Eenvoudig meer detail toevoegen aan een 3D-model in ARCHICAD

Detailleren is een blijft een belangrijke stap in het ontwerpproces van architecten. Nogal wat architecten houden daarom halsstarrig vast aan hun werkmethodieken in 2D. Ze stellen zichzelf de vraag of het uitwerken van pakweg maatvoeringen en moeilijke knooppunten even vlot lukt in een 3D-model. Die scepsis is echter ongegrond en daar is ARCHICAD het beste bewijs van. De slimme werkmethodiek van de BIM-modelleersoftware maakt detailleren tot een koud kunstje. Voor bepaalde details, zoals de verbindingen tussen elementen, zorgt het programma zelfs automatisch.

Een uitgewerkt 3D-model biedt meer voordelen dan louter mooiere visualisaties van het project. Een hogere graad van detaillering zorgt er namelijk ook voor dat aanpassingen aan het model achteraf makkelijker door te voeren zijn. Al de aangebrachte details kunnen bovendien meegeteld worden in de calculatie, waardoor die accurater is. Alle betrokken partijen krijgen daarnaast ook meer inzicht in het model, waarvoor zeker de uitvoerende partijen dankbaar zullen zijn.

ARCHICAD, waarvan KUBUS in Vlaanderen en Nederland exclusief verdeler is, maakt bij uitwisseling van 3D-modellen als IFC-bestand extra eigenschappen beschikbaar als parameters. In die context is het wel belangrijk dat de verschillende partijen goed afspreken welke Level of Detail (LOD) ze wensen. Die kan eenvoudig worden ingesteld in het programma.


Ook voor 2D biedt ARCHICAD voordelen

Architecten die vrezen dat de stap van 2D-tekenen naar 3D-modelleren te groot zal zijn, zullen graag horen dat je ook in ARCHICAD perfect in planaanzicht kan werken. Maar door in 3D elementen te modelleren, zelfs vanuit grondplan, wordt direct een 3D-model opgebouwd en kunnen daaruit ook alle andere plannen gegenereerd worden. Zonder er in de ontwerpfase al mee bezig te zijn, kan er achterliggend wel al veen informatie aan de elementen gekoppeld zijn. Door te werken met de in ARCHICAD reeds aanwezige filters, kan er snel geschakeld worden naar een hoger LOD. Het toepassen van een kleurenfilter geeft bijvoorbeeld meteen meer info over de materialen, een andere detailfilter over de raamprofielen … Je kan in de instellingen van die filters ook zelf nog verschillende weergaves selecteren. Daarnaast kunnen er even eenvoudig maatlijnen aan de tekeningen toegevoegd worden. Met één druk op de knop wordt op grondplan de maatvoering gegenereerd.

Maten toevoegen aan je tekeningen en enkele filters toepassen, is dus een eerste manier om heel gemakkelijk meer detail aan je model toe te voegen. Dat kan uiteraard niet enkel voor een grondplan. De filters werken ook op gevels, doorsnedes … Daarnaast kan je heel eenvoudig een stap verder gaan in detailniveau door detailvensters aan te maken. Dat zijn 2D-weergaves van specifieke knooppunten die vervolgens verder uitgewerkt kunnen worden. Werken met die 2D-weergaves heeft één groot voordeel: alle details blijven gekoppeld aan het 3D-model en kunnen geüpdatet worden indien nodig.


Materialen krijgen waarde

Een andere manier om details eenvoudig uit te werken situeert zich op het vlak van de materialen. Die hebben in ARCHICAD allemaal een bepaalde waarde, die de prioriteit van het materiaal bepaalt. Is de waarde van een materiaal hoger dan die van een ander materiaal, dan krijgt dat materiaal automatisch ‘voorrang’ in het model. Bij aansluitingen bijvoorbeeld, zal dat materiaal niet ‘afgeknipt’ worden, wat wel gebeurt met het andere materiaal dat erop aansluit. Een goed voorbeeld is de aansluiting van een wand en een vloer. Bekeken vanuit doorsnede moet het beton van de vloer door het dragend metselwerk heen snijden. Dat zal dus een hogere waarde hebben dan het metselwerk. De afwerking van de vloer daarentegen, bijvoorbeeld chape, isolatie en tegels, wordt wel weggeknipt door het dragend metselwerk van de wand en heeft dus een lagere prioriteit. Die waardes zijn overigens op elke moment nog aan te passen in het model. Verander je de waarde van een bepaald materiaal, dan past dat materiaal zich aan op elke plaats waar het is toegepast in het model. Het hele model luistert als het ware mee.


Detailleren met gereedschappen

Een derde manier om meer detail toe te voegen aan een 3D-model is door creatief te werken met de verschillende gereedschappen of tools die ARCHICAD rijk is. Die tools bevatten allerlei instellingen die snel aan te passen zijn – lengte, dikte, afwerking ... Een dakrand bijvoorbeeld, kan je eenvoudig tekenen met het balkgereedschap en vervolgens via de eigenschappen van die tool naar wens gaan vormgeven. Leuk detail – om het met een woordspeling te zeggen – is dat die aangepaste elementen – in dit geval de specifieke dakrand – als favoriet kunnen worden opgeslagen om ze later in een ander project opnieuw te gebruiken.

ARCHICAD bewijst dus dat meer detail toevoegen aan 3D-model kan op een heel eenvoudige manier. Wie een gratis demo van het programma wenst aan te vragen, kan dat doen via deze link.

Deel dit artikel:
Contacteer KUBUS
Onze partners