Gebouwen met een sociaal geheugen: over behoud, hergebruik en herbestemming

Hoe uniek is de herbestemde Vooruit in Gent? Deze vraag staat centraal in de workshop ‘Gebouwen met een sociaal geheugen’ die op 18 oktober georganiseerd wordt in het kader van het feestjaar Vooruit100. Hierin gaat een team van zes internationale deskundigen uit verschillende disciplines (o.a. Kempe Thill Architecten) dieper in op de herbestemming en het hergebruik van gebouwen die ooit gericht waren op ontmoeting en samenbrengen van mensen.
Hoe uniek is de herbestemde Vooruit in Gent? Deze vraag staat centraal in de workshop ‘Gebouwen met een sociaal geheugen’ die op 18 oktober georganiseerd wordt in het kader van het feestjaar Vooruit100. Hierin gaat een team van zes internationale deskundigen uit verschillende disciplines (o.a. Kempe Thill Architecten, museumdirectrice Louise Karlskov-Skyggebjerg en erfgoedexpert Alain Mélo) dieper in op de herbestemming en het hergebruik van gebouwen die ooit gericht waren op ontmoeting en samenbrengen van mensen.


Feestjaar Vooruit100

Dit jaar viert het Feestlokaal van Vooruit aan de Gentse Sint-Pietersnieuwstraat zijn 100e verjaardag. Ook het recente verhaal van Vooruit, dat na een glorierijk verleden als socialistisch bolwerk een nieuwe adem vond als cultureel broeinest, mag terecht een succesverhaal genoemd worden. Naar aanleiding van het feestjaar “Vooruit 100” slaan de vakgroepen Geschiedenis, Architectuur & Stedenbouw en Theaterwetenschappen van de UGent, vzw Archipel en het Amsab-ISG de handen in elkaar om na te gaan wat het op vandaag betekent om dergelijke indrukwekkende volkshuizen of andere gebouwen die gericht waren op samenkomst en ontmoeting te herbestemmen en opnieuw uit te baten? Zes sprekers gaan op 18 oktober in op die vraag.
Herbestemmen van 'gebouwen met een sociaal geheugen'

Bij het herbestemmen van een cultureel waardevol gebouw, ligt het voor de hand dat er rekening wordt gehouden met de architecturale en bouwfysische eigenschappen van het bouwwerk. Minder evident is de vraag op welke manier ook de niet-materiële geschiedenis of het ‘geheugen’ van een voormalig volkshuis, vakbondshuis of ander gebouw met een breed gedragen sociale functie een rol kan spelen bij de herontwikkeling, uitbating of nieuwe invulling van de plek.

Naar aanleiding van de honderdjarige verjaardag van Feestlokaal Vooruit in Gent, wil deze internationale workshop dit ‘sociale geheugen’ van naderbij gaan bekijken. De workshop bestaat uit een reeks korte lezingen van uiteenlopende internationale deskundigen: een architect, een historicus, een directeur van een kunstencentrum of museum, een erfgoedexpert… Via een montage van verhalen en beelden willen de organisatie het voorbeeld van Vooruit in verband brengen met andere, gelijkaardige projecten in Europa die toch altijd verschillend zullen zijn. Het doel is een caleidoscopisch beeld te geven van diverse gebouwen met een sociaal geheugen.

Verschillende invalshoeken

Concreet worden er enkele specifieke thematische invalshoeken naar voor geschoven. Elke gastspreker krijgt hierbij ongeveer een half uur de tijd om zijn of haar invalshoek te belichten, waarna telkens ruimte is voor debat en reflectie. Zo worden een viertal thematische invalshoeken vooropgesteld: gebouwen met een sociaal geheugen als eigentijdse architectuuropgave; kunstencentrum en artistieke körpercultuur; heritage, musealisering en nostalgie; sociaal opbouwwerk en alternatieve sociale economie.

De gastsprekers, elk uit een verschillende discipline, die op de workshop het woord zullen nemen zijn:

- Architectenatelier Kempe Thill: herbestemming van het wintercircus in de Lammerstraat

- Patrick Primavesi (Universiteit van Leipzig): artistiek standpunt/Körpercultuur in Hellerau, Duitsland

- Alain Mélo (La Fraternelle), St-Claude, Frankrijk : alternatieve sociale economie

- Margareta Stahl (Labour Movement Archives and Library Sweden): sociale geschiedenis + herbestemming van enkele Zweedse volkshuizen

- Louise Karlskov (directrice Arbejdermuseet Kopenhagen en momenteel bezig met een nieuw museumconcept): musealisering

- Katy Archer (directrice Peoples History Museum Manchester: herbestemming van Rochdale kaderen in de 'heritage policy' in het UK): Heritage


PRAKTISCH
De workshop is volledig gratis en vindt plaats op vrijdagnamiddag 18 oktober 2013 om 14u in de Vooruit te Gent.


Opgelet! Omwille van het beperkte aantal plaatsen is vooraf registreren gewenst. Dat kan op deze website , waar u ook bijkomende informatie kan terugvinden.

 

Deel dit artikel:
Onze partners