Fiets- en voetgangersbrug in Brugge door Arcadis

In opdracht van het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer ontwierp ARCADIS een voetgangers- en fietsersoversteek over de N31 in Brugge. De zogenoemde 'luie brug' is een combinatie van een fietstrap en een brug. Aan de basis van het ontwerp lag de beperkte ruimte rond de expressweg die meerdere ongelijkvloerse kruisingen krijgt.
In opdracht van het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer ontwierp ARCADIS een voetgangers- en fietsersoversteek over de N31 in Brugge. De zogenoemde 'luie brug' is een combinatie van een fietstrap en een brug. Aan de basis van het ontwerp lag de beperkte ruimte rond de expressweg die meerdere ongelijkvloerse kruisingen krijgt.
 

Foto Michel Kievits Fotografie

In de bestaande situatie was het niet mogelijk het hoogteverschil van de brug van ongeveer 6,5 meter te overbruggen met een gebruikelijke hellingbaan voor fietsers, omdat vanuit de ruimtelijke en landschappelijke inpassing dit geen gewenst streefbeeld was.


Luie trap

Foto Michel Kievits Fotografie

De stedebouwkundige inpassing in de omgeving vroeg naar een rechtlijnige verbinding van de twee helften van de Tillegemdreef die door de N31 richting Oostende was doorsneden. Er is daarom door ARCADIS gekozen voor een luie trap die de voetganger en de fietser met de fiets aan de hand een comfortabele oversteek biedt over de drukke N31.


Vloeiende looplijn

Bijzonder is dat de trapformule 'verlopend' is toegepast, waardoor de treden verschillende afmetingen hebben. Langs deze vloeiende looplijn is de doorsnede van de brug uitgetrokken. Het silhouet is afwisselend smal en breed. Het bijna vier meter brede brugdek bestaat uit een tien mm dikke staalplaat, verstijfd met zeven langsverstijvers.

Twee grote langsschotten maken van het centrale deel een kokersectie. Aan weerszijden hiervan zitten secties met een afgeschuinde onderzijde die overgaat in de ronde brugrand. In de dwarsrichting zijn om de drie meter volledige schoten geplaatst.


Constructie

De brug bestaat uit vier overspanningen. Bij het landshoofd is het brugdek door een as in een sleuf verbonden aan het steunpunt. De brug kan vrij vervormen in de lengterichting van de brug, maar opwippen wordt hierdoor voorkomen. Waar de pijlers het brugdek ondersteunen, zijn inwendige verstijvingen geplaatst (momentvaste verbindingen).

De peilers (ronde slanke kolommengroepen) zijn geplaatst in verschillende schuinstanden en accentueren de lichte constructie van de brug. De voeten van de pijlers zijn momentvast gemonteerd op een betonnen, op staal gefundeerde zool. Foto's Michel Kievits Fotografie


Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners