Nieuwbouw Kunsthumaniora Hasselt

De Provinciale Kunsthumaniora in Hasselt kende de jongste jaren een stijgend leerlingenaantal en breidde het aanbod studierichtingen uit. Daarom was er nood aan extra infrastructuur. Dat werd een nieuwbouw van 5.000 m² waarvan 4.058 m² klas- en vaklokalen, een refter, een technische ruimte en 813 m² sportzaal.

De lokalen maken zinvol gebruik van de oppervlakte en zijn onderling goed georganiseerd. De omgevingswerken, waarvan o.a. 270 m² overdekte speelplaats en 587 m² open speelplaats, werden opgenomen in het programma. Dit project wordt gerealiseerd door “DBFM-Scholen voor Morgen”, een initiatief van de Vlaamse overheid. Stéphane Beel Architects ontwierp het prachtige gebouw.

Ingenium stond in voor het ontwerp van de technische installaties, waarbij in een DBFM-formule gewerkt werd, en de aannemers mee betrokken zijn in het design verhaal. Specifiek voor dit gebouw is de theateruitrusting, eigen aan de school die de beeldende en podiumkunsten ondersteunt. Naast het ontwerp stond Ingenium ook in voor de opvolging van de werken.

Bron: Ingenium
Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners