Grotere ontwerpvrijheid dankzij liften met TSD-veiligheidsfunctie

De tijd van de zogeheten ‘duivenkoten’ op daken die de vereiste uitloophoogte van liften moeten garanderen, is stilaan voorbij. Steeds meer wordt er binnen het Schindler-gamma gekozen voor liften met TSD-functie, een optioneel mechanisme dat de veiligheid bij inspectie of onderhoud sterk doet toenemen door het standaard veiligheidsvolume te combineren met een interne vrije staruimte van 1,8 meter. Dit biedt architecten bovendien meer vrijheid bij het ontwerpen en inrichten van gebouwen. Een handig filmpje dat u op de website van Schindler kan bekijken maakt duidelijk hoe dit alles precies in zijn werk gaat.

Het zal u misschien verbazen, maar TSD is niet nieuw. De ontwikkeling ervan begon meer dan tien jaar geleden al en had een architecturale oorzaak: het elimineren van de zogenaamde ‘duivenkoten’ op daken; blokvormige volumes die men nodig acht(te) om de vereiste uitloophoogte te garanderen, maar die helaas menig straatbeeld mismeesterden en meer dan eens leidden tot wind- en waterdichtheidsproblemen of isolatieverliezen. Ze waren dan ook lang een doorn in het oog van ontwerpers die vormelijke homogeniteit nastreefden en die zich beperkt zagen door tal van stedenbouwkundige voorschriften. Gelukkig kwam Schindler op de proppen met de TSD-functie, een optioneel mechanisme dat de bouw van storende uitstulpsels in het verlengde van een liftschacht sterk kan beperken.

 

Veiliger met TSD

TSD staat voor ‘Temporary Safety Device’. Een lift met TSD zorgt bij onderhoud of inspectie bovenop een permanente veiligheidsruimte ook voor een veilige sta- of werkruimte. Bij het manueel openen van een bordesdeur (door de technieker) wordt de lift automatisch uit bedrijf genomen. Dit zorgt ervoor dat de technieker het kooidak veilig kan betreden. Zelfs wanneer het TSD-mechanisme nog niet geactiveerd is, is er al sprake van een permanent aanwezig veiligheidsvolume, in combinatie met een geheel vlak en obstakelvrij kooidak. Bij het activeren van het TSD-mechanisme op het kooidakplatform ontstaat boven de liftcabine bovendien een vrije sta- of werkruimte die 1,80 meter bedraagt. “Alle veiligheden – zowel voor de onderhoudstechnieker als de gebruiker – zijn gewaarborgd”, benadrukt Wim Stockx van Schindler. “Sterker nog, het systeem dat we hebben ontwikkeld bevordert het veiliger werken op het kooidak gezien de ergonomische werkruimte van 1,80 meter die door het systeem ter beschikking wordt gesteld. Dit maakte dan ook onderwerp uit van een Europese CE-typekeuring. Door TSD gaan veiligheid, design en ergonomie tijdens het werk hand in hand. Kortom: liften met TSD zijn veiliger dan liften zonder TSD en zorgen bovendien voor een optimale werkruimte.”

 

Meer ontwerpvrijheid

Het TSD-systeem verhoogt niet enkel de veiligheid, maar zorgt ook voor een efficiënter gebruik van het beschikbare volume in een gebouw. Doordat er geen overbodige uitbouw meer nodig is, kan er simpelweg hoger gebouwd worden en win je dus heel wat extra ruimte. “Deze kan je benutten om bewoners meer comfort te bieden door bijvoorbeeld extra bergingen of zolderruimtes te creëren”, weet Wim Stockx. “Architecten krijgen zo meer vrijheid bij het ontwerpen en inrichten van hun gebouwen. In woonvolumes met zadeldaken hoeven de liften met TSD-functie bijvoorbeeld niet per se onder de nok geplaatst te worden omdat de uitloophoogte in de liftschacht zelf gegarandeerd wordt dankzij een optimale benutting van de aanwezige ruimte. Uiteraard heeft een gesofisticeerd systeem als TSD z’n prijs, maar dit wordt gecompenseerd doordat architecten complexe dakconstructies kunnen vermijden – ze hebben nu immers veel meer mogelijkheden bij het inplanten van de liftschacht in hun ontwerp. Ook voor eigenaars en verkopers van zulke gebouwen is TSD uiteraard een belangrijke troef, want de winst aan beschikbare ruimte en de verhoogde flexibiliteit bij het inrichten van een gebouw komt de waarde en attractiviteit van hun eigendom alleen maar ten goede – geen overbodige luxe gezien de stijgende prijzen voor gronden en appartementen. Het systeem is geschikt voor bestaande gebouwen (renovatie) en vooral voor nieuwbouw (zonder normafwijking nota bene). Kortom: TSD resulteert uit een goed huwelijk tussen een CE-gecertificeerde, innovatieve ontwikkeling en de hedendaagse eisen van menig ruimdenkend en toekomstgericht architect. Intussen wordt circa 12% van onze liften uitgerust met TSD, een aandeel dat uiteraard groeiende is.”

 

Bekijk het filmpje met uitleg over de TSD-veiligheidsfunctie via deze link.

Onze partners

GAimage