Longlist 2020challenge – KBC Datacenter Hongarije – Arcadis

In Hongarije paste Arcadis op een innovatieve wijze een klassieke oplossing voor kantoortoepassingen toe op een datacenter voor KBC. Met behulp van een doorgedreven analyse kunnen beheerders het systeem op de voet volgen en bijsturen waar nodig.

In Hongarije paste Arcadis op een innovatieve wijze een klassieke oplossing voor kantoortoepassingen toe op een datacenter voor KBC. Met behulp van een doorgedreven analyse kunnen beheerders het systeem op de voet volgen en bijsturen waar nodig.

Innovatieve oplossing


Klassieke datacenters verbruiken grote hoeveelheden elektriciteit door noodzakelijke koeling, elektrische verliezen... bovenop wat strikt noodzakelijk is om de IT-apparatuur zelf te laten functioneren. Daarbij vergt de specifieke toepassing bijzondere maatregelen inzake bedrijfszekerheid en energie-efficiëntie.
Op het vlak van energie-efficiëntie zijn de KBC-datacenters in Hongarije een voorbeeld. Om in dit project de koeling te realiseren, opteerde men voor een systeem van indirecte luchtzijdige freecooling. Dit betekent dat er gedurende grote periodes van het jaar rechtstreeks op buitenlucht kan gekoeld worden, maar dat er toch een belangrijke scheiding wordt gerealiseerd tussen buiten- en binnenlucht i.v.m. de luchtkwaliteit. Gedurende de warme periodes van het jaar ondersteunen een reeks hoogefficiënte koelmachines het systeem.Hoogefficiënte koelmachines

 


Duurzaamheid en het cradle to cradle-principe

Met het systeem kan men een energiebesparing van 30 tot 60% realiseren ten opzichte van klassieke koelsystemen voor datacenters. Dit wordt verder via een permanente en doorgedreven meting, waarbij elk detail zichtbaar is, opgevolgd. Dankzij de continue monitoring en analyse kunnen beheerders het systeem voortdurend bijsturen en optimaliseren, wat zowel de energie-efficiëntie als de bedrijfszekerheid ten goede komt.


Andere voordelen

Dankzij een doorgedreven analyse van de systemen ontstaat de mogelijkheid de installatie stapsgewijs uit te bouwen en in gebruik te nemen. Hierdoor worden de investeringskosten gespreid over de tijd, meer in lijn met de vereisten van de klant. Bovendien vermijdt men, vooral op elektrisch vlak, belangrijke inefficiënties die zouden optreden wanneer overgedimensioneerde installaties lange tijd op een zeer laag vermogen zouden draaien.
Een bijkomend voordeel van de KBC-datacenters in Hongarije is de architectonisch elegante wijze waarop de extra noodzakelijke ruimte - voor het plaatsen van de grote luchtgroepen - werd ingeplant. Hierdoor diende men de eigenlijke footprint van het gebouw slechts beperkt uit te breiden.


Toepasbaarheid andere projecten

Veel gelijkaardige projecten kunnen gebruik maken van deze oplossing. Niet enkel datacenters, maar ook andere gebouwen waar hoge interne warmtelasten optreden en waar strenge eisen inzake luchtkwaliteit worden gesteld, zoals bijvoorbeeld industriële fabrieken waar fijne materiaalbewerkingen gebeuren. Het concept steunt overigens op een klassieke oplossing die frequent in kantoor- en andere toepassingen wordt gehanteerd, maar die nu in een nieuwe en aangepaste vorm ook in datacenters haar nut bewijst.


Technische fiche

Naam project: Bouw van 2 nieuwe datacenters in Oost-Europa
Plaats: Boedapest regio, Hongarije
Opdrachtgever: KBC
Ontwerper: ARCADIS Belgium
Datum toepassing innovatieve oplossing: oplevering 2011
Andere betrokkenen: ATP (Oostenrijks architectenbureau)


    

Cold aisle containment - doorgedreven commissioning
 

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners