Leuvense Martelarenplein wordt groene ontmoetingsplek (OMGEVING)

Het ontwerpbureau voor landschapsarchitectuur en stedenbouw OMGEVING heeft haar voorontwerp klaar voor de vernieuwing van het Martelarenplein en de omgeving van het busstation in Leuven. Dat deed het bureau op basis van een 250-tal ideeën, die de stad via een uitgebreide bevraging van de Leuvense bevolking ontving. In het voorontwerp van OMGEVING kleurt het plein een pak groener dan vandaag het geval is. Daarnaast is het stimuleren van ontmoeting een belangrijke prioriteit. Met de presentatie van het eerste voorstel is het participatietraject van Stad Leuven met betrekking tot het Martelarenplein allerminst afgerond. Via de website van de stad kunnen alle Leuvenaars immers nog tot en met 9 april feedback geven.

Het Martelarenplein is één van de drukste pleinen in Leuven en voor velen ‘de hoofdtoegang’ tot de stad. De stad Leuven wil het plein grondig heraanleggen en vindt het belangrijk dat de Leuvenaars en de plaatselijke horeca hun inbreng kunnen geven over de vernieuwing van 'hun' Martelarenplein. Leuvenaars konden daarom in juni 2020 via een uitgebreide bevraging ideeën indienen. Met die ideeën ging het ontwerpteam van OMGEVING vervolgens aan de slag.

"Het ontwerpbureau OMGEVING kreeg van de Leuvenaar de opdracht mee om het plein te vergroenen, er een ontmoetingsplek van te maken, de verkeersveiligheid te verbeteren en de ruimte te bieden om kleine evenementen te kunnen organiseren. Een waterelement op het plein stond ook hoog op de verlanglijst van de Leuvenaars"
- Dirk Vansina, schepen van openbare werken Stad Leuven -

 

Vergroening

Het Martelarenplein zal na de vernieuwing veel groener kleuren. In cirkelvormige bakken komen bomen en struiken die zullen zorgen voor verkoeling in de zomer. “De beelden doen dromen over fijne ontmoetingen, onder een boom plaats nemen op een bankje en rustig babbelen of gewoon mensen kijken op het plein", zegt schepen van openbaar groen Lalynn Wadera. De stad zal bij de keuze van de planten en bomen in de toekomst rekening houden met de klimaatverandering en met de beperkte ruimte die de wortels hebben bovenop de ondergrondse parking.

Aan het Vredesmonument blijft open pleinruimte beschikbaar zodat de stad daar eventuele plechtigheden en herdenkingen kan organiseren. Daarnaast voorziet het voorontwerp ook aan de randen van het plein voldoende ruimte voor mogelijke evenementen.

 

Ontmoeting en waterpret

​Ontmoeting stimuleren is een belangrijke prioriteit in het voorontwerp. “Om daar op in te spelen, krijgen de groenbakken zitplaatsen. Op sommige plaatsen staan de bakken dichter bij elkaar om ontmoetingen in de hand te werken,” aldus schepen Vansina.

Het voorontwerp onderzocht ook de mogelijkheden om water te integreren. Dirk Vansina: “Om die reden plannen we een waterspiegel, een soort ondiepe plas, of watersproeiers aan de kant van de terrassen. Terwijl ouders genieten van een terrasje, kunnen de kinderen op warme dagen heerlijk spelen in het water. Een andere optie is om aan de kant van het station een waterspiegel aan te leggen waarin het historische station mooi kan reflecteren. Aan de Leuvenaars om mee te beslissen.”

 

Werken starten in 2024

De stad is benieuwd naar wat de Leuvenaars van het voorontwerp vinden. Via www.leuven.be/heraanleg-martelarenplein kunnen zij tot en met 9 april feedback geven. Met deze feedback en ook de opmerkingen van de verschillende belanghebbenden, zoals handel en horeca, taxi’s, het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, NMBS, het Agentschap Onroerend Erfgoed, Fietsersbond Leuven en diverse adviesraden,​ gaat het ontwerpteam verder aan de slag.

Voor het ontwerp en de heraanleg van het Martelarenplein werkt OMGEVING samen met D+A Consult (uitvoeringsdossier en werfopvolging), Atelier JEOL (lichtontwerp) en Suunta (mobiliteit). De definitieve plannen moeten klaar zijn tegen het najaar van 2023. Ten vroegste in het voorjaar van 2024 hoopt de stad met de werken te kunnen starten.

Deel dit artikel:

Onze partners