‘Hoe ontwerp je de natuur?’ op de Dag van de Architectuur

De Dag van de Architectuur focust dit jaar op Bloeiende Landschappen. Over heel Vlaanderen kan je op zondag 13 oktober dan ook projecten bezoeken die op zoek gaan naar de architectuur achter de natuur. Onder meer recreatiedomein Kosmos in het Heuvelland, Fort Lillo en de tentoonstelling Landschappen van Bureau Bas Smets in deSingel staan op het rijkgevulde programma.
De Dag van de Architectuur focust dit jaar op Bloeiende Landschappen. Over heel Vlaanderen kan je op zondag 13 oktober dan ook projecten bezoeken die op zoek gaan naar de architectuur achter de natuur. Onder meer recreatiedomein Kosmos in het Heuvelland, Fort Lillo en de tentoonstelling ‘Landschappen’ van Bureau Bas Smets in deSingel staan op het rijkgevulde programma.


Kosmos


Op de voormalige site van het recreatiedomein de Kosmos, vandaag eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos, drong zich al sinds jaren een reconversie op. CRU! architecten formuleerden voor de bovensite een herontwikkelingsvoorstel, gebaseerd op hun landschapsstudie. Voor de benedensite maakten ze een concreet landschapsontwerp. Omdat de Kosmos met zijn beschermde modernistische gebouw een belangrijke landmark in het collectieve geheugen was, werd met die geschiedenis zeer omzichtig omgesprongen. In de aanleg van de benedensite wordt er veelvuldig naar verwezen. Tijdens de rondleiding zullen de ontwerpers van CRU! toelichten hoe er met dat erfgoed werd omgegaan. Ze leggen ook uit op welke manier de site een nieuw leven kreeg, verweven in het bestaande reliëf, en hoe het nieuwe gebied op verschillende manieren kan worden gebruikt en gelezen.De kosmos heuvelland - CRU! architecten


Overstromingsgevaar

Tijdens de Dag van de Architectuur kan je verder ook deelnemen aan een rondleiding in Lillo. In het Kruitmagazijn is een kleine tentoonstelling met maquette en informatie over het Masterplan en is ook historisch kaartmateriaal van de Schelde te bekijken. Aansluitend is er een rondleiding door het dorp. De gids vertelt over de geschiedenis van het havendorp en de toekomstige bedreigingen en kansen. Daarna wordt het Masterplan uit de doeken gedaan. Na de rondleiding is het mogelijk om in het Kruitmagazijn de tentoonstelling nog eens te bekijken en iets te drinken.

Het Masterplan Lillo van ontwerpbureau Cluster Landschap & Stedenbouw i.s.m. ingenieursbureau Grontmij België geeft antwoord op de problematiek van overstromingsgevaar. Het ontwerp voor een nieuwe jachthaven met publieke ruimte past binnen het grotere Sigmaplan dat overstromingen moet voorkomen als gevolg van de verhoging van de waterstanden. De ligging van het dorpje langs de Schelde en haar uitbouw als militaire vesting vormden de basis van het masterplan.


Masterplan Lillo - Lillo/Antwerpen - Cluster Landschap en Stedenbouw - Kade nieuwe havenLand zonder landschap

De tentoonstelling 'Landschappen' illustreert tot slot de zoektocht naar strategieën voor ons 'land zonder landschap' waaraan Bas Smets met zijn bureau de voorbije zes jaar heeft gewerkt. Elk landschapsontwerp vertrekt van de eigenschappen van het land zelf, op zoek naar een landschap dat het kan helpen versterken. Deze eerste, retrospectieve tentoonstelling van Bureau Bas Smets illustreert dit ontwerpproces aan de hand van projecten van verschillende schaal en natuur: van de private tuin, via de publieke ruimte tot de aanleg van parken, en het landschap als decor van een film.

De internationaal vermaarde architect en landschapsarchitect Bas Smets leerde de praktijk bij de Franse landschapsarchitect Michel Desvigne. Bureau Bas Smets verwierf op korte tijd een internationale reputatie met ontwerpen voor landschappen en publieke ruimte op heel diverse plekken in de wereld. Deze tentoonstelling zal later ook nog te zien zijn in arc en rêve, centre d'architecture in Bordeaux.
Naast deze drie projecten kan je in het luik ‘Hoe ontwerp je de natuur?’ op de Dag van de Architectuur verder ook het Zwin bezoeken, naast de gestroomlijnde landschappen in de Vlaamse Ardennen en het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg. Meer informatie over de 7 andere luiken en de te bezoeken projecten vind je op de website van de Dag van de Architectuur.


Tentoonstelling Landschappen - Bureau Bas Smets © Bas Smets


Bron: Dag van de Architectuur
Deel dit artikel:

Onze partners