Opstijgend vocht laat u niet vangen!

Met zijn jarenlange expertise is Eddy Cruysberghs expert inzake vochtproblematiek. In dit artikel waarschuwt hij tegen het verkeerdelijk toeschrijven van vochtproblemen aan opstijgend vocht. Vochtproblemen zijn meestal te wijten aan gebrekkige waterdichting of infiltratie van slagregen doorheen de buitengevel.

De schade die voortkomt uit opstijgend vocht is slechts het symptoom van een dieper liggende oorzaak. Het is nooit zelf een oorzaak maar enkel een gevolg, zoals een lek in een aanvoer- of een afvoerleiding of een ontbrekende maaivelddichting.

Met camouflagetechnieken wordt niets gedaan aan de echte oorzaak. Indien je besluit om de symptomen te bestrijden door deze te injecteren, wees dan ook niet getreurd als de oorzaak hiermee niet weggenomen wordt. Een sticker plakken op een roestplek neemt de oorzaak ervan ook niet weg.


Echte oorzaken vochtproblemen

De vastgestelde juiste oorzaken van alle gestelde vochtproblemen bij 20.000 onderzochte gebouwen in België, Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk zijn:
- 64 % gebrekkige waterdichting ter hoogte van maaiveldzone
- 19 % slagregen doorheen buitengevel
-   5 % lekkende afvoeren
-   5 % overmatige dampdruk vanuit kruipkelder, natte kelder of regenput
-   3 % lekkende aanvoerleidingen
-   2 % rechtstreeks lekken in de kelder (echt grondwater)
-   1 % lekken in betonkelders
-   1 % lekken in het dak
-   0 % opstijgend grondvocht (want dit is nooit de oorzaak)

Zelfs na een grondig forensisch onderzoek bij woningen van 0 tot 2.000 jaar oud is het zogenaamde “opstijgend vocht” nog nergens gevonden als oorzaak van een mogelijk vochtprobleem.


Opstijgend vocht wordt niet gedekt door (brand-) verzekeringspolissen

Opstijgend vocht wordt ook uitgesloten in de meeste (brand-) verzekeringspolissen.  Dit is op zich niet erg omdat dit ook nooit de oorzaak kan zijn van de zichtbare schade. Laat je dan ook niet vangen door een schadegeval van u af te schrijven door deze noemer. Teken ook nooit een akkoord waar de term “opstijgend vocht” als oorzaak omschreven wordt. Zoek steeds naar de juiste oorzaak en neem de bron van het vocht of water weg en de gevolgschade, het opstijgend vocht, zal vanzelf verdwijnen. We mogen het ten minste vreemd noemen dat van alle 20.000 onderzochte woningen in het geheel niets meer overblijft van het “opstijgend vocht” na het wegnemen van de echte oorzaken.
 

Met andere woorden “laat u niet vangen” en denk twee maal na. Juridisch kunnen alle nutteloze uitgevoerde werken of gemaakte kosten teruggevorderd worden.

Voor meer info: www.humida.be

Bron: Eddy Cruysberghs

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage