Ingenium: "Ideale prestatiecontract combineert aandacht voor energie én onderhoud"

Prestatiecontracten zijn niet nieuw in de bouwwereld. De laatste tijd komen vooral de energie- en de onderhoudsprestatiecontracten in beeld. Om een goed prestatiecontract te bekomen is dit onderscheid zinloos. Het ideale prestatiecontract focust op diverse resultaatsgebieden, waaronder zowel energie als onderhoud, vindt Ingenium.

Perfectie door evenwicht

Een goed prestatiecontract definieert Key 
Performance Indicators (KPI’s) in vijf
resultaatsgebieden, die aansluiten bij de drie P’s van duurzaamheid: people, planet en profit. Deze resultaatsgebieden zijn zo gekozen dat ze alle domeinen van een optimaal functionerend gebouw omvatten: klanttevredenheid, duurzaam beheer, binnenklimaat, optimale kosten en kwaliteit en innovatie. Door dit te verwerken in een evenwichtig opgebouwd prestatiecontract leggen de opdrachtgever en de dienstverlener de basis van een andere vorm van samenwerken, gebaseerd op output en vertrouwen.

 

Prestaties

Optimale prestaties als einddoel vooropstellen, levert op de lange termijn de beste resultaten op. Enkel aandacht hebben voor energieverbruik zonder rekening te houden met de levensduur van de installaties of louter focussen op een goed onderhouden installatie zonder te waken over een optimale werking, leidt onvermijdelijk tot een discussie over verantwoordelijkheden en overbodige extra kosten.

 

Transparantie

Door duidelijker doelstellingen te formuleren en te zorgen voor een betere afstemming tussen de verschillende spelers, wordt de rolverdeling transparanter, dalen de kosten en stijgt de tevredenheid. Zo komen we tot een win-winsituatie waar alle partijen zich goed bij voelen. Dit kan niet bereikt worden door eenzijdig te focussen op een van de resultaatsgebieden. Een evenwichtige samenhang is uiterst belangrijk.

Enkele voorbeeldprojecten van Ingenium zijn het prestatiecontract voor de HVAC-systemen in de woonzorgcentra van Zorgbedrijf Antwerpen en het contract voor alle gebouwen van de site De Nekker, waaronder ook een zwembad en sporthal.

 

Bron: Ingenium
Deel dit artikel:
Onze partners