Hebt u zelf iets te vertellen aan de lezers van Architectura?

Architectura is niet alleen een portaalsite voor maar ook van de Belgische architectuurwereld. Hebt u wat te vertellen dat interessant is voor architecten en ingenieurs, mag u dat zeker doorsturen. Als het inderdaad relevant is voor onze doelgroep publiceren we het graag in ons nieuwsluik en in onze nieuwsbrief. Ook nieuwe foto’s of nieuwe projecten voor de projectendatabank zijn welkom.
Architectura is niet alleen een portaalsite voor maar ook van de Belgische architectuurwereld. Hebt u wat te vertellen dat interessant is voor architecten en ingenieurs, mag u dat zeker doorsturen. Als het inderdaad relevant is voor onze doelgroep publiceren we het graag in ons nieuwsluik en in onze nieuwsbrief. Ook nieuwe foto’s of nieuwe projecten voor de projectendatabank zijn welkom. 


Het is absoluut niet zo dat u moet betalen om content aan te leveren voor Architectura. Vanaf het moment dat u nieuws of foto’s kan aanleveren waar (interieur)architecten en ingenieurs wat aan hebben, werken wij graag een artikel uit op onze website en in onze nieuwsbrief.

Info over (nieuwe) projecten

In de projectendatabank plaatsen wij foto’s en visualisaties van architectuurprojecten in Vlaanderen of van buitenlandse projecten van Belgische bureaus. Deze projectendatabank is in principe enkel bestemd voor projecten uit de utiliteitsbouw, niet voor particuliere woningen. Als u over professionele foto’s of visualisaties van bepaalde projecten beschikt die nog niet in onze databank staan, mag u die altijd aanleveren. Overleg zeker met de fotograaf of hij hiermee akkoord gaat. Graag dan ook een lijst met de belangrijkste partners van het project (ontwerpers, studiebureau, hoofdaannemer en belangrijkste andere aannemers en leveranciers). Als u input hebt voor onze projectendatabank, stuur dan een mail naar info@architectura.be. Dan leggen we u graag uit op welke manier u het best deze info kan aanleveren.

Behalve de projectendatabank is er natuurlijk ook ons nieuwsluik. Hierin publiceren we regelmatig artikels over nieuwe projecten (in ontwerpfase, in uitvoering of recent opgeleverd). Bent u ook betrokken bij een project dat een plaats verdient op onze website, laat het ons weten zodat we u een invulformulier kunnen bezorgen aan de hand waarvan u ons info over dat project kan bezorgen. 


Rubriek Gewikt en Gewogen

In de rubriek Gewikt en Gewogen laten we een architect aan het woord die een experiment achter de rug heeft met een nieuwe techniek of materiaal. Geen publitekst, maar een eerlijk relaas over de plus- en minpunten. Uiteraard wordt de architect vermeld als bron met een link naar zijn website. Hebt u als (interieur)architect of ingenieur een nieuwe techniek toegepast en wilt u uw ervaringen hiermee delen met uw collega’s. Of hebt u als fabrikant een nieuwe oplossing bedacht die in deze rubriek aan bod kan komen? Laat het ons zeker weten zodat we u meer info kunnen geven hierover.


Agenda 

Organiseert u of werkt u mee aan een evenement dat relevant is voor onze doelgroep. We nemen het graag op in onze agenda.


Architube

In de rubriek Architube brengen we een overzicht van interessante youtube-filmpjes in verband met architectuur. Als u een mooi visualisatiefilmpje hebt dat hiervoor in aanmerking komt, mag u ons dat zeker bezorgen of mag u ons de youtube-code doorgeven zodat we uw filmpje ook opnemen in deze rubriek.


Columns

Ligt er u iets op de lever en wilt u het delen met Belgische (interieur)architecten en ingenieurs? Of is er een bepaalde techniek of materiaal waar u de Belgische architectuurwereld graag over wilt inlichten? Architectura wil graag een column of tekst van u publiceren op voorwaarde dat de tekst relevant is voor onze doelgroep en niet te commercieel van inslag is.


Andere suggesties: altijd welkom
Deel dit artikel:
Onze partners