Licht op groen voor gevangenis van Dendermonde

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de vorderingen verworpen tot vernietiging van de stedenbouwkundige vergunningen voor de nieuwe gevangenis van Dendermonde en de ontsluitingsweg en brug voor die gevangenis. Dat betekent dat de Regie der Gebouwen, die optreedt als bouwheer, en het consortium BAM PPP, dat de DBFM-opdracht uitvoert, nu over uitvoerbare vergunningen beschikken om van start te gaan met de bouw. Het ontwerp is van de hand van Stéphane Beel Architects en Jaspers-Eyers Architects, Archivolt Architecten en landschapsarchitect Pauwels Ontwerpbureau.

Nadat de Raad van State eerder de vorderingen tegen de milieuvergunning verwierp, verwerpt de Raad voor Vergunningsbetwistingen nu ook de annulatieberoepen tegen de stedenbouwkundige vergunningen. Ook de schorsing van de stedenbouwkundige vergunning voor de noordelijke ontsluitingsweg wordt opgeheven. Dat meldt de Raad op 24 juli 2019 in een persbericht.

Koen Geens, minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, reageert: "We hebben nood aan nieuwe gevangenissen. De staat van sommige gebouwen is zodanig verouderd dat het moeilijk wordt voor het personeel om er te werken en om de basisrechten van de gedetineerden te respecteren. Een veilige samenleving is ook een samenleving waarin de gedetineerden beter uit de gevangenis komen. Samen met de Regie der Gebouwen heb ik de procedures die liepen steeds van dichtbij opgevolgd. Er kan nu effectief gestart worden met de bouw van een nieuwe gevangenis in Dendermonde."

Laurent Vrijdaghs, administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen is tevreden met de uitspraak: “Nadat de Raad van State vorige maand de verzoeken tot vernietiging van de vergunningen voor de gevangenis van Haren verwierp, zijn deze uitspraken over de gevangenis van Dendermonde opnieuw een opsteker. Het bevestigt dat we beide dossiers, ondanks de grote complexiteit, grondig en correct hebben opgevolgd. Ik wil alle betrokken medewerkers en partners van harte bedanken voor hun onafgebroken inzet van de afgelopen jaren. Maar het belangrijkst is natuurlijk dat we nu concreet aan de slag kunnen gaan om goede detentieomstandigheden te voorzien voor de gedetineerden en veilige en correcte werkomstandigheden voor de cipiers.”

 

Over de nieuwe gevangenis van Dendermonde

De nieuwe gevangenis van Dendermonde kadert in het masterplan voor detentie in humane omstandigheden. De nieuwe gevangenis, die er komt ter vervanging en uitbreiding van de verouderde gevangenis van Dendermonde, zal plaats bieden aan 444 gedetineerden. Het concept voor de nieuwbouw sluit aan bij een humane en evoluerende visie op detentie. Die visie is gericht op de voorbereiding van de gedetineerde op de herintegratie in de samenleving. De gevangenis ziet eruit als één geheel, maar tegelijkertijd blijven de gescheiden functies van elkaar te onderscheiden. Dat draagt bij tot een goed oriëntatiegevoel en stimuleert het gemeenschapsgevoel.

 

Publiek-private samenwerking

Het gevangeniscomplex wordt gerealiseerd via een “DBFM-procedure”, waarbij “DBFM” staat voor Design, Build, Finance en Maintain. Het gaat om een publiek-private samenwerking, waarbij een privépartner het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de gevangenis  gedurende 25 jaar voor zijn rekening neemt. De Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale staat, stelde het consortium BAM PPP aan om de DBFM-opdracht uit te voeren.

Bron: Regie der Gebouwen

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage