Egide Meertens Plus Architecten: "Matador-kwestie gaat over vrije meningsuiting"

De Matador-kwestie in Bergen ging de voorbije weken vlot over de tongen in de architectuursector. Iedereen denkt er het zijne over. Zo ook Egide Meertens Plus Architecten: "Deze kwestie over een flagrante schending van het auteursrecht of een subjectief verhaal over mooi en lelijk, gaat in de eerste plaats over een dieperliggend en fundamenteel recht dat impact heeft op ieder van ons, met name de vrije meningsuiting."

"In het kader van de recente kafkaiaanse situatie omtrent het project van bureau Matador voor het eiland van de Leopoldkazerne in Bergen, merken we dat de meningen in architectuurkringen terecht onverdeeld negatief zijn over de ongepaste inmenging van de afgevaardigd ambtenaar van het Waalse Gewest.

Deze kwestie over een flagrante schending van het auteursrecht of een subjectief verhaal over mooi en lelijk, gaat in de eerste plaats over een dieperliggend en fundamenteel recht dat impact heeft op ieder van ons, met name de vrije meningsuiting.

In architectuur steunt een goed ontwerp op een weldoordacht concept, dat wordt gevormd door een correcte analyse van de omgeving, het toepassen van het programma van eisen, het beschikbare budget, … maar voornamelijk afhankelijk is van de creatieve kracht en beeldende visie van de ontwerper. Architectuur is een vorm van expressie, maar wel eentje die weliswaar onlosmakelijk verbonden is met onze maatschappelijke context en opinie.

De architect neemt via zijn ontwerp deel aan het maatschappelijke debat, net zoals een schilder dit doet met zijn schilderij of een tekenaar met zijn cartoon. De realisaties van deze expressie zijn steeds fysiek aanwezig in onze omgeving, en dit maakt architectuur heel tastbaar en toegankelijk voor iedereen. Het is dan ook niet zo vreemd dat er over verschillende gebouwen hevige discussies worden gevoerd en dat zij zowel positieve als negatieve gevoelens losweken. Alleen zo houdt architectuur zich relevant als maatschappelijk betekenisvolle discipline in België.

Iedereen staat vrij om kritiek te uiten of om het ergens niet mee eens te zijn. We moeten wel opletten wanneer de dialoog wordt overgeslagen en de eigen mening eenzijdig als waar wordt aanschouwd en opgelegd.

Gemeentelijke en gewestelijke ambtenaren die in eer en geweten, met open geest en op een constructieve manier hun steentje bijdragen aan onze maatschappij en onze publieke ruimte, verdienen alle respect. Maar laten we luidkeels protesteren tegen de ‘gemachtigde’ ambtenaar die expressie en dialoog in eenzelfde beweging de mond snoert en zichzelf hier uitroept tot De ‘Almachtige’ Ambtenaar."

Bron: Egide Meertens Plus Architecten

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage