OPROEP. Ontwerpwedstrijd Collectie Centrum Antwerpen

Toekomstbeeld Pomppark Zuid

De stad Antwerpen beheert talrijke musea, erfgoedinstellingen en archeologisch materiaal, goed voor zo ongeveer 800.000 collectiestukken. Van deze indrukwekkende erfgoedcollectie wordt slechts een beperkt deel tentoongesteld. Het overgrote deel wordt bewaard in verscheidene erfgoeddepots, weg voor het oog van het publiek. De huidige wijze van opslag staat onder druk. Sommige depots kampen met bouwfysische problemen, de gespreide opslag werkt suboptimaal, er is een capaciteitsprobleem en de huidige manier van beheer wordt onbetaalbaar.

Het is de ambitie van de stad Antwerpen om haar erfgoedcollectie in één Collectie Centrum onder te brengen. Een plaats waar de collectieve kunstschatten optimaal bewaard, geraadpleegd en waar mogelijk publiek ontsloten kunnen worden. Van waaruit specifieke vakkennis breder kan worden uitgedragen en een actief restauratie beleid gevoerd kan worden. Duurzaamheid speelt een cruciale rol. De stad wil inzetten op een passief gebouwconcept dat met een minimum aan technieken en energie kan voldoen aan de vereiste klimatologische condities.

De stad zoekt ontwerpteams voor de opmaak van een uitgewerkt ontwerpconcept. De grootteorde van het programma bedraagt ongeveer 12.500m² met richtinggevend 80% voor opslag en 20% voor de interne en de publiekswerking. De locatie is voorzien op een perceel ten midden van Pomppark Zuid tussen de Antwerpse Ring en de Desguinlei, een nieuw groen gebied aan de zuidrand van de stad.

Heb je interesse in deze ontwerpopdracht? Klik hier voor meer info over de oproep en dien jouw kandidatuur in vóór maandag 18 september 2023 om 11uur. Contactpersoon is Julie Markey van AG Vespa (julie.markey@antwerpen.be).

Bron: stad Antwerpen
Deel dit artikel:
Onze partners