Oproep aan ontwerpers: herinrichting van een industriële site in Brussel

De NV Sorteercentrum, dochtermaatschappij van het Agentschap Net Brussel (ANB), publiceerde recent de aankondiging van een opdracht voor de herinrichting van een industriële site, Vilvoordsesteenweg 154 in 1120 Neder-Over-Heembeek. Men wil er een deel van de reinigingsdienst vestigen. Ongeveer 400 personen zullen werken vanuit deze site. De bouwmeester (Brussel) begeleidt dit project.

Voorwaarden
 
De opdrachtgever wil voldoen aan de voorschriften van het Kanaalplan: een versterking van de economische activiteiten ten bate van iedereen, stedelijke integratie en een verbetering van de publieke ruimten langs het kanaal als verbinding met de omliggende wijken.
 
Het project wil tevens een voorbeeldfunctie vervullen op het vlak van de werking en het imago van de afvalverwerking en wat betreft infrastructuur en mobiliteit op de site.
 
Naast een optimale werking zal men ook belang hechten aan de stedelijke integratie, de landschappelijke inrichting, de architecturale kwaliteit, de energieprestaties van de installaties en een efficiënt waterbeheer.

Het totaalbedrag van de werken wordt geraamd op 6 miljoen euro exclusief btw. De honoraria worden geraamd op 540.000 euro exclusief btw. Een vergoeding is voorzien voor elk team dat wordt uitgenodigd en een regelmatige offerte indient.
 
De bouwmeester begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.
 
U vindt de aankondiging van opdracht via deze link. De uiterste datum voor ontvangst van de inschrijvingen is 15 september 2015.

 

Bron: BMA
Deel dit artikel:

Onze partners