De Sociale Huisvestingssector in 2014

2015 is uit de startblokken geschoten, daarom ging Architectura in verschillende sectoren op zoek naar de mijlpalen van 2014. Ook de sociale huisvestingssector komt daarbij aan bod. Voor gedelegeerd bestuurder Ben Forier was het zijn eerste volledige werkjaar bij de VMSW, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Hij overloopt voor ons wat er voor architecten in de sector van belang was tijdens de voorbije 365 dagen.

Pilootprojecten Collectief Wonen:  vijf masterplannen

Op 6 mei 2014 presenteerde de Vlaamse minister van Wonen en de Vlaams Bouwmeester vijf pilootprojecten Collectief Wonen en hun masterplannen. Voor dit project werkte de Vlaams Bouwmeester samen met de VMSW en de afdeling Woonbeleid.  De vijf geselecteerde modellen tonen aan dat er alternatieven zijn om binnen de beperkte ruimte in Vlaanderen kwaliteitsvol en betaalbaar te wonen. De voorstellen herdenken de sociale wijk, de verkaveling of het voorstedelijk bouwblok grondig. Door niet langer alles privatief te organiseren, kunnen er belangrijke collectiviteitswinsten ontstaan. Van twee van de vijf pilootprojecten zijn de sociale huisvestingsmaatschappijen De Ideale Woning en De Ark de initiatiefnemer.

Meer informatie, zoals de masterplannen, vind je op de site van de Vlaamse Bouwmeester.

 

Lancering nieuw Bouwtechnisch Bestek Woningbouw

De VMSW lanceerde in juli 2014 een nieuwe versie van het technisch bestek voor opdrachtgevers en ontwerpers van sociale woonprojecten. De opvolger van de B2005 heet Bouwtechnisch Bestek Woningbouw. Het nieuwe bestek is een dynamisch modelbestek dat sneller inspeelt op nieuwe technieken en is nog gebruiksvriendelijker. Voor alle sociale woonprojecten kunt u het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw gebruiken. De VMSW lichtte het bestek toe in elke provincie op haar infoavonden over publiek-private-samenwerkingen (PPS).

 

De VMSW gaat op zoek naar jong ontwerptalent

Met de architectuurwedstrijd Jonge Architecten aan Zet gaat de VMSW op zoek naar jong ontwerptalent voor sociale woningbouw. De VMSW organiseert de wedstrijd samen met de orde van de architecten – Vlaamse raad en het NAV.  De wedstrijd richt zich op jonge architecten: de deelnemers mogen niet ouder zijn dan 30 jaar.

Een sociale huisvestingsmaatschappij biedt telkens een projectgrond aan. Voor deze editie werd samengewerkt met de sociale huisvestingsmaatschappij Ijzer en Zee voor een project in Nieuwpoort. De wedstrijd startte in het najaar 2013. 56 jonge teams stelden zich kandidaat met een projectvisie en conceptnota. Vijf van hen werden geselecteerd om hun conceptnota om te vormen tot een schetsontwerp:

  • Anne-Sofie Verheyen en Miguel Van Steenbrugge met de inzending ‘Rijkswachtsite, wonen voor senioren’
  • Eva Lo, Gerlinde Verhaeghe en Mieke Moerman met de inzending ‘Refuges’
  • Pieter Jermei en Brian Steegmans met een naamloze inzending
  • Antoine Dekimpe en Ruben D'Hont met de  inzending ‘Grijze panters’
  • Mathijs Bekaert, Dieter Van Bree, Thibault Florin, Nick Willems en Pieter Deslé met ‘Project DB voor S’

Op 23 mei 2014 maakte de jury de winnaar bekend. Mathijs Bekaert, Dieter Van Bree, Thibault Florin, Nick Willems en Pieter Deslé wonnen met hun ontwerp. Het winnende ontwerp van AtelierVijf telt 39 woningen, waaronder sociale koopwoningen, appartementen voor ouderen en aanleunappartementen die aansluiten bij het nieuwe OCMW-woonzorgcentrum De Zathe. De jury loofde het ontwerpteam voor de manier waarop ze de vier beoordelingscriteria - flexibiliteit, duurzaamheid, bouwbudget en architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit - harmonieus wist te bundelen.

 

Eerste jaar beoordelingscommissie

Sociale woonactoren krijgen voor hun projecten gesubsidieerde financiering. Welke projecten wanneer financiering krijgen, wordt sinds 2014 beoordeeld door de beoordelingscommissie (BeCo). Die beoordelingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de VMSW, Wonen-Vlaanderen, de koepels VVH en VLEM, VVSG en het Vlaams Woningsfonds. De beoordelingscommissie plant projecten op een kortetermijnplanning en meerjarenplanning in.

Projecten met een gunstig advies door de VMSW op het voorontwerp, komen in aanmerking voor de meerjarenplanning. De sociale woonactoren hebben zo drie jaar zekerheid van financiering. De sociale woonactor kan dan het project verder ontwikkelen (opmaak bestek, vergunningen,  …). Projecten klaar voor aanbesteding, komen in aanmerking voor de financiële korte termijnplanning. In 2014 kwam de beoordelingscommissie vier keer samen.

 

Minister Liesbeth Homans stelt haar nieuwe beleid voor

De Vlaamse Regering stelde op 24 oktober haar beleidsnota's 2014-2019 voor, waaronder de beleidsnota Wonen. In de beleidsnota geeft de minister Liesbeth Homans een overzicht van de plannen die zij voor het beleidsveld Wonen heeft voor de komende vijf jaar. Een vlugge blik op de plannen leert dat er een nieuw kader komt voor sociale koopwoningen en sociale kavels, er een minimale schaalgrootte voor SHM's wordt vastgelegd op 1.000 huurwoningen, het sociaal huurbesluit wordt aangepast om te komen tot tijdelijke contracten, en dat bij de huurprijs meer rekening wordt gehouden met renovatie en de energieprestatie van de sociale woning.

 

Ga voor werkzekerheid en geef woonzekerheid.

De sector van het sociaal wonen is in volle beweging. Overal in Vlaanderen bouwen lokale woonactoren nieuwe sociale woningen. De VMSW wil private ontwikkelaars meer betrekken bij de sociale woningbouw. Om de publiek-private initiatieven van de VMSW toe te lichten organiseerde de VMSW in elke provincie een infoavond ‘Grijp de kansen van sociaal bouwen’. De VMSW organiseerde deze avonden samen met de Confederatie Bouw en de Bouwunie. De VMSW lichtte haar publieke-privaat initiatief CBO (waarvoor het bedrag in 2014 verdubbelde) en de nieuwe Design and Build-procedures toe.

 

Jaarverslag VMSW

In 2014 gebeurde uiteraard veel meer op vlak van sociale huisvesting. De VMSW licht alle aspecten van de sector toe in haar jaarverslag dat in april 2015 verschijnt.

Deel dit artikel:
Onze partners