Elektronisch mengventiel Legiomix voorkomt legionellabesmetting

In de meeste drinkwaterinstallaties is de legionellabacterie aanwezig. Jaarlijks sterven dan ook meerdere mensen aan een besmetting met de gevreesde bacterie. Het elektronisch mengventiel Legiomix van Caleffi vergemakkelijkt het beheer van deze leidingen, zodat deze op regelmatige basis gespoeld worden. Bovendien archiveert zo'n elektronisch mengventiel voor bepaalde tijd ook alle gegevens, en slaat het alarm bij eventuele calamiteiten.
In de meeste drinkwaterinstallaties is de legionellabacterie aanwezig. Jaarlijks sterven dan ook meerdere mensen aan een besmetting met de gevreesde bacterie. Het elektronisch mengventiel Legiomix van Caleffi vergemakkelijkt het beheer van deze leidingen, zodat deze op regelmatige basis gespoeld worden. Bovendien archiveert zo'n elektronisch mengventiel voor bepaalde tijd ook alle gegevens, en slaat het alarm bij eventuele calamiteiten.Jaarlijks sterven er meerdere mensen aan een besmetting met de legionella bacterie. Meestal gaat het niet om grote uitbraken van de veteranenziekte, zoals de ramp van Bovenkarspel (Nederland) waar in 1999 32 doden vielen nadat ze besmet werden met de bacterie tijdens een bezoek aan een beurs. Het gaat dan over de Pontiac koorts, de “lichtere griepvariant” van de veteranenziekte.

De legionella bacterie is voor de mens enkel gevaarlijk als deze in de longen terecht komt. Dit gebeurt meestal door het inademen van vernevelde vloeistoffen die de bacterie bevatten. Dit wil concreet zeggen dat douches, fonteinen, luchtbevochtigers en whirlpools de grootste risicobronnen van legionella besmetting zijn.


Voorwaarden verspreiding legionella bacterie

De gevreesde bacterie komt in de vrije natuur voor. De kans is dan ook vrij groot dat er in de drinkwaterinstallatie thuis legionella aanwezig is. Op zich niets om zich zorgen over te maken omdat de concentratie aan bacteriën niet voldoende hoog is om de ziekte te veroorzaken. Het wordt pas gevaarlijk vanaf het ogenblik dat de bacteriën de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen. Opdat de legionella bacterie zich kan ontwikkelen tot gevaarlijk grote kolonies, moeten er aan 3 elementen voldaan worden:

    -    Het water moet een temperatuur hebben tussen 25°C en 45°C. Meestal is dit geen probleem voor de warmwaterleiding, gezien de temperatuur hier hoger ligt. Het grootste risico is de koudwaterleiding. Denken we hier maar aan zichtbare koudwaterleidingen die opgewarmd worden door zonnestralen, koudwaterleidingen die in de vloer tussen 2 warmwaterleidingen in naar het tappunt lopen of koudwaterleidingen die opgewarmd  worden met warm water door slecht werkende terugslagkleppen.

    -    Het water moet lange tijd stilstaan. Doodlopende leidingen en leidingen die gedurende langere tijd niet gebruikt worden (sanitair in gastenkamers, hotelkamers, vakantiewoningen, …), vormen hier een risico.

    •-   De aanwezigheid van een biofilm, een afzettingslaag op de binnenzijde van de leiding die door de bacteriën als voedsel kan gebruikt worden. Kalk is hiervan één van de meest voorkomende voorbeelden.


Thermisch beheer

Als we er dus voor kunnen zorgen dat één, en liefst twee, van deze drie elementen niet voorkomen in onze sanitaire installatie, dan zal de bacterie zich onvoldoende kunnen ontwikkelen om voor een uitbraak van de gevreesde ziekte te zorgen. Dit is het basisidee voor thermisch beheer. Het principe van thermisch beheer is gebaseerd op vier eenvoudige regeltjes:

    -    Zorg ervoor dat uw koud water steeds kouder is dan 25°C.
    -    Zorg ervoor dat uw warm water steeds warmer is dan 60°C.
    -    Zorg ervoor dat er nergens in uw installatie leidingen of delen van leidingen zijn met stilstaand water. Indien dit toch het geval is, moet je deze leidingen op regelmatige basis spoelen.
    -    Desinfecteer uw volledige installatie op regelmatige basis met water van meer dan 60°C.

Vier eenvoudige regeltjes die in de praktijk niet altijd even eenvoudig te realiseren zijn. Daarom werden zij in Vlaanderen omgezet naar de Best Beschikbare Technieken (BBT), 52 regels die door ontwerper en installateur opgevolgd moeten worden.


Thermostatisch vs. elektronisch mengventiel

Kan ik dit dan allemaal doen met het klassieke thermostatisch mengventiel? Natuurlijk, maar je maakt het jezelf en de gebruikers van de installatie zoveel gemakkelijker door een elektronisch mengventiel te installeren. Eénmaal de elektronische regelaar van dit mengventiel correct geprogrammeerd is, zal hij automatisch op de aangegeven tijdstippen de volledige installatie gaan desinfecteren en de te beheren leidingen gaan spoelen. Bij het klassieke thermostatisch mengventiel moet je telkens weer, al deze handelingen manueel gaan uitvoeren.

Bovendien heb je met dit elektronisch mengventiel ook het voordeel dat hij alle gegevens van de installatie gedurende een bepaalde tijd zal archiveren. En bij eventuele calamiteiten in de installatie zal de regelaar ook dadelijk een alarm genereren. Ook dit is niet mogelijk met het klassieke thermostatisch mengventiel.

Moet ik al deze inspanningen en investeringen doen als ik al deze problemen kan ondervangen met een aangepaste filter of een aangepast desinfectietoestel? Zonder een polemiek te gaan starten over de al dan niet 100% doeltreffendheid van deze “poortwachtersystemen”, kunnen we wel stellen dat, indien er een paar legionellabacteriën de beveiligingspoort passeren en indien ze na deze poort de ideale omstandigheden terugvinden om zich te ontwikkelen, er niets meer is dat een uitbraak van de veteranenziekte kan tegenhouden. Thermisch beheer en het opvolgen van de 52 regels van de BBT zijn dus een eerste en onmisbare stap in de legionella preventie. Indien dit niet voor een afdoende legionella preventie kan zorgen, mag men goedgekeurde alternatieve desinfectietoestellen toepassen.


Deel dit artikel:
Onze partners