Nieuw centrum voor Eigen Thuis in Grimbergen

De architecten van BOB361 ontwerpen een nieuw centrum voor Eigen Thuis, een organisatie die motorisch gehandicapten een eigen huis toekent en de nodige zorg verleent. Het nieuwe centrum is een uitbreiding op de bestaande site waar Eigen Thuis nu actief is.

Individueel wonen

De bedoeling van Eigen Thuis is om gehandicapten optimaal te laten genieten van hun autonomie. De gehandicapten worden dus wel verzorgd, maar ze krijgen toch een eigen thuis. De voordeur biedt hen de mogelijkheid om mensen te ontvangen, boodschappen te doen, iets te gaan drinken, ... terwijl de achterdeur gebruikt wordt om de nodige zorg te bieden. Alle studio’s worden centraal verbonden, zodat iedereen gemakkelijk bereikbaar is voor het zorgpersoneel. De maat van deze woningen benadert de korrels in de bestaande omgeving, met open groene ruimtes en aangepaste beplanting. De oost-westrichting van de woonvolumes genereert een maat van de gevels die zich in het omringende straatbeeld integreert. De uitbreiding wordt in een bouwfase gepland, zodat Eigen Thuis kan blijven verder werken tijdens de bouw.

 

Transparant terrein

De nieuwe publieke ruimte in het verlengde van de Schildpadstraat die tot aan de noordelijke grens van het terrein loopt, moet meer transparantie bieden. Zo komt er een extra doorsteek voor voetgangers en fietsen, en worden er groene zones aangelegd die passen binnen de inrichting van het terrein. Dit zorgt niet alleen voor meer interactie, maar maakt het ook gemakkelijker voor verschillende diensten om op hun bestemming te geraken.

 

Lichtspelingen

Natuurlijk licht is een belangrijk aandachtpunt van dit project. In alle paviljoenen wordt bovenlicht binnengehaald door articulatie van de volumes en daken. In de woningen brengt een lichtstrook afwisselend zuiderlicht in de kamers boven de kasten en strijklicht in de circulatieruimtes. In de privéstudio’s zijn de ramen teruggetrokken, waardoor een zekere massiviteit ontstaat. In de publieke delen treden de ramen met een duidelijke omkadering buiten de bouwlijn, waardoor ze iets uitnodigends krijgen. In de polyvalente zaal zijn de ramen een houten transparante stellingwand waarin een aantal vakken allerlei functies kunnen aannemen: uitstalraam, affichewand, ... Binnen een zekere eenheid wordt zo toch een zekere diversiteit gecreëerd.

 

Flexibel en zuinig

Ondanks de opgelegde VIPA-criteria voor duurzame woonzorgcentra van K35 en E80 wordt een K-peil van 30 behaald en een E-peil van 60, aangezien dit het optimale scenario vormt voor de kosten. Enkele rechte wanden tussen twee studio’s zijn ook niet-dragend omwille van flexibiliteit: dit laat immers toe om de tussenwanden weg te nemen, of deels te openen om er bijvoorbeeld andere functies in onder te brengen. Om vooropgezette eisen te voldoen is het niet nodig om geothermie (KWO of BEO) aan te wenden voor de warmteproductie. Toch hebben de architecten voldoende ruimte in de stookplaats gelaten om de nodige installaties later indien verplicht of gewenst eenvoudig toe te voegen.

Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners