Is de crisis afgezwakt? Architecten bevestigen de verwachte groei in 2011 niet

In 2011 verwachtten architecten een heropleving van hun professionele activiteiten tegen 2012. Een studie door het Architects’ Council of Europe uit januari 2012 toont echter aan dat de positieve verwachtingen nog niet werden ingelost, al is er sprake van een lichte vooruitgang.
In 2011 verwachtten architecten een heropleving van hun professionele activiteiten tegen 2012. Een studie door het Architects’ Council of Europe uit januari 2012 toont echter aan dat de positieve verwachtingen nog niet werden ingelost, al is er sprake van een lichte vooruitgang.

Volgens de negende bevraging door het Architects’ Council of Europe (ACE) over de economische crisis vinden meer dan de helft van de Europese architecten het huidige economische klimaat niet gunstig voor hun beroepsactiviteiten. Wel toont de vergelijking van de enquêteresultaten van januari 2012 met die van de vorige enquête uit juni 2011 een verlaging van 13% in het aantal architecten die de huidige markt slecht tot zeer slecht vinden enerzijds en een lichte stijging in het aantal tevreden architecten anderzijds. De positie van de architect verbeterde dus lichtjes, al werden de optimistische verwachtingen van juni 2011 niet ingelost.
Het level van pessimisme is met 13% (51.4%) afgenomen en het level van optimisme is een beetje hoger (13.7%) dan in juni 2012.


Pessimisme in de architectenwereld

Naast de huidige economische situatie nam het ACE onderzoek ook de werkdruk van de architect voor het komende kwartaal onder de loep. De resultaten geven aan dat 42% van de Europese architecten verwacht dat hun werkdruk stabiel zal blijven en dat 22% zelfs een lichte toename verwacht. Deze verwachtingen zijn minder positief dan die van juni 2011: sinds juni 2011 gaat een vijfde van de architecten namelijk uit van een vermindering in werkdruk. De enquête uit januari 2012 toont aan dat het beroep van architect en iedere sector wordt overschaduwd door pessisme: 35% van de Europese architecten verwacht een terugloop van de activiteiten in de particuliere bouwsector, 45% verwacht dat deze terugloop ook de publieke sector zal aantasten en 50% gaat uit van een terugval in de commerciële bouwsector. De architectensector lijkt daarmee het dieptepunt van de crisis nog niet achter zich te hebben gelaten en verwacht een verergering van de situatie met banenverlies als gevolg. De conclusie is dat ondanks de ervaren verbetering van het klimaat, het grote herstel, dat in 2011 werd aangekondigd, nog op zich laat wachten. 

De enquêtes van het Architects’ Council of Europe

De negende enquête van het Architects’ Council of Europe over de impact van de economische recessie op de architectensector werd uitgevoerd in januari 2012 en kreeg meer dan 3600 antwoorden. Dit type enquête wordt halfjaarlijks uitgevoerd en geeft het ACE een beeld van de aard en omvang van de economische crisis in het domein van architectuur. 

De volledige resultaten van de  enquêtes door het ACE vindt u hier

Deel dit artikel:

Onze partners