Ereloon architect telt niet meer mee voor renovatiepremie

NAV is ontevreden over de gewijzigde modaliteiten van de Vlaamse renovatiepremie. In de vorige regeling kon de kandidaat-bouwer ook het ereloon van de architect inbrengen voor die werken waarvoor hij of zij een premie kon ontvangen. De nieuwe wijzigingen laten dit niet langer toe. NAV vindt dit kortzichtig.

NAV is ontevreden over de gewijzigde modaliteiten van de Vlaamse renovatiepremie. In de vorige regeling kon de kandidaat-bouwer ook het ereloon van de architect inbrengen voor die werken waarvoor hij of zij een premie kon ontvangen. De nieuwe wijzigingen laten dit niet langer toe. NAV vindt dit kortzichtig.

Vlaanderen staat vol van woningen die dringend nood hebben aan structurele en bouwfysische renovatie. “Men zou de consument juist moeten aanmoedigen om een  architect volwaardig onder de arm te nemen als men dit probleem echt wil aanpakken”, aldus Bart Verstraete (directeur NAV)


(Foto: Fien Muller - ontwerp: Jan De Vylder)

 

In de vroegere regeling was voorzien: "Als een stedenbouwkundige vergunning vereist is en de aanstelling van een architect verplicht is, dan wordt het ereloon van de architect voor het aandeel van de subsidieerbare werkzaamheden mee in aanmerking genomen voor de berekening van de tegemoetkoming."

In de nieuwe regeling is dit niet langer van tel. NAV vindt dit een slecht signaal. Architecten worden teveel aanzien als een noodzakelijk kwaad om enkel de bouwaanvraag in orde te brengen. En dit terwijl hij of zij correct is opgeleid om een structurele renovatie van een woning te begeleiden. Aanpassingen aan draagmuren, funderingen en daken, vragen een deskundige aanpak. Verder heeft de architect een sleutelrol bij energiezuinig verbouwen. De voorbije jaren heeft het overgrote deel van de architecten zich hierin bijgeschoold.

Daarom vraag NAV aan Minister Freya Van den Bossche om de hoger geciteerde paragraaf uit de vroegere regelgeving terug op te nemen in de nieuwe regelgeving.


(Foto: Fien Muller - ontwerp: UR Architects)

 

Deel dit artikel:
Onze partners