Ontwerpwedstrijd project Louise Marie in Antwerpen

Op een terrein van 7700 m² gelegen op de hoek van de Karel Oomsstraat en de Desguinlei heeft de private ontwikkelaar THV Louise Marie plannen om een nieuw woonproject te realiseren. In samenwerking met de stad Antwerpen schrijft THV Louise Marie hiervoor een ontwerpopdracht uit volgens een procedure in twee stappen. Na een selectie van maximum vijf ontwerpers, zal via een ontwerpwedstrijd één kandidaat gekozen worden om het project te realiseren. De wedstrijd loopt tot 30 april.

Op een terrein van 7700 m² gelegen op de hoek van de Karel Oomsstraat en de Desguinlei heeft de private ontwikkelaar THV Louise Marie plannen om een nieuw woonproject te realiseren. In samenwerking met de stad Antwerpen schrijft THV Louise Marie hiervoor een ontwerpopdracht uit volgens een procedure in twee stappen. Na een selectie van maximum vijf ontwerpers, zal via een ontwerpwedstrijd één kandidaat gekozen worden om het project te realiseren. De wedstrijd loopt tot 30 april.
Een gebouw op dit terrein heeft een beeldbepalende betekenis langs de Singel. De ontwikkelaar is uit op een vernieuwend en architecturaal waardevol concept. Gezien de stedenbouwkundige context met torengebouwen in de omgeving en de ligging van het project aan de strategische ruimte Groene Singel, wordt in het ontwerp gestreefd naar een architecturaal samenhangend geheel van één of meerdere torenvolumes in een groene open ruimte.

Het project kan tot 22.000 m² bruto bovengrondse oppervlakte tellen, maar het ontwerp moet uitwijzen wat de ruimtelijke draagkracht van het terrein is. De nieuwe woonontwikkeling zal ruimte bieden aan een evenwichtige mix van één- tot drie-slaapkamerappartementen. Het ontwerp moet voldoende rekening houden met de nabijheid van het park Hertoghe. Deze kleine groene ruimte vervult een waardevolle wijk- en buurtfunctie en is een belangrijke schakel in het beeldkwaliteitsplan van de Groene Singel.

U kunt uw kandidatuur indienen tot dinsdag 30 april 2013.

Voor verdere vragen kunt u terecht bij volgende contactpersonen:


Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage