Longlist 2020challenge - Binnenstedelijke ontwikkeling Tweewaters - Leuven

Met het project Tweewaters in Leuven sluiten we onze reeks rond de 2020challenge af. Dit project van Ingenium, stadsontwikkelaar Ertzberg en Stéphane Beel architecten, moet een toonaangevend voorbeeld worden inzake stedenbouw, architectuur en duurzaamheid.
Ingenium ontwikkelt samen met stadsontwikkelaar Ertzberg in de periode 2010-2020 een 11 hectare grote stadswijk met 1200 nieuwe woningen aan de Leuvense Vaartkom. Ertzberg maakt van de wijk “Tweewaters” een toonaangevend voorbeeld  inzake stedenbouw, architectuur en duurzaamheid. Stephane Beel Architecten zorgde voor het ontwerp.  • Innovatieve oplossing

De wijk zal een brede waaier aan woonvormen tellen: van theaterappartement tot zorgwoning. De eerste fase van het project start begin 2010 met wat genoemd wordt de “Balk van Beel”:  een 180 meter lang gebouw bestaande uit 5 bouwlagen die geschrankt liggen ten opzichte van elkaar. Op de begane grond zijn voor de helft commerciële ruimtes voorzien voor handel en gezinsondersteunende diensten en voor de andere helft kleine kantoorruimtes. De wooneenheden krijgen de beschikking over een private thuisbezorgingskast met koelvak op de begane grond die thuisleveringen toelaat, ook bij afwezigheid. Elke woning wordt standaard voorzien van een aansluiting op een elektronische butlerservice van de stadswijk. Bovendien zal elke woning uitgerust worden met een aansluiting op de optische glasvezelbekabeling van de Balk van Beel. Ook heeft elke woning toegang tot het afvalsorteerlokaal in de kelderverdieping. 


  • Energiebesparing en duurzaamheid

Ertzberg draagt duurzaamheid hoog in het vaandel .  Tweewaters is een stadsdeel van de 21ste eeuw.  De gebouwen worden gerealiseerd met een hoge isolatiegraad en zeer hoge luchtdichtheid, waarbij speciaal ontwikkeld schrijnwerk wordt toegepast. Tevens wordt een centraal ventilatiesysteem voorzien type D met warmteterugwinning via een warmtewiel met zeer hoog rendement.
De wijk zal zelf in groene elektriciteit en verwarming voorzien door middel van een centrale warmtekrachtkoppeling op basis van restafval (dierlijke vetten) . De warmte die vrijkomt van deze motoren wordt opgevangen en door een circuit van stadsverwarming gestuurd. Op die manier is de wijk voorzien van zowel 100% groene stroom en 100% groene warmte (centrale verwarming en sanitair). De overproductie aan elektriciteit zal aan de omliggende buurt worden geleverd, resulterend in een CO2-negatieve energiebalans voor Tweewaters. Het project zal als demonstratie- en pilootproject dienst doen voor toepassing van een smart grid op wijkniveau.


  • Andere voordelen

De wijk zal 100% autovrij zijn. Door een variatie van hoge en lage gebouwen ontstaat er 70% open ruimte, waarvan zeker 3.5ha park.
De toepassing van lokale elektriciteitsproductie door gelijktijdige productie van elektriciteit en warmte bij de verbruiker vormt een optimale oplossing.  De inplanting van decentrale grootschalige energieproducties buiten de stedelijke omgeving en in gebieden met beperkt verbruik noodzaken immers een uitbreiding en een verzwaring van het transport- en distributienet voor elektriciteit. De oplossing van een lokale elektriciteitsproductie dichtbij de verbruikers en het daaraan verbonden micro grid resulteert enerzijds een betere afstemming tussen vraag en aanbod en anderzijds in een ontlasting van het extern transport- en distributienet stroomopwaarts.  Het real-time energiemonitoringsysteem zal daarenboven voor de gebruiker resulteren in een energiebesparing door het aanpassen van zijn verbruikersgedrag.

    


  • Toepasbaarheid in andere projecten

Het realiseren van een eigen energievoorziening dient op site-niveau te worden beschouwd. Belangrijk zijn de randvoorwaarden voor de lokale energieproductie: de milieuvergunningsvoorwaarden binnen een stedelijke omgeving en de energieregelgeving. De wetgeving op de elektriciteitsproductie en –distributie laat momenteel geen productie en afname via een privaat net toe. Gezien het demonstratief karakter van dit project kan het als test-case worden beschouwd en overeenkomstig in andere toekomstige projecten worden geïmplementeerd.

 
Technische fiche

Naam project: Binnenstedenlijke ontwikkelingTweewaters – appartementen / commerciële ruimtes Balk van Beel
Adres:      Vaartkom Leuven
Opdrachtgever:    Ertzberg
Architect:     Stephane Beel Architecten en Xaveer De Geyter
Datum toepassing innovatieve oplossing: ontwerp 2008-2009; start bouw voorzien begin 2010
Andere betrokken partijen:
- VITO
- Daidalos-Peutz
- Electrawinds/Eneco 
- studiebureau BAS BVBA .

Deel dit artikel:
Onze partners