De Praatstoel: Simon Vermote (Simon Vermote Architectuur)

Ir. Architect Simon Vermote won in februari de persprijs van Batifaçade voor de renovatie van zijn eigen woning. De renovatie die eigenlijk een renovatie van een renovatie was, bestond uit het aanbrengen van houten latten tegen de gevel. De Gentse architect heropende daarmee de oorspronkelijke gevel die verborgen geraakte onder een bijgebouwd plat dak. Deze visie van openheid en creativiteit loopt als een rode draad doorheen in elk project van de jonge dertiger. Hoog tijd voor een interview in de Praatstoel!

Over welk eigen gerealiseerd project bent u het meest fier en waarom?

"De verbouwing van mijn eigen woning in Gent. Dit was eigenlijk een renovatie van een renovatie, want het gebouw was reeds deels door de vorige eigenaar verbouwd. Oorspronkelijk bestond het gebouw uit twee volumes met een zadeldak. Door de vorige eigenaar werden de twee nokken met een plat dak verbonden, wat resulteerde in een groot onaantrekkelijk gevelvlak waarin de verhoudingen zoek waren. Door het deels openwerken van de nieuwe gevelbekleding in houten latten wordt het oorspronkelijke geveltje van het huis uit begin vorige eeuw terug zichtbaar. Het platte gevelvlak laat zich hierbij als het ware lezen als een driedimensionaal beeld van het oerhuis met zadeldak. De gevelrenovatie werd bekroond met de prijs van de persjury van de wedstrijd ‘Batifaçade 2014’.

De Gapaert, een voorziening voor bijzondere jeugdzorg in Wervik, is een andere favoriete realisatie van mij. Dit project, dat reeds tijdens mijn studies als haalbaarheidsstudie startte, was mijn eerste eigen realisatie. Gebruik makend van herkenbare typologieën en eerder traditionele bouwmaterialen werd een vertrouwd aandoende woonomgeving gecreëerd voor adolescenten vanaf 12 jaar. Hierbij werd de wat vreemde vorm van het perceel maximaal benut om twee aparte entiteiten te creëren, elk gericht op een eigen buitenruimte. De leefgroep voor 6 jonge bewoners staat als een huis in de straat, de 6 studio’s voor de oudste bewoners zijn als kleine op zichzelf staande huisjes rondom een centraal erf georganiseerd."


Van welk project in uitvoering of in voorbereiding koestert u hoge verwachtingen?

"Het is mijn ambitie om bij elk project eenzelfde gedrevenheid aan de dag te leggen. Eén project uitlichten waarbij hogere verwachtingen worden gekoesterd dan bij de andere staat in wezen haaks op deze ingesteldheid. Het is onze taak als architect om van elk project veel te verwachten en ons uiterste best te doen om deze verwachtingen in te lossen. Vandaar geen selectie voor deze vraag…"


Welk project van een andere Belgische architect is voor u een schot in de roos?

"Aangezien architectuur per definitie ter plaatse moet beleefd worden om beoordeeld te kunnen worden, kies ik een project waarvan ik de totstandkoming van dichtbij heb kunnen volgen en dat ik sindsdien reeds meerdere malen bezocht: het Stadhuis in Menen van noAarchitecten. Als kind van de streek kende ik het gebouw in de toestand van voor de restauratie en renovatie: een waar labyrint ontstaan door jarenlange ad hoc aanpassings- en uitbreidingswerken. Met een aantal gerichte ingrepen wordt de rijke historiek terug leesbaar gemaakt en worden de verschillende onderdelen op een overzichtelijke manier ontsloten. De vanzelfsprekendheid van het resultaat verrast me elke keer opnieuw."


Welke buitenlandse architecten vormen voor u een grote bron van inspiratie?

"Het is niet zo dat ik een aantal buitenlandse ‘grote voorbeelden’ heb. Inspiratie kan inderdaad komen tijdens het bladeren in een architectuurboek of het bezoeken van een buitenlands project, maar evenzeer bij het zien van een schuur in de velden… Ik probeer mijn blik zo ruim mogelijk te houden. "


Wat zijn volgens u de meest geslaagde recente bouwprojecten in het buitenland?

"Opnieuw kies ik voor een - weliswaar minder recent - project dat ik vorig jaar bezocht en dat een grote indruk heeft gemaakt: de Abdij Sint-Benedictusberg in Vaals van Dom Hans Van der Laan."


Welke jonge architect in Vlaanderen maakt momenteel veel indruk op u?

"Er zijn in Vlaanderen heel wat jonge architecten die interessant werk leveren maar daarom niet steeds de (h)erkenning krijgen die ze verdienen. Als ik er dan toch twee moet uitpikken: ONO architectuur en Urbain architectencollectief."


Wat vindt u zo boeiend aan uw job als architect? Zou u uw kinderen aanmoedigen om in uw voetsporen te treden?

"Het is een mooie combinatie van het poëtische en het exacte. Bij momenten is het sleuren en trekken, maar de enthousiaste reacties van een tevreden bouwheer en de fierheid waarmee deze over de nieuwe ‘thuis’ spreekt, geven enorme voldoening. Mijn zoon moet later vooral doen wat hij zelf wil."


Welke ontmoeting is bepalend geweest voor uw verdere architecturale ontplooiing?

"Het werken bij noA-architecten in Brussel en Dierendonckblancke Architecten in Gent zal ongetwijfeld een invloed gehad hebben op mijn eigen architecturale visie en mijn manier van werken. Eén specifieke ontmoeting die ik als bepalend zou bestempelen is er echter niet geweest."


Herkent u zichzelf nog in de ambitieuze jonge student die u ooit zelf was? Komen droom en werkelijkheid sterk overeen?

"Het beroep van architect verschilt wel op een aantal vlakken van het beeld dat ik er als student over had, soms in positieve en soms in negatieve zin. Om nu over de tegenstelling droom-werkelijkheid te spreken is echter sterk overdreven. Het plezier om dingen te maken blijft overeind en vormt nog steeds een belangrijke drijfveer."


Faits divers

Welke job zou u nu uitoefenen als u geen architect was?

"Ik heb mijzelf deze vraag reeds meerdere malen gesteld, maar tot op heden heb ik nog geen zinvol antwoord gevonden."


Waar hebt u uw architectuuropleiding gevolgd?

"Aan de universiteit van Gent."


Bij wie hebt u stage gelopen?

"Philippe Viérin (noA architecten)."


Wat was de titel van uw eindwerk?

"Be*olympic – ontwerpmatig onderzoek binnen het stedelijk netwerk Brussel-Antwerpen (i.s.m. Tine Van de Wiele)."


Favoriete architectuurboek?

"Constructing Architecture: Materials, Processes, Structures van Andrea Deplazes. Een lijvig handboek voor het bouwen."


Favoriet ander boek?

"Eén favoriet boek heb ik niet, maar Dinsdagland – Schetsen van België van Dimitri Verhulst heb ik met veel plezier gelezen en herlezen. Zoals de achterflap vermeldt: ‘Het is een monument voor wat gaat sneuvelen, een logboek van een land, de restjes van een drinkgelag. Het is konijn met pruimen, lectuur voor onder de haardroger van het kapsalon, handgeschreven jazz voor trompet en majorette.’"


Favoriete film?

"Pulp Fiction blijft wel één van mijn favorieten."


Favoriete tv-programma?

"Eén van de betere series van de voorbije jaren vond ik Boardwalk Empire."


Favoriete muziek?

"Ik heb een vrij brede muzieksmaak, van jazz over blues tot het stevigere gitaargeweld. Momenteel staat het album ‘Reflektor’ van Arcade Fire bovenaan mijn afspeellijst."


Hebt u veel vrije tijd en hoe brengt u die het liefst door?

"Ik probeer voldoende tijd voor ontspanning vrij te houden en vul deze bij voorkeur samen met mijn gezin of met het spelen van muziek."


Favoriete Belgische stad?

"Gent."


Favoriete Europese stad?

"Parijs."


In welk land zou u het liefst geboren en opgegroeid zijn?

"Ik vind het prima hier in België."


Favoriete architectuursite?

"Architectuur komt eigenlijk niet tot zijn recht op een site, ik heb hier dus ook geen favoriet."


Favoriete andere website?

"Favoriet is veel gezegd, maar google zal wel mijn frequentst gebruikte site zijn."

Deel dit artikel:

Onze partners