Gerechtsgebouw Themis laatste aanwinst voor Poelaertcampus Justitie

Het gerechtsgebouw Themis van Jaspers – Eyers Architects i.s.m. Synergy Intl. bevindt zich op de hoek van de Quatre Brasstraat en de Waterloolaan, in de directe nabijheid van het justitiepaleis aan het Poelaertplein en de Louizapoort, een belangrijk verkeersknooppunt in Brussel. Het gebouw vormt als het ware een poortgebouw naar het Poelaertplein. De huurneming door de Regie der Gebouwen kadert in het vastgoedbeleid om de verschillende gerechtelijke diensten rond het Poelaertplein te centraliseren, de zgn. Poelaertcampus Justitie. In 2007 werd het gerechtsgebouw Portalis geopend en in 2010 het gerechtsgebouw Montesquieu.
Het gerechtsgebouw Themis van Jaspers – Eyers Architects i.s.m. Synergy Intl. bevindt zich op de hoek van de Quatre Brasstraat en de Waterloolaan, in de directe nabijheid van het justitiepaleis aan het Poelaertplein en de Louizapoort, een belangrijk verkeersknooppunt in Brussel. Het gebouw vormt als het ware een poortgebouw naar het Poelaertplein. De huurneming door de Regie der Gebouwen kadert in het vastgoedbeleid om de verschillende gerechtelijke diensten rond het Poelaertplein te centraliseren, de zgn. Poelaertcampus Justitie. In 2007 werd het gerechtsgebouw Portalis geopend en in 2010 het gerechtsgebouw Montesquieu.
De rechtbank van koophandel, de Adviesraad van de magistratuur, de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en het Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting zijn er sinds juni 2011 gehuisvest. Het gebouw bevat functionele kantoren en moderne zittingszalen. Een aangepaste onthaaldienst en een specifieke beheers- en bewakingsdienst van het gebouw dragen bij tot de goede werking van de verschillende diensten. De Regie der Gebouwen en de FOD Justitie volgden de bouwwerken permanent op. Zij voerden de kwaliteitscontrole uit en zorgden er zo voor dat het beschikbare budget voor de inrichting werd nageleefd.
Het verouderde kantoorgebouw waar vroeger de diensten van het Federaal parket, de COIV (Centraal Orgaan voor Inbeslagname en Verbeurdverklaring) en de Franstalige pro deo advocaten waren gehuisvest, werd volledig afgebroken en maakte plaats voor een nieuw gerechtsgebouw. Alleen de ondergrondse niveaus werden behouden en daar waar nodig werden ze voorzien van bijkomende steunkolommen.

Bij het ontwerpen van het gebouw stond de harmonieuze integratie in de bestaande stedelijke omgeving voorop. Het gerechtsgebouw staat in verhouding met de omliggende gebouwen. Het straalt soberheid en sereniteit uit dankzij het gebruik van kwaliteitsvolle materialen en een duidelijke, rechtlijnige vormentaal. De gritstructuur van de gevel met een gelijke verdeling van de ramen zorgt voor dynamiek in het gebouw.
Het gebouw is functioneel ingedeeld en voldoet aan de huidige eisen inzake veiligheid, gezondheid, efficiënt energiegebruik en comfort. De nodige aandacht werd besteed aan de kwaliteit van de gebruikte materialen en de afwerking.
Beschrijving

Het gebouw heeft een totale oppervlakte van ca. 12.400 m2. Dit omvat kantoren (8.200 m2), archieflokalen (ongeveer 990 m2), technische lokalen, sanitaire ruimten en een parking met 80 parkeerplaatsen. Het gebouw telt vier ondergrondse en tien bovengrondse verdiepingen (met inbegrip van de technische verdieping op het dak).

De ruime, heldere inkom van het gebouw is duidelijk herkenbaar aan de luifel. Om praktische redenen situeert de inkom van het gebouw zich aan de Waterloolaan. De plint van het gebouw is uitgevoerd in Belgische blauwe hardsteen uit Soignies. De gevelbekleding is uitgevoerd in een witte kalksteen uit Portugal en refereert naar de klassieke Franse witte steen die het Brusselse straatbeeld mee bepaalt. Aan de zijde van de Quatre Brasstraat werd een open buitengalerij gecreëerd.
De grote raampartijen zorgen voor licht en ruimte. De raamkaders zijn deels achter de gevel ingewerkt waardoor de indruk ontstaat dat het glas onmiddellijk aansluit op de gevelsteen. Het buitenschrijnwerk is uitgevoerd in thermogelakt aluminium met thermische onderbreking. Het gebouw bestaat uit 100% prefab structuren. Hierdoor was het mogelijk om het gebouw binnen een zeer korte tijdspanne te bouwen. Er werd bijna geen beton ter plaatste gestort.

De vloer in de inkomhal bestaat uit een zwarte graniet (Nero Impala); de wanden zijn bekleed met de witte kalksteen die ook werd gebruikt voor de buitengevel. De combinatie van beide materialen straalt rust, soberheid en sereniteit uit. De kamerhoge eiken deuren zorgen voor kleur en geven een warm cachet aan het geheel.
Het gerechtsgebouw bevat 11 zittingszalen. De grootste zaal bevindt zich op het gelijkvloerse niveau. De kleinere zittingszalen bevinden zich op niveaus +1 en +2. Alle zittingszalen beschikken over een externe zitruimte waar de advocaten nog even met hun confraters of hun klanten kunnen overleggen. De zittingszalen zijn helder en sober ingericht en uitgerust met witte, lichtdoorlatende zonnegordijnen. Het meubilair is sober. De balies van de advocaten en het spreekgestoelte van de rechters zijn afgewerkt in fineereik.
Op de verdieping werd gekozen voor een vloerafwerking in hoogwaardig gestructureerde vinyltegels. Bij de inrichting van het gebouw werd een uiterst gedetailleerd veiligheidsprogramma gevolgd. De zittingszalen en de griffies zijn vrij toegankelijk voor het publiek terwijl de toegang tot de andere zones wordt geregeld met een badgecontrolesysteem.
De liften zijn voorzien van drukknoppen voor slechtzienden. Voor de verlichting worden ingebouwde verlichtingstoestellen gebruikt die werken met bewegingsdetectie. Het gebouw beschikt over een personeelscafetaria. Elke verdieping heeft een keukenhoek en een sanitair gedeelte, ook toegankelijk voor andersvaliden. De personeelsleden die met de fiets naar het werk komen, beschikken over douches om zich op te frissen.


Technische fiche

Eigenaar: NV QB 19
Huurder: Regie der Gebouwen
Gebruiker: FOD Justitie
Projectleiding: IMMO Jean Jacobs NV & QB19 NV
Opvolging van de werken en behoefteprogramma: Regie der Gebouwen en FOD Justitie
Architect: Jaspers – Eyers Architects i.s.m. Synergy Intl.
Bruto-oppervlakte: 12.418 m2 Parking: 80 plaatsen
Duur van de werken: augustus 2009 – november 2010 Huurperiode: januari 2011– september 2029
Deel dit artikel:

Onze partners