Kritische aspecten voor een kwalitatief en duurzaam betonherstel

In juni 2018 startte het VISiv-traject “Nieuwe technologieën, producten en inzichten voor een duurzame herstelling van betonstructuren”, met de steun van het Vlaams  Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio). In dit tweejarig project werken Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), NAV (Netwerk Architecten Vlaanderen), het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor de Bouw (WTCB) en de Federatie van specialisten in betonherstelling,                           -bescherming en –versteviging (FEREB) collectief samen met als doel de vakkennis en de vaardigheden van de Belgische bedrijven (aannemers en architecten), actief in de sector van de betonherstellingen, te vergroten zodat een duurzaam en kwalitatief resultaat wordt verkregen.

De verscheidene partners zullen in het kader van dit VISiv-traject een aantal activiteiten ontwikkelen waaronder infosessies, werfbezoeken, technische documenten, enz. Meer informatie vindt u hierover op de website www.duurzaam-betonherstel.be.

 

Waarom deze actie?

Meer en meer betonnen constructies en gebouwen zijn toe aan een (dringende) herstelling. In de media staan er tegenwoordig inderdaad regelmatig berichten over de falende Belgische betonnen infrastructuur en gebouwen. Men kan dus verwachten dat het aantal opdrachten voor betonherstel enkel zal stijgen. Een Europese studie toont echter aan dat deze betonherstellingen, in meer dan 50 % van de gevallen, reeds binnen de 10 jaar falen. Nochtans is de nodige kennis beschikbaar voor een duurzaam resultaat. Waar loopt het dus mis?

 

Betonschade

De oorzaken van betonschade zijn talloos. In bepaalde gevallen is de ontwerplevensduur van de betonnen structuur overschreden, was het ontwerp, de uitvoering en het gebruik van materialen ontoereikend voor wat betreft de duurzaamheid of was het onderhoud ontoereikend of onbestaand. Carbonatatie en aantasting door chloriden zijn vaak voorkomende problemen.

We onderscheiden twee vormen van betonschade nl. de esthetische en de structurele. Betonschade hoeft echter niet het einde van het gebouw te betekenen. Een tijdig uitgevoerde herstelling kan immers de problemen oplossen.  Om een kwalitatieve en duurzame betonherstelling te kunnen uitvoeren, dient deze aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Meer hierover wordt beschreven in de norm NBN EN 1504.

 

Diagnose

Alvorens met een betonherstelling te starten, is het zeer belangrijk om de oorzaak van de schade te achterhalen. Er dient hiervoor een vooronderzoek of diagnose uitgevoerd te worden door een gecertificeerd studiebureau of een architect. Het gaat hier om een onafhankelijke organisatie dewelke over de nodige competenties en apparatuur beschikt om een grondige diagnose te kunnen uitvoeren. Mogelijke diagnosetechnieken zijn niet-destructieve wapeningsdetectie voor het meten van de betondekking en de ligging van de wapeningen, uitgebreide labo-analyses van kernboringen voor het meten van de betonkwaliteit, het cement- en chloridegehalte, de aanwezigheid van ASR of de carbonatatiediepte.

Via deze technieken wordt de juiste pathologie en de omvang van de betonschade bepaald en kan een oplossing of techniek voor de betonherstelling worden voorgesteld.

 

Gebruik van gecertificeerde producten

Op basis van het vooronderzoek of diagnose en in functie van de herstellingsmethode zal de architect of het studiebureau ook de meest geschikte producten kiezen. Naast het CE-label dat alle producten moeten dragen, wordt voorkeur gegeven aan producten die op vraag van de fabrikant getest zijn door een extern Belgisch keuringsorganisme. Producten die voor deze kwaliteitstest slagen krijgen het keurmerk BENOR of TÜV SÜD Benelux.

Bron: FEREB
Deel dit artikel:
Onze partners