Net niet: Université de Fribourg

Binnen de reeks net niet kan ook Abscis Architecten mooie projecten voorleggen, maar een uitzonderlijk gemiste kans is toch de campus van de Université de Fribourg. Het ontwerpvoorstel voor de nieuwe faculteit rechten werd uitgedacht in samenwerking met Brunny Ingénieurs Conseils en Ingenieursbureau N. Provoost.

Bergflank

Dit ontwerp stelde de tijdelijke vereniging voor een enorme uitdaging, de bergflank waarop het gebouw is ingeplant, zorgt voor een hoogteverschil van zeven meter. In het ontwerp werd dat hoogteverschil overbrugd door gebruik te maken van hellingen en grastrappen. De functies van het programma structuren de topografie en morfologie. Zowel verticale als horizontale relaties zijn hiervoor van belang volgens Abscis. Centraal komt een landschappelijke trap, de patio’s aan weerskanten van deze trap voorzien de leeszalen van voldoende daglicht. “Via eenvoudige schaduwstudies konden we dit tijdens het ontwerpproces reeds testen en optimaliseren,” klinkt het bij Abscis. De centrale bibliotheek met leeszalen verbindt de twee bovengrondse volumes, zo wordt die het hart van de faculteit.

 

Dialoog

Een lager kantoorvolume aan de straatzijde gaat in dialoog met de meergezinswoningen op de bergflank. Tegen de spoorweg kwam een gebouw met leslokalen en aula’s, dat dankzij hun groter volume in relatie staat met de spoorweg en het postgebouw. Dat gebouw met leslokalen en aula’s zou ook fungeren als poortgebouw, van hieruit wordt de campus ontsloten naar het station en de stad. Aan de hand van een model werd gestreefd naar de bewaring van licht en zicht voor de omgeving, het nieuwe gebouw zou hieraan geen afbreek doen. En dat desondanks de complexe topografie.

 

Aluminium frame

Op vlak van materialen streefde Abscis naar eenheid en samenhang. Een betonstructuur en een gladde transparante aluminium gordijngevel bestendigen dit. De verschillende gevels aan de buitenzijde worden opgevuld met transparante en gesloten delen. Overtrokken met een grootschalige aluminium maaswerk, creëert het gebouw zo een zekere intimiteit. Het verzorgt ook het thermisch comfort. Het gesloten overhangende aula-volume wordt bekleed met ruitvormige aluminium panelen, die vorm en de grootte van het maaswerk van de buitengevels overnemen en refereren naar de gestructureerde gevelelementen aan het hoofdgebouw van de campus.

Bron: ABSCIS Architecten

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage