Het hoe, wat en waarom van 3D-tekenen volgens Ingenium

Als pionier in Vlaanderen is Ingenium gestart met het tekenen in 3D. Met projecten van 70.000 tot 100.000m² en 18 licenties in het 3D-tekenprogramma Revit MEP neemt het studiebureau technieken duidelijk het voortouw in Vlaanderen en België.
Als pionier in Vlaanderen is Ingenium gestart met het tekenen in 3D. Met projecten van 70.000 tot 100.000m² en 18 licenties in het 3D-tekenprogramma Revit MEP neemt het studiebureau technieken duidelijk het voortouw in Vlaanderen en België.

Op dit moment is Ingenium bezig met twee grote ziekenhuizen: AZ Groeninge in Kortrijk en AZ Sint-Maarten in Mechelen. In beide gevallen gaat het om projecten van 70.000 tot 100.000m². In samenwerking met Abscis Architecten is het studiebureau ook bezig aan een ontwerp voor de uitbreiding van de dienst Nucleaire Geneeskunde van het universitair ziekenhuis Gasthuisberg in Leuven. Voor projecten van deze schaal wordt het ontwerpen in Revit MEP ongetwijfeld de nieuwe standaard.


Uitbreiding Nucleaire Geneeskunde Gasthuisberg, Leuven


Ingenium heeft verder al een verdienstelijke palmares opgebouwd. Naast de twee ziekenhuizen en de Nucleaire Geneeskunde in Leuven, realiseerden ze ook een laboratorium en het wijkcentrum Daverlo in de thuisstad Brugge in 3D.


Building Information Modeling

“Wat wij doen maakt deel uit van het BIM-verhaal,” vertelt Wim Boone, Business Manager van het studiebureau. BIM, ofte wel Building Information Modeling, integreert alle informatie over een bouwwerk en zijn technische installaties in één computermodel. Dit geldt bovendien voor de hele levensduur van de constructie. De architect en het ingenieursbureau werken samen een model uit, en de aannemer, en in een later stadium de onderhoudsfirma, werken in hetzelfde plan voort. Dus in plaats van dat de aannemer, en later de onderhoudsfirma het plan opnieuw hertekenen, werkt men over de hele levenscyclus in hetzelfde model, van aan het ontwerp tot bij de afbraak.


Operatiezaal AZ Groeninge, Kortrijk


“Het model wordt steeds verrijkt, niemand moet hetzelfde overdoen,” vertelt Wim Boone. Het integreren en samenbrengen van de plannen van de architecten met die van de studiebureaus technieken en stabiliteit, brengt een rijker en beter gecoördineerd plan voort. Het model dient dus niet enkel om intern te coördineren met aannemers. Men kan steeds ook meteen nagaan of alles past binnen het groter bouwkundig model. Zo kunnen problemen op de werf vermeden en voorkomen worden, de communicatie verloopt vlotter, en via een tabletcomputer kan men de plannen ook makkelijk met alle bijhorende opmerkingen naar de aannemers communiceren.


Coördinatie en communicatie

"Er waren drie redenen om voor 3D te kiezen," vertelt Ingeniums hoofd van CAD, Brecht Pauwels. “We wilden beter communiceren met de technieken,” zegt hij, en wijst op de betere coördinatie tussen technieken en architectuur die erdoor mogelijk gemaakt werd. Zowel intern als met de architectuur en stabiliteit.

“Een voordeel van de modellen is dat we heel gemakkelijk snedes kunnen maken, waar balken zitten, hoe aansluitingen verlopen. Daardoor kan er veel makkelijker gecoördineerd worden. Ook op de werf nadien. Er kan veel overzichtelijker getoond worden hoe wij de installatie voor ogen hadden bij het ontwerp.”


Opstellen van de meetstaat

Ook de meetstaat kan men sneller en exacter uit het model destilleren. “Waar men vroeger vanuit AutoCAD heel veel moest gaan tellen en opmeten, kan men nu automatisch tabellen uit het model halen,” vertelt het hoofd van CAD. Het gaat dus sneller en makkelijker, maar dat niet alleen. “Er zitten ook veel minder fouten in,” zegt hij. Het is dus exacter.


3D-model van de technische installaties in AZ GroeningeInterne coördinatie

Ook de interne coördinatie haalt een voordeel uit de 3D modellen in Revit MEP. “Op die manier kan het tekenwerk en ontwerpwerk veel beter op elkaar afgestemd worden. De informatie die in het 3D-model zit, kan direct gebruikt worden om het ontwerp te verfijnen en in feite rechtstreeks te gaan ontwerpen in het 3D-model.” Tekenaars en ontwerpers werken dus samen in één model, wat de interne coördinatie erg ten goede komt.


Technische Installaties van het AZ GroeningeEr zijn dus drie pertinente redenen om voor 3D te kiezen. Ten eerste omdat het 3D-tekenen een betere coördinatie mogelijk maakt tussen de technieken en de architectuur. Ten tweede omdat de opstelling van de meetstaat sneller en juister wordt. En ten derde omdat de interne coördinatie dus ook beter is. “Dat heeft ook een hele omwenteling in het bureau teweeggebracht naar organisatie toe,” legt Wim Boone uit. Ontwerpers kalken niet meer, iedereen werkt mee in het model. Om de communicatiepaden zo kort mogelijk te houden tekent men bij Ingenium daarom ook op dezelfde vloer als waar de ontwerpers werken. Alles gebeurt bovendien op één centrale server, iedereen werkt in hetzelfde model. Ook de mensen in de afdeling in Leuven werken via een breedbandverbinding op de server in de centrale vestiging in Brugge. Nooit moet er werk overgedaan worden, het model kan eindeloos verrijkt worden. En precies dat geeft Ingenium vandaag zijn onmiskenbare voorsprong in de sector.
Deel dit artikel:
Onze partners