Het Huis Happaert

De zorg voor het patrimonium bestaat uit meer dan het afstoffen van de standplaatsen van oude helden. Het gaat erom hun nalatenschap naar waarde te schatten en een vruchtbare voedingsbodem aan te reiken voor onze culturele identiteit.

De geest van Jan Happaert

Een boeiende casus is het Huis Happaert in Antwerpen. De rijzige gevels langst de zijde van de Happaertstraat doen al een glorieus verleden vermoeden. Het begon allemaal circa 1550, wanneer de Happaertstraat op gronden van de adellijke familie Happaert geopend werd. De aanleg kaderde in de stedenbouwkundige ontwikkelingen van een tiental straten die tussen 1513 en 1550 in de wijk plaatsvonden.

Enkel de oudste kern van het complex waar vandaag Happaertstraat 25 huist, dateert van vóór de aanleg van de straat. Het ontstaan van het complex, genaamd “Het Schip,” wordt toegeschreven aan Jan Happaert, die in 1542 nog mee instond voor de verdediging van de stad. Als ridder voerde Jan Happaert een afdeling gewapende burgers aan tussen de Begijnenpoort en de Sint-Jorispoort en  beschermde de stad tegen de belegering door Maarten van Rossum, een Nederlandse aanvoerder die samen met de Franse koning de Spaanse Habsburgers bestreed, die op dat ogenblik in de Zuidelijke Nederlanden aan de macht waren.

Wanneer “Het Schip” na het overlijden van Jan Happaert naar diens zoon Hendrick Happaert overgaat, wordt het gebouw bij die gelegenheid omschreven als “een groote huijsinge metter poerten, plaetsen, zale, cueckene, neercamere, grooten hove met noch drije huijskens daer neffens gestaen.” Er is dus sprake van een poort, een koer, een zaal, een keuken, een neerkamer (d.i. een woonvertrek met vloer onder het maaiveld) en een grote tuin.

 

Vijf eeuwen in een notendop

In de daaropvolgende eeuwen vinden verschillende grote en kleine ingrepen plaats. Meest opmerkelijk zijn de twee salons op het gelijkvloers. Er is een grotere in Lodewijk XV-stijl (rococo) en een kleinere salon die als muzieksalon werd gebruikt in Lodewijk XVI-stijl (classicisme).

Latere ingrepen gebruikten vaak recuperatiematerialen. Begin vorige eeuw werden enkele aanpassingen in een renaissancestijl gemaakt, met een open haard met hermenfiguren, getorste zuilen met wijnranken en dergelijke meer. Ook de laatste bewoner, professor Walter Couvreur, medeauteur van het ‘Groene boekje’, voegde een uitbreiding toe, met onder meer een barokke poort met arduinen omlijsting, en een galerij met zandstenen zuilen. Ook hij maakte gebruik van afbraakmaterialen die in de straat werden gerecupereerd.

Vandaag speelt het karaktervolle herenhuis in het hart van Antwerpen nog steeds een voorname rol in de Antwerpse culturele scène. Er worden maandelijks kijkmomenten gehouden tijdens de tentoonstellingen, maar ook lezingen, concerten en netwerkevents houden de traditie in ere. Het huis is te huur voor allerlei evenementen, zoals bedrijfsfeesten of recepties, meetings of trouwfeesten. Aansluitend aan een evenement kan men overnachten in de oude bibliotheken van professor Couvreur, die nu omgevormd zijn tot luxueuse slaapvertrekken. Het Huis Happaert is een prachtexemplaar Antwerps cultuurerfgoed.

 

Voor meer informatie kan u terecht op www.huishappart.com, mail info@huishappaert.com, of bel +32 3 226 66 35.

Bron: Het Huis Happaert

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage