Laatste gebouw van Wereldtentoonstelling 1913 binnenkort gesloopt?

In de omgeving van het Universitair Ziekenhuis te Gent staat het laatste overgebleven gebouw van de wereldtentoonstelling van 1913: een schoolgebouw uit het Moderne Dorp, dat model stond voor de vooruitgang en technische ontwikkelingen van toen. Vandaag echter, 2 jaar na de 100-jarige herdenking van wereldtentoonstelling van 1913, wil men het gebouw slopen om plaats te maken voor de uitbreiding van een grootwarenhuis.

Symbool

Samen met het schoolgebouw zou dus binnenkort ook een belangrijk deel van het cultureel patrimonium van de stad kunnen verdwijnen, want de school is het enige intacte gebouw dat op dit moment nog herinnert aan de wereldtentoonstelling, zonder meer één van de belangrijkste momenten in de Gentse geschiedenis.

De Wereldtentoonstelling van 1913 in Gent was een mijlpaal voor de stedelijke ontwikkeling, maar profileerde de stad ook als een centrum van handel en nijverheid over heel de wereld. Bedrijven maakten er gebruik van om hun producten (niet alleen de Gentse textiel en machinebouw, maar ook tientallen andere) bekend te maken op de internationale markt. Na de tentoonstelling verdwenen de tijdelijke gebouwen, onderdelen werden her en der herbruikt. Van het Moderne Dorp bleef één gebouw bewaard. Het werd op een andere plek gereconstrueerd: het schooltje dat het belang aantoonde van scholing en en het verwerven van kennis in de nieuwe maatschappij.


Oproep tot behoud

Zowel de Gentse stadsdienst Monumentenzorg en Architectuur alsook het Agentschap voor Onroerend Erfgoed Vlaanderen pleitten vroeger reeds voor het behoud van dit gebouw vanwege de leeftijd en het unieke karakter ervan. Het is ook opgenomen in de Vastgestelde Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, maar (nog) niet beschermd als monument.

Een lokale groep pleit voor behoud van het schooltje. VVIA-Oost-Vlaanderen, de Oost-Vlaamse afdeling van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie steunt deze actie.

Iedereen wordt opgeroepen om brieven te schrijven naar de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen (t.a.v. de Dienst Ruimtelijke Vergunningen), W. Wilsonplein 2, 9000 Gent met de uitdrukkelijke vraag de sloop van het schoolgebouw niet goed te keuren. Wie liever op zeker speelt, kan ook de bevoegde minister vragen het gebouw te beschermen. Dat doe je door te verwijzen naar de erfgoedlijst en te schrijven naar Minister Geert Bourgeois, Martelaarsplein 19, 1000 Brussel of te mailen naar kabinet.bourgeois@vlaanderen.be.

Wie de school zelf wil bekijken, kan dit op elk moment. Het gebouw is gelegen tegenover de hoofdingang van het Universitair Ziekenhuis op de Corneel Heymanslaan te Gent, achter de winkels Strobbe en Dreambaby, links van de Aldi.  Er is ook een Facebookpagina.

Meer informatie vindt u in de rubriek nieuwsberichten op de nieuwe website van VVIA.

 

Bron: VVIA
Deel dit artikel:

Onze partners