Brothers; leegheid in al zijn vormen als leidmotief
8. Favoriet tv-programma: Peulengaleis – bewegend surrealisme in een herkenbare vlaamse context -  ge zijt zelf ne vetzak!
Coupling.
9. Favoriete muziek: Metallica
10. Hebt u veel vrije tijd en hoe brengt u die het liefst door: Net niet voldoende om een evenwicht te vinden tussen gezin, bouwen en zelf-ontspanning.
11. Favoriete Vlaamse stad: Antwerpen, wat ik als niet-sinjoor schaamteloos kan zeggen.
12. Actief of passief sportbeoefenaar? Actief – zwemmen en lopen.
13. Favoriete architectuursite? VAI en UN-studio.
14. Favoriete andere website? KMI en NMBS – praktische toepassing domineert.
 

Deel dit artikel:
Onze partners