Havenbedrijf zoekt aannemers voor bouw Nieuw Havenhuis

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen gaat op zoek naar (kandidaat)aannemers die de bouw van het nieuwe Havenhuis, de toekomstige hoofdzetel van het Havenbedrijf, kunnen uitvoeren. Als alles goed gaat, starten de werken in het voorjaar van 2012. Het ontwerp is van de hand van het befaamde Britse Zaha Hadid Architects.

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen gaat op zoek naar (kandidaat)aannemers die de bouw van het nieuwe Havenhuis, de toekomstige hoofdzetel van het Havenbedrijf, kunnen uitvoeren. Als alles goed gaat, starten de werken in het voorjaar van 2012. Het ontwerp is van de hand van het befaamde Britse Zaha Hadid Architects.

 
Deadline 6 mei

Geïnteresseerde kandidaten krijgen tot 6 mei de tijd om hun dossier in te dienen. De raad van bestuur beslist eind juni welke kandidaten de verschillende opdrachten toebedeeld krijgen. Hierna krijgen de uitverkorenen de kans om aan de hand van het volledige uitvoeringsdossier een prijsofferte op te maken. De onderhandelingsprocedure zal plaatsvinden gedurende het najaar. In het voorjaar van 2012 zal men tot slot de vergunning van de bestekken aanvragen, waarop gestart kan worden met de bouw van het Havenhuis. In het najaar van 2014 zouden de werken klaar moeten zijn.
 
Exclusief ontwerp

Na een Open Oproep, koos de jury op 13 januari 2009 voor het ontwerp van het Londense Zaha Hadid Architects. Zij stelden een zeer grootse en dynamische architectuur voor die uiterst geschikt is voor het uithangbord dat het nieuwe Havenhuis moet worden. Het complex zal erg opvallen door z’n specifieke vormgeving, z’n gevelarchitectuur en z’n hoogte (maar liefst 46 meter). Boven de bestaande brandweerkazerne, die gevrijwaard wordt van bebouwing rondom en op die manier in z’n waarde wordt gelaten als monument, komt een balkvormig volume dat steunt op drie betonnen pijlers waarin ook trappen en liften zijn verwerkt. De vier buitengevels van de kazerne zullen tevens gerestaureerd worden. Het geheel is noord-zuidgeoriënteerd en zal langs de zuidzijde een indrukwekkend panoramisch zicht op de stad bieden. De gevels worden opgebouwd uit (transparante of spiegelende) glazen driehoeken en roteren lichtjes ten opzichte van elkaar, zodat de lichtinval een mooi reflecterend schouwspel creëert. Dit laatste is tevens een verwijzing naar de beroemde Antwerpse diamantsector.
 
Nieuwe hoofdzetel

Het nieuwe Havenhuis zal een einde maken aan het nijpende plaatsgebrek in het huidige Havenhuis aan de Entrepotkaai op het Eilandje. Bovendien centraliseert het de momenteel van gesplitste administratieve en technische diensten, hetgeen de samenwerking tussen beide afdelingen zou moeten bevorderen. Het nieuwe complex biedt plaats aan ongeveer 500 werknemers.
Het ontwerp van Zaha Hadid strookt met het aura van prestige dat rond dit project hangt. Het nieuwe Havenhuis moet immers een vaste waarde worden in de reeds indrukwekkende Antwerpse skyline. “Met het gebouw willen we de Antwerpse haven ook architecturaal op de wereldkaart zetten,” vertelt havenschepen Marc Van Peel. “Het nieuwe Havenhuis wordt ongetwijfeld een mooi visitekaartje voor stad en haven.”


 
Een simulatie van het effect van het zonlicht op het nieuwe Antwerpse Havenhuis.

 

 

Deel dit artikel:
Onze partners