De Praatstoel: Hubert Bijnens (AROgroup-architectuur)

De twee Limburgse architectenbureaus AROgroup-architectuur (Zutendaal) en Egide Meertens architecten (Riemst) gingen onlangs met elkaar in zee om zich nog beter te profileren binnen de steeds complexer wordende bouwmarkt. Specialisatie binnen het architectenberoep is volgens beide bureaus dan ook sterk aangewezen. Reden genoeg om Hubert Bijnens, opperhoofd bij AROgroup-architectuur, op ons spreekgestoelte te plaatsen alwaar hij zijn visie op architectuur kan belichten.
De twee Limburgse architectenbureaus AROgroup-architectuur (Zutendaal) en Egide Meertens architecten (Riemst) gingen onlangs met elkaar in zee om zich nog beter te profileren binnen de steeds complexer wordende bouwmarkt. Specialisatie binnen het architectenberoep is volgens beide bureaus dan ook sterk aangewezen. Reden genoeg om Hubert Bijnens, opperhoofd bij AROgroup-architectuur, op ons spreekgestoelte te plaatsen alwaar hij zijn visie op architectuur kan belichten.
Over welk eigen gerealiseerde project bent u het meest fier en waarom?

Het project de Lieteberg, dat de toeganspoort is tot het Nationaal Park Hoge Kempen, draagt mijn voorkeur weg. Het was geen alledaagse bouwopdracht. Het uit de kluiten gewassen complex moest voor tweederde ondergronds gebouwd worden, met een grondwaterpeil op één meter onder het maaiveld. Daarbij moest het ook nog eens fungeren als keermuur om een zandhelling van negen meter hoog tegen te houden. Voorts vereiste het bouwproces heel wat planning. Een ronde ruimte met een omtrek van 32 meter en een hoogte van acht meter in één dag in zichtbeton storten vraagt om heel wat inventiviteit. Technisch gezien was het een veeleisende maar leuke uitdaging. Ook het materiaalgebruik zowel binnen als buiten en de detaillering van de afwerking maken van dit gebouw een mooie realisatie.
Ook het project Residentie Vijverplein voor de Limburgse Stichting Autisme behoort tot mijn favorieten. Ter vervanging van een kloostergebouw, tussen de dorpsschool en de kapelanie en tegenover een geklasseerde pastorie met slotgracht, hebben we op een technisch en vormelijk eigentijdse wijze een woonst gecreëerd voor 17 personen met autisme. Daarbij hebben we aan de straatkant een natuurlijke helling van circa twee meter moeten aanpassen om de toegankelijkheid te verzekeren. Het akoestisch bufferen van de studio`s voor mensen met een hoge graad van prikkelgevoeligheid kreeg van in de eerste schetsen de nodige aandacht. Het gebouw werd een woongebouw en geen instelling. In combinatie met het ingebouwde fietscafé stimuleert dit complex een integratie van de bewoners in de directe leefomgeving.
Van welk project in uitvoering of in voorbereiding koestert u hoge verwachtingen?

Via een architectuurwedstrijd kregen we de opdracht toegewezen om 90 studio's op de campus van Sint-Oda in Overpelt te bouwen. Het masterplan voor de gehele site zal binding bewerkstellingen tussen alle bestaande en soms willekeurig ingeplante gebouwen. Het zal als kapstok dienen om toekomstige ontwikkelingen op het ruime domein te plannen. De woonblokken werden in vijf delen van telkens achttien studio's opgedeeld. De architectuur werd ontwikkeld vanuit het detail en het gebruikscomfort. Het geheel zal oog hebben voor functionele vormelijkheid en levenscomfort. Speelsheid en personalisatie in de inrichting zullen aan de leefgroepen een thuisgevoel bieden.
Welke project van een andere Belgische architect is voor u een schot in de roos?

Het Leuvense Museum M van Stefan Beel. Beel slaagt erin om een enorm volume in een stadsweefsel in te bouwen met respect voor historische details en dat zonder de bestaande omgeving te domineren.


Welke buitenlandse architecten vormen voor u een grote bron van inspiratie?

Japanse architectuur heeft mij van in mijn studietijd geboeid. Het delicate evenwicht tussen architectuur en natuur kent er een lange traditie. Getuige daarvan de Plus House-woning door Mount Fuji Architects Studio .
Wat zijn volgens u de meest geslaagde recente bouwprojecten in het buitenland?

Het Mercedes-museum in Stuttgart van de hand van UNStudio is mijns inziens een prachtig complex.
Welke jonge architect in Vlaanderen maakt momenteel veel indruk op u?

Ik heb Jeroen Maesen (Ma°Mu architecten) als stagiair mogen kennen en ben hem sindsdien steeds blijven volgen. Samen met zijn studiegenoot Nico Mullens vormt hij nu al 10 jaar het tof en prachtig bureau Ma° Mu architecten. Wat mij betreft staan ze met stip op één.


Wat vindt u zo boeiend aan uw job als architect? Zou u uw kinderen aanmoedigen om in uw voetsporen te treden?

Ik kan iedere dag creatief zijn en het resultaat daarvan mag ik delen met de omgeving. Vooral het communicatieve luik van de job doe ik graag. Ik heb mijn kinderen altijd aangemoedigd om zich als mens te ontwikkelen binnen hun eigen passie en mogelijkheden.


Welke ontmoeting is bepalend geweest voor uw verdere architecturale ontplooiing?

Ik heb door de jaren heen heel wat architecten van uiteenlopende leeftijden en strekkingen ontmoet die mij deden nadenken en die mij inspireerden. Het werden goede collega`s waar ik toch wel heimelijk naar opkijk.


Herkent u zichzelf nog in de ambitieuze jonge student die u ooit zelf was ? Komen droom en werkelijkheid sterk overeen?

Ik ervaar het leeftijdsverschil tussen mezelf en mijn pas afgestudeerde stagiair als relatief klein, hoewel de stagiair daar waarschijnlijk anders over denkt. Mijn ambities komen in grote lijnen nog overeen met de dromen die ik als student koesterde. Het enige waardevolle verschil is dat ik nu een hele hoop ervaring op zak heb die dagelijks inspireert.


Faits divers

Welke job zou u nu uitoefenen als u geen architect was?

Advocaat aan een balie.

Waar hebt u uw architectuuropleiding gevolgd?

PHAI Hasselt (nu PHL Diepenbeek).

Bij wie hebt u stage gelopen?

Constant Denef uit Wespelaar.

Wat was de titel van uw eindwerk?

Froebelinvloeden invloeden op de prairie-house architectuur van F.L.Wright.

Favoriet architectuurboek

A Pattern Language – Christopher Alexander: een basiswerk uit de studietijd dat alle leefgewoonten in vraag stelt en daarop antwoorden formuleert. Het leert je nadenken over wonen.

Favoriet ander boek

De Geruchten – Hugo Claus

Favoriete film

The American van Anton Corbijn

Favoriet tv-programma

De bende van Wim

Favoriete muziek

Paolo Conte.

Hebt u veel vrije tijd en hoe brengt u die het liefst door?

Klussen in huis of in de tuin.

Favoriete Belgische stad

Gent

Favoriete Europese stad

Maastricht

In welk land zou u het liefst geboren en opgegroeid zijn?

België

Actief of passief sportbeoefenaar? Welke sport?

Golf

Favoriete architectuursite?

www.world-architects.com
Deel dit artikel:

Onze partners