Net niet: Campus Howest Kortrijk

HOWEST schreef in 2014 een wedstrijd uit voor de realisatie van een nieuwbouw met marktplaats, bibliotheek, studieruimte, leslokalen, bureaus en catering in Kortrijk. Abscis Architecten moest helaas de duimen leggen voor ABDM-Rau.

Grote groene campus

In de visie van Abscis is de campus langgerekt van de spoorwegberm tot de randen van het Magdalenapark. Het hele groene gebied wordt opgevat als campus. Abscis Architecten: “Percelen vervagen, groenzones lopen door, rijwegen versmallen en voetpaden verbreden, schoolgebouwen, woningen, kantoren en bedrijfsgebouwen. Alles hoort bij de groene levendige bruisende open campus waar HOWEST voor staat.”

 

Toevallige ontmoetingsplek

Om de structuur van de buitenruimte te versterken, voorzag Abscis een organiserende as aan de Graaf Karel de Goedelaan. Die vormt de stam voor alle nieuwe gebouwen. Daarnaast komt er nog een tweede dynamisch lint dat verschillende plaatsen via shortcuts en wandelwegen verbindt. Die plekken worden opgevat als open ruimte voor uitwisselingen. “Een leerkracht kan hier les geven, studentenactiviteiten kunnen er plaatsvinden en het kan fungeren als ontmoetingsplek.” Het dynamisch lint loopt door in de stad Kortrijk en is dus voor iedereen toegankelijk.

 

Identiteit

Het uiteindelijke doel voor Abscis is duidelijk. “Onze stedenbouwkundige en architecturale visie is voor Howest een sterke, atypische, open en sociale identiteit te generen die bij de succesvolle en eigenzinnige hogeschool past: open naar stad en maatschappij, creatief en innovatief, maar vooral vrij, dynamisch en inspelend op veranderende behoeften en wensen, om snel te kunnen anticiperen op toekomstige opportuniteiten en altijd mee te zijn met de laatste maatschappelijke evoluties.”

Bron: ABSCIS Architecten
Deel dit artikel:
Onze partners