OMGEVING wint wedstrijd Melkhoek

OMGEVING leverde onlangs het winnend wedstrijdontwerp voor 17 sociale woningen op de site Melkhoek in Kasterlee. De site van de Geelse Huisvestingsmaatschappij is een smal, langgerekt perceel dat de drukke gewestweg Geelsebaan verbindt met een groen binnengebied, waarop in een tweede fase een verdere ontwikkeling omheen een centrale groenzone is gepland.
OMGEVING leverde onlangs het winnend wedstrijdontwerp voor 17 sociale woningen op de site Melkhoek in Kasterlee. De site van de Geelse Huisvestingsmaatschappij is een smal, langgerekt perceel dat de drukke gewestweg Geelsebaan verbindt met een groen binnengebied, waarop in een tweede fase een verdere ontwikkeling omheen een centrale groenzone is gepland. 
Aan de gewestweg ontwerpt OMGEVING zeven appartementen voor senioren die zijn opgebouwd volgens de principes van levenslang wonen, een transparant commercieel gelijkvloers en vlot bereikbare fietsenberging. Flankerend aan de toegangsweg die als woonerf wordt ingericht, werden zes rijwoningen ontworpen met elk een private zuid gerichte tuin en een inpandige garage. Aan het uiteinde van de straat en gericht op het te ontwikkelen groengebied komt tenslotte een apart volume met vier parkwoningen als tussenvorm tussen woningen en appartementen: compacte woonvormen met elk voldoende privacy en een eigen tuin of buitenruimte.

Alle woonvolumes werden optimaal georiënteerd, waardoor ze van maximaal zuid gerichte tuinen kunnen genieten. Het dak van de seniorenwoningen kopieert in eerste instantie het gabarit van de buur en gaat langzaam over in een verhoogde kroonlijst die te toegang van de site markeert.
De rij-en parkwoningen worden volgens hetzelfde speelse lijnenspel gedefinieerd, waardoor de lange ontsluitingsweg wordt gebroken en een eenheid gecreëerd. Bestaande wachtgevels worden door de nieuwe bebouwing afgewerkt, zichtlijnen richting de geplande centrale groenzone geleid en op strategische plaatsen worden volumetrische accenten geplaatst.

Bij het ontwerp werd veel aandacht besteed aan een kwalitatieve materiaalkeuze, een hoogwaardige detaillering en de integratie van de verschillende duurzame technieken. Zo is voorzien dat alle woningen kunnen worden aangesloten op een collectief energie- en warmtesysteem. De hoogwaardige detaillering komt tot uiting in het uitgewerkte trapmeubel waarin een fietsenberging is geïntegreerd. Hierdoor wordt de straat levendig gehouden zonder in te boeten aan de privacy van de woningen.

Hoewel de site dichtbij het centrum van Kasterlee is gelegen, zorgen de inrichting van het gebied en de gekozen woontypologieën voor rust en een kwalitatief wooncomfort. Zo zorgen voldoende grote, groene private buitenruimten voor een aangenaam leefklimaat. Het kruiwagenpad achteraan de tuinen en de ingewerkte fietsenberging verzekeren een vlotte bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers, en stimuleren het gebruik van duurzame transportmiddelen.
Door een kwalitatieve inrichting van de buitenruimten, het inrichten van de straat als woonerf en de bekroning met een autovrij pleintje, wordt de woonkwaliteit in de publieke ruimten doorgetrokken. De woningen zijn voorzien van een heldere planopbouw, voldoende flexibiliteit, vlotte ontsluiting en veel lichtinval.

Alle volumes worden volledig bekleed met donkerkleurige leien. Hierdoor krijgen de volumes massiviteit. Ook de de integratie van de gevraagde technieken (zonnepanelen, zonneboilers enz.) is hierdoor eenvoudig en onopvallend. De visuele impact is zo klein mogelijk. Een ordenend houten lint aan de straatzijde zorgt op het gelijkvloers voor een warme toets die op een vlotte, uniforme manier voordeuren, garagepoorten en toegangen verbindt.


De structuur en opbouw van de woningen wordt helder opgebouwd zodat wisselende woonvormen en gezinssamenstellingen steeds mogelijk zijn zonder drastische ingrepen. De rijwoningen zijn voorzien van een flexibele ‘plug-in’-module bestaande uit een inpandige garage en koele berging die gemakkelijk kan worden omgevormd tot studio voor inwonende ouder, beroepsruimte, hobbyruimte of noodopvang.
Zoveel mogelijk functies werden buiten het te verwarmen volume gebracht (fietsenberging, garage, tuinberging enz.) waardoor passiefbouw kan worden gerealiseerd. Doordat de noklijnen van de volumes schuin worden geplaatst, bekomt men een optimale oriëntatie voor zonnepanelen, zonneboilers enz.

Boven de drie volumes bevindt zich een technische zolder waarin de installaties van zonnepanelen enz. worden geïnstalleerd, zodat de energievoorziening zowel individueel (door het compartimenteren van het technisch dak en een aparte toegang via een zolderluik) of collectief (via een gemeenschappelijke toegang) kan gebeuren.Deel dit artikel:
Onze partners