Nieuw Kinderland in Brussel door BUROBILL en ZAmpone Architectuur

De architectenbureaus BUROBILL en ZAmpone Architectuur zorgen voor een laagenergetische verbouwing van een voormalig schoolgebouw tot een kinderdagverblijf voor 68 kinderen in samenwerking met Benoît van Innis. Het kinderdagverblijf Nieuw Kinderland maakt deel uit van de brede schoolsite Nieuwland in Brussel. Het project, in opdracht van Kinderdagverblijf Lutgardisschool Elsene, kan rekenen op de steun van de studiebureaus UTILBECO  ARCADE.

Praktische en creatieve oplossingen

Het kinderdagverblijf kreeg een plaats in de oksel van twee bestaande gebouwen toegewezen op de tweede verdieping. De voor het kinderdagverblijf voorziene oppervlakte bleek te klein en er was geen buitenspeelruimte ingepland. Het nieuwe ontwerp antwoordt op die noden door een deel van het kinderdagverblijf en de buitenruimte te realiseren in overkraging buiten het gebouw. De betonnen luifel zorgt dus voor de buitenspeelruimte van het kinderdagverblijf en deze luifel zal ook als afdak dienen voor de speelplaats van de naastgelegen basisschool.

De inplanting van het programma in een complexe stedelijke site op de eerste en tweede verdieping van een bestaand gebouw vereiste verschillende creatieve oplossingen: de constructie van de grote luifel, de realisatie van de toegankelijkheid van het gebouw via een helling en ten slotte de laagenergetische renovatie binnen het verouderde gebouw.

In 2012 werd het project uitgekozen als voorbeeldgebouw door het Brussels Instituut voor Milieubeheer, onder meer door de doorgedreven isolatie (doos-in-doosprincipe), de implementatie van een balansventilatiesysteem en het gebruik van passieve zonnewinsten.

 

Betonnen structuur versus kleurrijke tegelvloeren

Structureel is gekozen om de betonnen structuur uit te puren in functie van de lasten die op de plaat komen en om dit de vormgeving van het project te laten bepalen. De toegangshelling functioneert als toegang voor zowel het kinderdagverblijf als voor de naastliggende school, zodat er een vermenging komt tussen verschillende stromen gebruikers van de site. De verschillende leefgroepen voor de kinderen grenzen aan een buitenruimte en krijgen allemaal maximaal licht. Ook liggen alle leefgroepen op één verdieping waardoor dit voordelen geeft naar het functioneren en schakelen van de verschillende groepen. De circulatieruimtes kunnen ook ingeschakeld worden in een ruimer functioneren van het gebouw, bijvoorbeeld de speelgang, de multifunctionele buggyruimte...

Kunstenaar Benoît van Innis ontwierp de verschillende tegelvloeren in het kinderdagverblijf. Hij bepaalde ook de kleuren van het meubilair in dialoog met die tegelvloeren. De kolommen die gebruikt werden om de grote gevelopeningen te maken in de bestaande en de nieuwe gevel, werden spiegelend uitgevoerd. De isolatie op het plafond van de verschillende leefruimtes voor de kinderen gebeurde met akoestische spuitpleister.

Bron: BUROBILL

Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners