Meeste nieuwbouwwoningen scoren merkelijk beter dan EPB-norm voorschrijft

Vier jaar na de invoering van de energieprestatieregelgeving in Vlaanderen, kan worden vastgesteld dat nieuwe woongebouwen veel betere energieprestaties behalen. Hun E-peil (energieprestatiepeil) is sterk verbeterd.
Vier jaar na de invoering van de energieprestatieregelgeving in Vlaanderen, kan worden vastgesteld dat nieuwe woongebouwen veel betere energieprestaties behalen. Hun E-peil (energieprestatiepeil) is sterk verbeterd. Volgens de regelgeving mocht de voorbije jaren maximaal E100 worden gebouwd. In de praktijk is gemiddeld 20% energiezuiniger gebouwd dan de eis. Het gemiddelde E-peil is voor een vergunningsaanvraag van 2006, 2007 en 2008, gedaald van respectievelijk E86, tot E82 en verder naar E80. Al ruim 4 nieuwbouwwoningen op 10 voldoen aan de lagere E-peileis E80 die vanaf 2010 voor woongebouwen van kracht is.


4 op tien nieuwbouwwoningen voldoen al aan de lagere E-peileis


Niet alleen het cijfermateriaal van het Vlaams Energieagentschap, maar ook werfvaststellingen van een onafhankelijk marketingbureau voor de bouwsector tonen aan dat de energieprestatieregelgeving een duidelijk positief effect heeft op de bouwpraktijk. Op de Vlaamse bouwwerven worden sterk toegenomen isolatiedikten opgemeten. Ook is vastgesteld dat hoogrendementsbeglazing standaard wordt geplaatst.

Beide bronnen doen besluiten dat in Vlaanderen al veel energiezuiniger wordt gebouwd dan enkele jaren geleden én dat de verlaagde E-peileis E80 voor woongebouwen (met vergunningsaanvraag vanaf 2010) een haalbare kaart is.

Meer details vindt u hier.
Deel dit artikel:
Onze partners